Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Δομή και Τμήματα
Δομή και Τμήματα
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Δομή και Τμήματα
Δομή και Τμήματα
Στρατηγική, Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινων...
Το Τμήμα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιτροπής, την εσωτερική και εξωτερική... Στρατηγική, Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία
Το Τμήμα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιτροπής, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και προβολή του έργου της Επιτροπής, τις διεθνείς σχέσεις, την... Στρατηγική, Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία
Πολιτική
Πολιτική
Πολιτική
Εκδότες
Το Τμήμα Εκδοτών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών που έχουν εκδώσει ή προτίθενται να εκδώσουν... Εκδότες
Το Τμήμα Εκδοτών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών που έχουν εκδώσει ή προτίθενται να εκδώσουν κινητές αξίες οι οποίες έχουν εισαχθεί ή αναμένεται να εισαχθούν για... Εκδότες
Αδειοδοτήσεις
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οντότητες που εμπίπτουν στους... Αδειοδοτήσεις
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οντότητες που εμπίπτουν στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου οργανισμούς, και... Αδειοδοτήσεις
Εποπτεία
Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς... Εποπτεία
Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οργανισμών σε σχέση με τις συνεχείς νομικές τους υποχρεώσεις, τη συμμόρφωση... Εποπτεία
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
Το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των... Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών της ΕΚΚ με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές... Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Έρευνες και Παρακολούθηση Αγοράς
Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης είναι υπεύθυνο κυρίως για τη λήψη καταγγελιών και τη διερεύνηση τους, τη διεξαγωγή ερευνών... Έρευνες και Παρακολούθηση Αγοράς
Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης είναι υπεύθυνο κυρίως για τη λήψη καταγγελιών και τη διερεύνηση τους, τη διεξαγωγή ερευνών αυτεπάγγελτα, τη διεξαγωγή ερευνών εκ μέρους ξένης Εποπτικής Αρχής και την... Έρευνες και Παρακολούθηση Αγοράς
Νομικό
Τα καθήκοντα του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνουν κυρίως την παρακολούθηση της Νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, την... Νομικό
Τα καθήκοντα του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνουν κυρίως την παρακολούθηση της Νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων για τη τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών, την... Νομικό
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού κα...
Τα καθήκοντα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης χωρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει... Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης
Τα καθήκοντα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης χωρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει την ετοιμασία του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των εσόδων την διενέργεια... Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης
Πληροφορική και Εργασιών
Το Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και την αναβάθμιση της υποδομής των συστημάτων... Πληροφορική και Εργασιών
Το Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και την αναβάθμιση της υποδομής των συστημάτων πληροφορικής του οργανισμού, του διαδικτυακού τόπου και του εσωτερικού δικτύου και... Πληροφορική και Εργασιών
Διαχείριση Κινδύνων και Στατιστικής
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής είναι υπεύθυνο για την εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων σ’ όλες τις... Διαχείριση Κινδύνων και Στατιστικής
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής είναι υπεύθυνο για την εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων σ’ όλες τις δραστηριότητες της ΕΚΚ, τη διαχείριση του εποπτικού πλαισίου RBS-F και τη διενέργεια... Διαχείριση Κινδύνων και Στατιστικής
Εσωτερικός Έλεγχος
Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές διαβεβαιώσεις και συμβουλευτικές... Εσωτερικός Έλεγχος
Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές διαβεβαιώσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχεδιάζονται για να προσθέσουν αξία και να βελτιώσουν τις... Εσωτερικός Έλεγχος
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.