Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Σεμινάρια & Διαλέξεις
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δημοσιοποιήσεις Σεμινάρια & Διαλέξεις
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Παρουσίαση Νέου Πλαισίου και Διαλέξεων (Video)
Παρουσίαση Νέου Πλαισίου και Διαλέξεων (Video)
Παρουσίαση Νέου Πλαισίου και Διαλέξεων (Video)
01 Ιουνίου 2014
KIID
KIID
Πληροφορίες προς τους Επενδυτές - Εισαγωγή
Επιτρεπόμενες επενδύσεις, Επενδυτικά όρια, Διαχείριση κινδύνου
Επιτρεπόμενες επενδύσεις, Επενδυτικά όρια, Διαχείριση κινδύνου
Νομικό πλαίσιο, Επιτρεπόμενες επενδύσεις, Επενδυτικά όρια, Διαχείριση κινδύνου
Εισήγηση ΟΣΕΚΑ Κύπρος
Εισήγηση ΟΣΕΚΑ Κύπρος
ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Είδη ΟΣΕΚΑ και Θεματοφύλακας
Είδη ΟΣΕΚΑ και Θεματοφύλακας
Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ και Εταιρειών Διαχείρισης
Διάθεση Μεριδίων - Διαδικασία Κοινοποίηση
Διάθεση Μεριδίων - Διαδικασία Κοινοποίηση
Νέο Θεσμικό Πλαίσιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.