Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Στρατηγική, Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία
Στρατηγική, Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Δομή και Τμήματα Στρατηγική, Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία
Στρατηγική, Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία
Το Τμήμα Στρατηγικής, Διεθνών Σχέσεων  και Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΚΚ, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και προβολή του έργου της ΕΚΚ, τις διεθνείς σχέσεις, την επιμόρφωση του κοινού σε θέματα κεφαλαιαγοράς και επενδυτικών υπηρεσιών σε κινητές αξίες και την υποστήριξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στα πιο πάνω θέματα. Τα καθήκοντα του Τμήματος Στρατηγικής, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας περιλαμβάνουν κυρίως:


  1. Υποστήριξη Προέδρου και Αντιπροέδρου και θέματα Στρατηγικής, όπως είναι η εμπλοκή στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων όσο αφορά την κεφαλαιαγορά και το θεσμικό πλαίσιο και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο για τη διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων για την ΕΚΚ υπό το φως των εξελίξεων στην κεφαλαιαγορά, η παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΕΚΚ και ενημέρωση του Προέδρου και Αντιπροέδρου σε τακτά χρονικά διαστήματα και η υποστήριξη Προέδρου και Αντιπροέδρου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών της ΕΚΚ και των σχέσεων της με άλλες Αρχές ή φορείς της Κύπρου.
 
  1. Θέματα Εσωτερικής και Εξωτερικής Στρατηγικής Επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εισηγήσεων για θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, επιμέλεια εκδόσεων, συντονισμός της διοργάνωσης επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, συνεδρίων και άλλων γεγονότων και παρακολούθηση του  εγχώριου και διεθνούς ημερήσιου τύπου και των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 
  1. Θέματα Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης του Κοινού 
 
  1. Διεθνείς Σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με αρμόδιες εποπτικές Αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση μνημονίων συνεργασίας και συναντίληψης (Memoranda of Understanding) με αρμόδιες εποπτικές Αρχές του εξωτερικού και παρακολούθηση των εργασιών της ESMA, του ESRB, του οργανισμού IOSCO και της Μεσογειακής Σύμπραξης Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (Mediterranean Partnership of Securities Regulators). Επιπλέον, έχει υπό την ευθύνη του τη συνομολόγηση Μνημονίων με άλλες Αρχές και εμπλεκόμενους οργανισμούς εντός Κύπρου, ως επίσης και, σε σημαντικό βαθμό, την εγχώρια συνεργασία.
 
  1. Συντονισμός και Εκπροσώπηση της ΕΚΚ, τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η συνεργασία με κυβερνητικά τμήματα, εμπλεκόμενους οργανισμούς και φορείς και με τις άλλες αρμόδιες εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου, η εκπροσώπηση της ΕΚΚ στη Μόνιμη Επιτροπή Εποπτικής Σύγκλισης (Supervisory Convergence Standing Committee) της ESMA, το ESRB, ως επίσης και συμμετοχή στην Μεσογειακή Σύμπραξη Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και στην Άτυπη Επιτροπή των Επικεφαλής των Εποπτικών Αρχών του Χρηματοοικονομικού Τομέα.
 
 
 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.