Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένα Ενημερωτικά Δελτία
Εγκριμένα Ενημερωτικά Δελτία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι Εκδότες Εγκριμένα Ενημερωτικά Δελτία
Εγκριμένα Ενημερωτικά Δελτία
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΧΡΟΝΩΝ
# Εκδότης Είδος Ημερομηνία Έγκρισης Έγγραφο
1. Theon International Plc Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά Euronext Amsterdam όλων των συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά 24/01/2024 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
2. Actibond Growth Fund Public Company Limited Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 06/12/2022 Ενημερωτικό Δελτίο
3. Interfund Investments Plc Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 27/10/2022 Ενημερωτικό Δελτίο
4. Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ Ενημερωτικό Δελτίο για α) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και (β) εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 166.666.666 νέων μετοχών που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν μέσω Ιδιωτικής Tοποθέτησης 29/10/2021 Ενημερωτικό Δελτίο
5. NETinfo Plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 12.820.670 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μια που έχουν ήδη εκδοθεί 18/03/2021 Ενημερωτικό Δελτίο
6. Interfund Investments Plc Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 31/08/2020 Ενημερωτικό Δελτίο
7. Ellinas Finance Public Company Ltd Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2.000 Εξασφαλισμένων Μη Μετατρέψιμων 5ετή Ομολόγων 24/06/2020 Ενημερωτικό Δελτίο
8. Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2019 για εισαγωγή μέχρι £19.100.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 07/04/2020 Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου (στα Αγγλικά)
9. Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για έκδοση, εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέχρι 25.000.000 Μετατρέψιμα Ομόλογα ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα 20/12/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
10. Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή μέχρι £19.100.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 01/11/2019 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤIΩΝ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.