Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Search:
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1732 όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1732 όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων
08 Μαρτίου 2022
ESMA Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κατώτατα όρια πληρότητας και συνέπειας των δεδομένων στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων (ESMA33-128-1217 EL)
ESMA Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κατώτατα όρια πληρότητας και συνέπειας των δεδομένων στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων (ESMA33-128-1217 EL)
08 Μαρτίου 2022
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/557 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/557 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19
08 Μαρτίου 2022
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1851 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ομοιογένεια των υποκείμενων ανοιγμάτων σε τιτλοποιήσεις
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1851 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ομοιογένεια των υποκείμενων ανοιγμάτων σε τιτλοποιήσεις
04 Μαρτίου 2022
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1229 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, τη σύγκριση, την πρόσβαση και την εξακρίβωση της πληρότητας και της συνέπειας δεδομένων
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1229 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, τη σύγκριση, την πρόσβαση και την εξακρίβωση της πληρότητας και της συνέπειας δεδομένων
04 Μαρτίου 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1225 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τα τυποποιημένα υποδείγματα για τη διάθεση των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1225 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τα τυποποιημένα υποδείγματα για τη διάθεση των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ
04 Μαρτίου 2022
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1415 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις υποχρεώσεις συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και κοινοποίησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, της ΕΑΤ και της ΕΑΑΕΣ
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1415 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις υποχρεώσεις συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και κοινοποίησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, της ΕΑΤ και της ΕΑΑΕΣ
04 Μαρτίου 2022
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/885 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται προς μια αρμόδια αρχή στην αίτηση για άδεια τρίτου μέρους που αξιολογεί τη συμμόρφωση STS
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/885 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται προς μια αρμόδια αρχή στην αίτηση για άδεια τρίτου μέρους που αξιολογεί τη συμμόρφωση STS
04 Μαρτίου 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1227 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1227 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS
04 Μαρτίου 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1228 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή για την επέκταση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2017/2402
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1228 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή για την επέκταση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2017/2402
04 Μαρτίου 2022
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1230 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της αίτησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της απλοποιημένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1230 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της αίτησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της απλοποιημένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών
04 Μαρτίου 2022
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχ
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχ
07 Μαρτίου 2019
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.