Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΟΕΕ τρίτων χωρών
ΔΟΕΕ τρίτων χωρών
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
ΔΟΕΕ τρίτων χωρών
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
BD-Capital Partners Management (Guernsey) Limited (τερματισμός άδειας 05/01/2024)
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM5 (Ημ. Εγγραφής: 23/11/2020)
Fortress Credit Opportunities V-C Advisors LLC
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM2 (Ημ. Εγγραφής: 26/11/2018)
Fortress Lending Advisors II LLC (τερματισμός άδειας 20/05/2021)
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM4 (Ημ. Εγγραφής: 29/06/2020)
Fortress TSX Broadway Advisors LLC
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM1 (Ημ. Εγγραφής: 22/10/2018)
FSN Capital Confluence GP Limited (τερματισμός άδειας 28/05/2024)
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM8 (Ημ. Εγγραφής: 30/10/2023)
Greyhound Capital Management Limited (τερματισμός άδειας 13/07/2020)
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM3 (Ημ. Εγγραφής: 18/11/2019)
HPS Advisors LLC
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM7 (Ημ. Εγγραφής: 20/12/2021)
HPS Investment Partners LLC (τερματισμός 30/06/2023)
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM6 (Ημ. Εγγραφής: 20/12/2021)
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.