Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ετήσιες Εκθέσεις
Ετήσιες Εκθέσεις
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Σχετικά με εμάς Ετήσιες Εκθέσεις
Ετήσιες Εκθέσεις
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που ρυθμίζει την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή υποχρεούται όπως καταρτίζει και υποβάλλει κάθε έτος στον Υπουργό Οικονομικών έκθεση δραστηριοτήτων ο οποίος ακολούθως ενημερώνει κατάλληλα το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, η έκθεση δραστηριοτήτων κοινοποιείται από την Επιτροπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Search:
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2022
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2022
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2021
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2021
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2020
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2020
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2019
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2019
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2018
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2018
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2017
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2017
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2016
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2016
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2015
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2015
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2014
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2014
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2013
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2013
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2012
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2012
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2011
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2011
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2010
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2010
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2009
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2009
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2008
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2008
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2007
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2007
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2006
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2006
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2004
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2004
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2003
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2003
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2002
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2002
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2001
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2001
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2000
Ετήσια Έκθεση για το έτος 2000
Ετήσια Έκθεση για το έτος 1999
Ετήσια Έκθεση για το έτος 1999
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.