Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΜΗΤΡΩΟ ΠΥΚΣ ΕΟΧ
ΜΗΤΡΩΟ ΠΥΚΣ ΕΟΧ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΜΗΤΡΩΟ ΠΥΚΣ ΕΟΧ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
BRIDGE MARKETS UAB
Αριθμός Άδειας:
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/05/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 306152562 (Ημ. Εγγραφής: 08/05/2023)
Τηλέφωνο: +971 55 245 0736,Φαξ:
Χώρα: Lithuania
E-Mail: bridge.markets@outlook.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: BRIDGE MARKETS UAB
BTCBIT OÜ
Αριθμός Άδειας:
Τηλέφωνο: +372 8 803 222,Φαξ:
Χώρα: Estonia
E-Mail: info@btcbit.net
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: BTCBIT
BTCBIT sp. z o.o.
Αριθμός Άδειας:
Τηλέφωνο: +48 588 813 222,Φαξ:
Χώρα: Poland
E-Mail: info@btcbit.net
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: BTCBIT
Dream Finance OU
Αριθμός Άδειας:
Τηλέφωνο: +4915732956376,Φαξ:
Χώρα: Estonia
E-Mail: compliance@coinspaid.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: CoinsPaid
Finrax Exchange OU
Αριθμός Άδειας:
Τηλέφωνο: +3725065356,Φαξ:
Χώρα: Estonia
E-Mail: info@finrax.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Finrax
Foris Dax MT Limited
Αριθμός Άδειας:
Τηλέφωνο: +356 27900951, +356 27663533,Φαξ:
Χώρα: Malta
E-Mail: contact@crypto.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Crypto.com
Payperless 0Ü
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 16039903 (Ημ. Εγγραφής: 31/08/2020)
Τηλέφωνο: +357 99 513 48; +372 55 545 945;,Φαξ:
Χώρα: Estonia
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Payperless
Paysafe Payment Solution Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: C184986 (Ημ. Εγγραφής: 09/10/2023)
Τηλέφωνο: 03531 566 8143,Φαξ:
Χώρα: Ireland
E-Mail: john.matthews@paysafe.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Skrill & NETELLER
Teroxx Worldwide OU
Αριθμός Άδειας:
Τηλέφωνο: +491 752364208,Φαξ:
Χώρα: Estonia
E-Mail: office@teroxx.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Teroxx
UAB Onlychain Fintech Limited
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 305956090 (Ημ. Εγγραφής: 08/05/2023)
Τηλέφωνο: +65 6432 8424,Φαξ:
Χώρα: Lithuania
E-Mail: legal@bybit.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Bybit
XCHG Digital OU
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: FVT000226 (Ημ. Εγγραφής: 12/04/2019)
Τηλέφωνο: +37126637871,Φαξ:
E-Mail: compliance@xcoex.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: XCOEX
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.