Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Συμβούλιο
Συμβούλιο
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Συμβούλιο
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από επταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και πέντε άλλα μη-εκτελεστικά μέλη.

Όλα τα άτομα που συνιστούν το Συμβούλιο της ΕΚΚ διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία για όλα τα άτομα είναι ανανεώσιμη για πέντε πρόσθετα έτη.

Γιώργος Θεοχαρίδης
Γιώργος Θεοχαρίδης (Πρόεδρος)
Γιώργος Θεοχαρίδης (Πρόεδρος)
15 Σεπ. 2021
Ο Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Είναι επίσης o Πρόεδρος της Επιτροπής για την ανάλυση της Οικονομίας και των Αγορών (Committee of Economic and Markets’ Analysis - CEMA) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets - ESMA). Ο Δρ. Θεοχαρίδης διαθέτει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Γιώργος Καρατζιάς
Γιώργος Καρατζιάς (Αντιπρόεδρος)
Γιώργος Καρατζιάς (Αντιπρόεδρος)
15 Σεπ. 2021
Ο Γιώργος Καρατζιάς είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και διαθέτει εκτενή εμπειρία στη δομή και διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και την κεφαλαιαγορά.
Ευανθία Τσολάκη
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
23 Ιαν. 2019
Η Ευανθία Τσολάκη είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε από το 1999. Ασχολείται κυρίως με δικαστηριακές υποθέσεις, καθώς και με υποθέσεις εταιρικού και εμπορικού δικαίου, περιλαμβανομένων και υποθέσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Σπύρος Ιεροθέου
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
12 Ιουλ. 2019
O Σπύρος Ιεροθέου είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής του Πανεπιστημίου του Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου και Μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Maastricht.
Μάριος Παπαγεωργίου
Μάριος Παπαγεωργίου (Μέλος)
Μάριος Παπαγεωργίου (Μέλος)
08 Οκτ. 2021
Ο Μάριος Παπαγεωργίου είναι εγκεκριμένος λογιστής (ACA) και μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) από το 2012. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας της Melco Cyprus. Προηγουμένως εργάστηκε ως Senior Tax Manager στην εταιρεία Renaissance Capital (2018 – 2019) και ως Tax Manager στην εταιρεία EY (2015 – 2018).
Βασίλης Μαληκίδης
Βασίλης Μαληκίδης (Μέλος)
Βασίλης Μαληκίδης (Μέλος)
08 Ιουν. 2023
Ο Βασίλης Μαληκίδης είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και ναυτιλιακό τομέα. Είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου OSM Thorne και στο παρελθόν κατείχε διευθυντικές θέσεις στις SeaBird Exploration Plc και PwC Financial Services (Λεμεσού). Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Πανίκκος Βάκκου
Πανίκκος Βάκκου (Μέλος)
Πανίκκος Βάκκου (Μέλος)
19 Ιαν. 2024
Ο Πανίκκος Βάκκου είναι Διευθυντής Εργασιών και Υπεύθυνος Ρίσκου στην Haogen Technologies και κάτοχος CFA Charter. Προηγουμένως εργάστηκε ως Διευθυντής στη RiskMatrix, περιφερειακό εταίρο της Moody's Analytics (2016-2022). Διαθέτει επίσης εκτεταμένο υπόβαθρο στον τραπεζικό τομέα.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.