Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Διεθνής Συνεργασία
Διεθνής Συνεργασία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Σχετικά με εμάς Διεθνής Συνεργασία
Διεθνής Συνεργασία
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου μετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή δρώμενα μέσω:
  • της σύναψης διμερών και πολυμερών συμφωνιών υπό τη μορφή μνημονίων συνεργασίας με ομόλογες εποπτικές αρχές του εξωτερικού,
  • της συμμετοχής της σε επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA),
  • της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB),
  • της συμμετοχής της στο Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO),
  • της παροχής υποστήριξης στις εθνικές ομάδες εργασίας που μετέχουν στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των νομοθετικών προτάσεων σε θέματα κεφαλαιαγοράς και της παροχής υποστήριξης στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, και
  • της συμμετοχής της στην Μεσογειακή Σύμπραξη Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (Mediterranean Partnership of Securities Regulators).
Η Διεθνής Συνεργασία είναι σημαντική στην εκτέλεση του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό και πολυπλοκότητα των εποπτευόμενων οργανισμών με διασυνοριακές δραστηριότητες.

Μνημόνια Συνεργασίας
Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλων Εποπτικών Aρχών Μνημόνια Συνεργασίας
Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλων Εποπτικών Aρχών Μνημόνια Συνεργασίας
Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
Είναι το βασικό φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
Είναι το βασικό φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Είναι μια από τις ανεξάρτητες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Aρχές του χρηματοοικονομικού τομέα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Είναι μια από τις ανεξάρτητες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Aρχές του χρηματοοικονομικού τομέα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κίνδυνου
Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της Eυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σκοπός του οποίου είναι η μακροπροληπτική επίβλεψη του... Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κίνδυνου
Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της Eυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σκοπός του οποίου είναι η μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κίνδυνου
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες και Ομάδες Εργασίας Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες και Ομάδες Εργασίας Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.