ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖHΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (Τ.Α.Ε.)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
+  
+  
Εναντίον ποιου μέλους του ΤΑΕ υποβάλλετε την αίτηση;
Περιγράψτε σε συντομία το αίτημα σας
(Επισυνάψτε αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων)
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Έχετε ήδη αποταθεί στο μέλος του ΤΑΕ εναντίον του οποίου υποβάλλετε την αίτηση;
(Επισυνάψτε αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων)
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Μήπως η αίτηση σας αποτελεί αντικείμενο οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας;
(Επισυνάψτε αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων)
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload:
Upload: