Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Νομικό
Νομικό
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Νομικό
Τα καθήκοντα του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνουν κυρίως την παρακολούθηση της Νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων για τη τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών, την τήρηση του αρχείου για τις υποθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκκρεμούν στο Δικαστήριο, την παρακολούθηση, συντονισμό και συνεργασία με τους εξωτερικούς νομικούς της Επιτροπής, την τήρηση πρακτικών, την αρχειοθέτηση αποφάσεων, την τήρηση αρχείου σύνθεσης, την ανακοίνωση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επιτροπής, τη νομική στήριξη της Επιτροπής, την παροχή γνωματεύσεων/απαντήσεων στα ερωτήματα που φτάνουν στην Επιτροπή, την εναρμόνιση της νομοθεσίας με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και την καθημερινή νομική στήριξη της Επιτροπής και των λοιπών Τμημάτων της.

Οι αρμοδιότητες του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνουν κυρίως:
  • Tην παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά
  • Tην ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας
  • Την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας (Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου)
  • Tην τήρηση του αρχείου για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο Δικαστήριο, την παρακολούθηση, συντονισμό και συνεργασία με τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
  • Tην τήρηση πρακτικών για τις συνεδρίες του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου– αρχειοθέτηση αποφάσεων – αρχείο σύνθεσης – ανακοινώσεις αποφάσεων
  • Tη νομική στήριξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (αλληλογραφία – εσωτερικές γνωματεύσεις προς την Υπηρεσία – έρευνες)
  • Την εναρμόνιση της Νομοθεσίας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Την επικοινωνία με εποπτικές Αρχές του εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών και σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας.
  • Τη νομική στήριξη – παροχή κατευθυντήριων γραμμών στους εμπλεκόμενους φορείς, νομικούς, ελεγκτές, επενδυτές κλπ αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά.

Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: legal@cysec.gov.cy
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.