Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Προσφορές
Προσφορές
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Προσφορές
Προσφορά 03/2024 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Γραφέα’
Προσφορά 03/2024 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Γραφέα’
05 Μαρτίου 2024
Προσφορά 04/2024 σχετικά με την ‘Ασφάλεια/φρούρηση των γραφείων της ΕΚΚ’
Προσφορά 04/2024 σχετικά με την ‘Ασφάλεια/φρούρηση των γραφείων της ΕΚΚ’
09 Φεβρουαρίου 2024
Προσφορά 14/2023 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών δύο εμπειρογνωμόνων για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά 14/2023 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών δύο εμπειρογνωμόνων για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
18 Δεκεμβρίου 2023
Προσφορά 13/2023 σχετικά με την ‘Προμήθεια, Εκπαίδευση και Τεχνική Υποστήριξη Project Management Tool’
Προσφορά 13/2023 σχετικά με την ‘Προμήθεια, Εκπαίδευση και Τεχνική Υποστήριξη Project Management Tool’
06 Νοεμβρίου 2023
Προσφορά 12/2023 σχετικά με την ‘Προμήθεια συνδρομών Microsoft 365 (Business Standard)’
Προσφορά 12/2023 σχετικά με την ‘Προμήθεια συνδρομών Microsoft 365 (Business Standard)’
13 Οκτωβρίου 2023
Προσφορά 11/2023 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά 11/2023 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
11 Ιουλίου 2023
Προσφορά 10/2023 αναφορικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων σε θέματα Πληροφορικής’
Προσφορά 10/2023 αναφορικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων σε θέματα Πληροφορικής’
11 Ιουλίου 2023
Προσφορά 08/2023 με θέμα ‘Provision of a Software-as-a-Service Risk Intelligence solution for AML/CFT Watchlist Screening purposes’
Προσφορά 08/2023 με θέμα ‘Provision of a Software-as-a-Service Risk Intelligence solution for AML/CFT Watchlist Screening purposes’
26 Μαΐου 2023
Προσφορά 07/2023 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένης Λύσης Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ’
Προσφορά 07/2023 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένης Λύσης Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ’
12 Μαΐου 2023
Προσφορά 02/2023 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Υποδομής Azure Cloud για το σύστημα EMIR-SFTR Cloud’
Προσφορά 02/2023 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Υποδομής Azure Cloud για το σύστημα EMIR-SFTR Cloud’
10 Απριλίου 2023
Προσφορά 01/2023 σχετικά με την ‘Παροχή υπηρεσιών τεσσάρων (4) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, Πλατφόρμες Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, καταχώριση ΚΟΕΕ και ΠΥΚΣ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
Προσφορά 01/2023 σχετικά με την ‘Παροχή υπηρεσιών τεσσάρων (4) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, Πλατφόρμες Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, καταχώριση ΚΟΕΕ και ΠΥΚΣ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
20 Ιανουαρίου 2023
Προσφορά 08/2022 με θέμα ‘Creation of a Regulatory Sandbox to enable FinTech’
Προσφορά 08/2022 με θέμα ‘Creation of a Regulatory Sandbox to enable FinTech’
16 Δεκεμβρίου 2022
Προσφορά 18/2022 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά 18/2022 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
05 Δεκεμβρίου 2022
Προσφορά 17/2022 σχετικά με την παροχή ‘Crypto-Asset Markets Data and Blockchain Analysis Platform Services’
Προσφορά 17/2022 σχετικά με την παροχή ‘Crypto-Asset Markets Data and Blockchain Analysis Platform Services’
09 Νοεμβρίου 2022
Προσφορά 16/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια Microsoft Kentico Business Licences’
Προσφορά 16/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια Microsoft Kentico Business Licences’
17 Οκτωβρίου 2022
Προσφορά 13/2022 σχετικά με την ‘Ασφάλεια των γραφείων της ΕΚΚ’
Προσφορά 13/2022 σχετικά με την ‘Ασφάλεια των γραφείων της ΕΚΚ’
11 Οκτωβρίου 2022
Προσφορά 14/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια συνδρομών Microsoft 365 (Business Standard)’
Προσφορά 14/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια συνδρομών Microsoft 365 (Business Standard)’
30 Σεπτεμβρίου 2022
Προσφορά 12/2022 αναφορικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας με επίκεντρο τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή μέσα ενημέρωσης’
Προσφορά 12/2022 αναφορικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας με επίκεντρο τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή μέσα ενημέρωσης’
09 Σεπτεμβρίου 2022
Προσφορά 11/2022 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά 11/2022 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
08 Σεπτεμβρίου 2022
Προσφορά 04/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά 04/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
08 Αυγούστου 2022
Προσφορά 06/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σχετικά με θέματα εποπτείας αναφοράς δεδομένων’
Προσφορά 06/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σχετικά με θέματα εποπτείας αναφοράς δεδομένων’
22 Ιουλίου 2022
Προσφορά 07/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
Προσφορά 07/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
10 Ιουνίου 2022
Προσφορά 01/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για Digital Record first-line support & Power BI migration’
Προσφορά 01/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για Digital Record first-line support & Power BI migration’
27 Μαΐου 2022
Προσφορά 03/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Ticketing System’
Προσφορά 03/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Ticketing System’
06 Μαΐου 2022
Προσφορά 21/2021 σχετικά με ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
Προσφορά 21/2021 σχετικά με ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
23 Δεκεμβρίου 2021
Προσφορά 20/2021 για ‘Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας’
Προσφορά 20/2021 για ‘Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας’
22 Δεκεμβρίου 2021
Προσφορά 19/2021 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών δύο Γραφέων/Τηλεφωνητών’
Προσφορά 19/2021 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών δύο Γραφέων/Τηλεφωνητών’
03 Δεκεμβρίου 2021
Προσφορά 18/2021 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά 18/2021 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
02 Νοεμβρίου 2021
Προσφορά 08/2021 σχετικά με την ‘Διενέργεια εξετάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την πιστοποίηση προσώπων’
Προσφορά 08/2021 σχετικά με την ‘Διενέργεια εξετάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την πιστοποίηση προσώπων’
23 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά 12/2021 σχετικά με ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
Προσφορά 12/2021 σχετικά με ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
10 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά 17/2021 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά 17/2021 αναφορικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
03 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά 13/2021 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά 13/2021 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
10 Αυγούστου 2021
Προσφορά 02/2021 σχετικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών τεσσάρων (4) Εμπειρογνωμόνων για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου’
Προσφορά 02/2021 σχετικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών τεσσάρων (4) Εμπειρογνωμόνων για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου’
08 Μαρτίου 2021
Προσφορά 05/2021 σχετικά με την ‘Δημιουργία, υλοποίηση και συντήρηση εξελιγμένου συστήματος σε αρχιτεκτονική Cloud για κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οποίες πηγάζουν από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς’
Προσφορά 05/2021 σχετικά με την ‘Δημιουργία, υλοποίηση και συντήρηση εξελιγμένου συστήματος σε αρχιτεκτονική Cloud για κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οποίες πηγάζουν από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς’
19 Φεβρουαρίου 2021
Προσφορά 01/2021 σχετικά με την ‘Παροχή υπηρεσιών τριών (3) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ ,ΟΕΕΠΑΠ, καταχώριση ΚΟΕΕ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
Προσφορά 01/2021 σχετικά με την ‘Παροχή υπηρεσιών τριών (3) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ ,ΟΕΕΠΑΠ, καταχώριση ΚΟΕΕ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
15 Ιανουαρίου 2021
Προσφορά 18/2020 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένου Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ’
Προσφορά 18/2020 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένου Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ’
23 Δεκεμβρίου 2020
Προσφορά 15/2020 σχετικά με την ‘Πώληση του μεταχειρισμένου υπηρεσιακού οχήματος της ΕΚΚ’
Προσφορά 15/2020 σχετικά με την ‘Πώληση του μεταχειρισμένου υπηρεσιακού οχήματος της ΕΚΚ’
27 Νοεμβρίου 2020
Προσφορά 14/2020 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
Προσφορά 14/2020 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
16 Οκτωβρίου 2020
Προσφορά 10/2020 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά 10/2020 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
16 Σεπτεμβρίου 2020
Προσφορά 09/2020 για ‘The provision of Strategic Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media’
Προσφορά 09/2020 για ‘The provision of Strategic Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media’
05 Αυγούστου 2020
Προσφορά 07/2020 σχετικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)’
Προσφορά 07/2020 σχετικά με την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)’
09 Ιουλίου 2020
Προσφορά 05/2020 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ‘Ασφάλειας των Γραφείων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς’
Προσφορά 05/2020 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ‘Ασφάλειας των Γραφείων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς’
03 Ιουνίου 2020
Προσφορά 10/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά 10/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
12 Σεπτεμβρίου 2019
Προσφορά 07/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνητή και Γραφέα'
Προσφορά 07/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνητή και Γραφέα'
31 Ιουλίου 2019
Προσφορά 09/2019 σχετικά με την 'Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενε
Προσφορά 09/2019 σχετικά με την 'Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενε
02 Ιουλίου 2019
Προσφορά 08/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
Προσφορά 08/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
20 Ιουνίου 2019
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με την ‘Ανάπτυξη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων’
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με την ‘Ανάπτυξη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων’
07 Μαρτίου 2019
Προσφορά 01/2019 σχετικά με 'Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με εποπτεία και έλεγχο σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας'
Προσφορά 01/2019 σχετικά με 'Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με εποπτεία και έλεγχο σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας'
09 Ιανουαρίου 2019
Προσφορά 17/2018 σχετικά με ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
Προσφορά 17/2018 σχετικά με ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
04 Οκτωβρίου 2018
Προσφορά 16/2018 σχετικά με ‘Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Τομέα Πιστοποιημένων Προσώπων’
Προσφορά 16/2018 σχετικά με ‘Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Τομέα Πιστοποιημένων Προσώπων’
04 Οκτωβρίου 2018
Προσφορά 15/2018 - για 'Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής'
Προσφορά 15/2018 - για 'Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής'
05 Σεπτεμβρίου 2018
Προσφορά 13/2018 - Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με ‘The provision of Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media
Προσφορά 13/2018 - Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με ‘The provision of Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media
06 Αυγούστου 2018
Προσφορά 07/2018 - Προσφορά για Αγορά υπηρεσιών για τη συμμόρφωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE)2016/679
Προσφορά 07/2018 - Προσφορά για Αγορά υπηρεσιών για τη συμμόρφωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE)2016/679
06 Ιουλίου 2018
Προσφορά 03/2018 - Αγορά υπηρεσιών για εξέταση αιτήσεων για χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες
Προσφορά 03/2018 - Αγορά υπηρεσιών για εξέταση αιτήσεων για χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες
01 Ιουνίου 2018
Προσφορά: Ενοικίαση Κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων
Προσφορά: Ενοικίαση Κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων
25 Μαΐου 2018
Προσφορά 08/2018 - Αγορά υπηρεσιών ως προς την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για τη Δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018
Προσφορά 08/2018 - Αγορά υπηρεσιών ως προς την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για τη Δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018
15 Μαΐου 2018
Προσφορά 09/2018 - Αγορά Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)
Προσφορά 09/2018 - Αγορά Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)
11 Μαΐου 2018
Προσφορά 01/2018 - Αγορά Υπηρεσιών για Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση προσώπων που θα εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο δυνάμει του άρθρου 92 του Νόμου ΕΠΕΥ (Ν.87(Ι)/2017)
Προσφορά 01/2018 - Αγορά Υπηρεσιών για Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση προσώπων που θα εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο δυνάμει του άρθρου 92 του Νόμου ΕΠΕΥ (Ν.87(Ι)/2017)
11 Μαΐου 2018
Ενημέρωση για Πρόθεση Διαγωνισμού 08/2018: Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλου ως προς την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων (Trust Registry) σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018
Ενημέρωση για Πρόθεση Διαγωνισμού 08/2018: Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλου ως προς την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων (Trust Registry) σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018
26 Απριλίου 2018
Προσφορά 06/2018: Αγορά Υπηρεσιών Νομικού
Προσφορά 06/2018: Αγορά Υπηρεσιών Νομικού
02 Απριλίου 2018
Προσφορά 04/2018: Αγορά Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)
Προσφορά 04/2018: Αγορά Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)
08 Μαρτίου 2018
Προσφορά 02/2018: Αγορά Υπηρεσιών για την τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Based Supervision Framework- RBS-F) και άλλων συναφών εργαλείων
Προσφορά 02/2018: Αγορά Υπηρεσιών για την τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Based Supervision Framework- RBS-F) και άλλων συναφών εργαλείων
12 Ιανουαρίου 2018
Προσφορά 18/2017: Aγορά υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας
Προσφορά 18/2017: Aγορά υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας
28 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά: Ενοικίαση Κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων
Προσφορά: Ενοικίαση Κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων
17 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά 17/2017: Αγορά Υπηρεσιών Προγραμματισμού για την ανάπτυξη προσθήκης στη Διαδικτυακή Πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Προσφορά 17/2017: Αγορά Υπηρεσιών Προγραμματισμού για την ανάπτυξη προσθήκης στη Διαδικτυακή Πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
03 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά 16/2017: Αγορά Υπηρεσιών Νομικού
Προσφορά 16/2017: Αγορά Υπηρεσιών Νομικού
18 Οκτωβρίου 2017
Προσφορά 13/2017: Αγορά Υπηρεσιών Νομικών
Προσφορά 13/2017: Αγορά Υπηρεσιών Νομικών
24 Ιουλίου 2017
Προσφορά 06/2017: Αγορά Υπηρεσιών Καθαριότητας
Προσφορά 06/2017: Αγορά Υπηρεσιών Καθαριότητας
10 Απριλίου 2017
Προσφορά 03/2017 για Παροχή Υπηρεσιών Κειμενογράφου
Προσφορά 03/2017 για Παροχή Υπηρεσιών Κειμενογράφου
22 Μαρτίου 2017
Προσφορά 01/2017 για Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων σε θέματα Στατιστικής
Προσφορά 01/2017 για Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων σε θέματα Στατιστικής
19 Ιανουαρίου 2017
Προσφορά 19/2016 για Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε θέματα παροχής/άσκησης επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων
Προσφορά 19/2016 για Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε θέματα παροχής/άσκησης επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων
12 Δεκεμβρίου 2016
Προσφορά 16/2016: Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με Eξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες.
Προσφορά 16/2016: Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με Eξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες.
02 Νοεμβρίου 2016
Προσφορά 14/2016: Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με ‘The provision of Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media’
Προσφορά 14/2016: Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με ‘The provision of Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media’
09 Αυγούστου 2016
Προσφορά 13/2016: Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα Διεθνών Σχέσεων
Προσφορά 13/2016: Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα Διεθνών Σχέσεων
07 Ιουλίου 2016
Προσφορά 12/2016: Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Προσφορά 12/2016: Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
07 Ιουλίου 2016
Προσφορά 11/2016: Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης Τομέα Πιστοποιημένων προσώπων
Προσφορά 11/2016: Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης Τομέα Πιστοποιημένων προσώπων
17 Ιουνίου 2016
Προσφορά 07/2016: Αγορά Υπηρεσιών για Νομικό Σύμβουλο
Προσφορά 07/2016: Αγορά Υπηρεσιών για Νομικό Σύμβουλο
27 Απριλίου 2016
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας εξετάσεων για την πιστοποίηση προσώπων που θα εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο το οποίο ορίζεται από το άρθρο 53 του Νόμου ΕΠΕΥ
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας εξετάσεων για την πιστοποίηση προσώπων που θα εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο το οποίο ορίζεται από το άρθρο 53 του Νόμου ΕΠΕΥ
04 Απριλίου 2016
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.