Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δημοσιοποιήσεις Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις

Αναγνωρίζοντας την ταχεία εξέλιξη της χρηματοοικονομικής, ρυθμιστικής και εποπτικής τεχνολογίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου προχώρησε στη δημιουργία Pυθμιστικού Δοκιμαστηρίου το οποίο αποτελεί την μετεξέλιξη του Κόμβου Καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει τη δυνατότητα δοκιμών καινοτόμων λύσεων σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον υπό την παρακολούθηση και καθοδήγηση της ΕΚΚ. Για την παρουσίαση της  επίσημης έναρξης της λειτουργίας του Pυθμιστικού Δοκιμαστηρίου η ΕΚΚ διοργανώνει ανοιχτή προς το κοινό διαδικτυακή εκδήλωση.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


Η Διαδικτυακή Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 | 11:30 (GMT +3)
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση email που δηλώσατε.
Η Διαδικτυακή Εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 


ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΗ εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.