Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | AIFM and AIF Reporting
AIFM and AIF Reporting
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
AIFM and AIF Reporting
Sub threshold AIFMs includes all directly appointed managers of AIFS( not after delegation by the manager of the AIF), including AIFs of limited number of investors (former ICIS), that are not authorized as an AIFM as per the Alternative Fund Managers Law of 2013. Entities that could fall under this definition include:
 1. UCITS Management companies that manage at least one AIF.
 2. CIFs that manage at least one AIF.
 3. Investment firms of third countries that manage at least one AIF established in Cyprus.
 4. Self-managed AIFs.
Sub threshold AIFMs must in accordance with article 4(3)(d) of the Alternative Fund Managers Law of 2013 provide regularly, annually as set by Article 5(5) of the EU Regulation 231/2013, to the CySEC specific information on the AIFs they manage. The specific information to be provided is determined in article 110(1) of the EU Regulation 231/2013. Authorised AIFMs of the Republic must in accordance with Article 31 of the Alternative Fund Managers Law of 2013 provide regularly to the CySEC detailed information on the AIFs they manage (Article 31(1),(2) and (4)) or market in the EU (Article 31(2)), as specified in Article 110(1)(2) of the EU Regulation 231/2013.

The frequency of the reporting for authorized AIFMs depends on the value of assets under management in portfolios of AIFs managed by a given AIFM as determined in Article 110(3) of the EU Regulation 231/2013.

The deadline for the submission of the information is one month after the end of the reporting period. Where the AIF is a fund of funds this period may be extended by the AIFM by 15 days.

The CySEC recommends that AIFMs read carefully the ESMA Q&As on the Application of the AIFMD and the EMSA Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD. Both documents are available on the CySEC’s website under Regulatory Framework, Collective Investment and Managers, AIFM under the European Regulatory Framework section. The data must be completed in the English language and information marked as optional has to be reported if the AIFM has information to report.

Τεχνικές Οδηγίες για την υποβολή πληροφοριών από ΔΟΕΕ και ΟΕΕ
Οι εποπτευόμενοι θα υποβάλουν τις σχετικές πληροφορίες ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ψηφιακά υπογεγραμμένα αρχεία XML μέσω  του Συστήματος Transaction Reporting System (‘TRS’) της Επιτροπής.

Όπως ορίζεται από τα πρότυπα XML, η δομή των αρχείων XML περιγράφεται χρησιμοποιώντας XML Schemas. Τα XML schemas (XSDs) που αντιστοιχούν στο Αρχεία XML file, Δείγματα Αρχείων XML για την υποβολή πληροφοριών από ΔΟΕΕ και ΟΕΕ καθώς και οι τεχνικές οδηγίες για την συμπλήρωση των αρχείων (Technical guidance for AIFMD reporting (2013/1358)) είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα της ESMA και στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής και περιέχουν τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Αρχεία XSD  (Έκδοση 1.2)
 • Τεχνικές Οδηγίες
 • Δείγματα αρχείων XML για την υποβολή πληροφοριών από ΔΟΕΕ και ΟΕΕ
 • Αρχείο Excel του Παραρτήματος III – “Πίνακας Γεωγραφικών Περιοχών”
Εφαρμογή AIFMD
Η Επιτροπή με σκοπό την υποβοήθηση των Εποπτευομένων στην προετοιμασία των αρχείων XML έχει δημιουργήσει την Εφαρμογή AIFMD, μέσω της οποίας οι Εποπτευόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν τα αρχεία XML για την υποβολή πληροφοριών. Η Εφαρμογή AIFMD είναι διαθέσιμη σε αρχείο ZIP και περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
 • η Εφαρμογή AIFMD
 • τις Τεχνικές Οδηγίες σε μορφή Excel που περιγράφουν τον τύπο και τις έγκυρες τιμές των πεδίων της εφαρμογής
 • ο οδηγός χρήστη της Εφαρμογής AIFMD
Για εγκατάσταση αποσυμπιέστε το αρχείο ZIP σε ξεχωριστό φάκελο (Μην εκτελέσετε την εφαρμογή μέσα από το αρχείο ZIP file). Για την προβολή των αναφορών της Εφαρμογής AIFMD παρακαλώ εγκαταστήστε  από πιο κάτω το Crystal Reports Redistributable που αντιστοιχεί στον Η/Υ σας.
Technical guidance for AIFMD reporting
Technical guidance for AIFMD reporting
Τεχνικές Οδηγίες για υποβολή πληροφοριών από ΔΟΕΕ και ΟΕΕ V6. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 1/11/2023
AIFMD Application
AIFMD Application
Η Εφαρμογή AIFMD έκδοση 1.1.23.13 (01/02/2023)
01 Φεβρουαρίου 2023
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE (32BIT)
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE (32BIT)
Ανεξάρτητα από το Λειτουργικό Σύστημα απαιτείται η εγκατάσταση του δωρεάν προγράμματος "Crystal Reports Redistributable" το οποίο είναι διαθέσιμο ανάλογα με τον Η/Υ
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE (64BIT)
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE (64BIT)
Ανεξάρτητα από το Λειτουργικό Σύστημα απαιτείται η εγκατάσταση του δωρεάν προγράμματος "Crystal Reports Redistributable" το οποίο είναι διαθέσιμο ανάλογα με τον Η/Υ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.