Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Μητρώο ΠΥΚΣ
Μητρώο ΠΥΚΣ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Μητρώο ΠΥΚΣ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
ADMIRALS DIGITAL LIMITED
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 008/23
Ημερομηνία Καταχώρησης: 16/05/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 428773 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 222 046,Φαξ: N/A
E-Mail: info@admiralsdigital.io
Etoro (Europe) Digital Assets Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 010/23
Ημερομηνία Καταχώρησης: 22/12/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 429408 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: + 357 25 262 100,Φαξ: + 357 25 590 525
Χώρα: Cyprus
E-Mail: complianceda@etoro.com
Etoro (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 109/10
Ημερομηνία Καταχώρησης: 26/09/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 200585 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 100,Φαξ: +357 25 590 525
E-Mail: compliancecy@etoro.com
J2TX Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 006/22
Ημερομηνία Καταχώρησης: 19/12/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 422703 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 028 902,Φαξ: +357 25 344 564
E-Mail: surpervision@j2tx.com
Naga X Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 009/23
Ημερομηνία Καταχώρησης: 07/06/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 424746 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 94 03 91 63,Φαξ:
E-Mail: compliance@nagax.com
Panteresa Investments Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 011/24
Ημερομηνία Καταχώρησης: 08/04/2024
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 380951 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 96 670 535,Φαξ:
E-Mail: compliance@veliona.com
RT Digital Securities Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 001/22
Ημερομηνία Καταχώρησης: 09/08/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 430310 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 365 424,Φαξ:
E-Mail: rtdigital@revolut.com
TOKENOMICA BRIDGE LTD
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 013/24
Ημερομηνία Καταχώρησης: 14/05/2024
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 429492 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 259 376,Φαξ: +357 25 259 374
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@tokenomicabridge.com
Trading 212 Crypto Ltd
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Καταχώρησης: 012/24
Ημερομηνία Καταχώρησης: 20/05/2024
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 433122 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 212 542,Φαξ:
E-Mail: casp@trading212.com
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.