Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΛΙΣΤΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ
ΛΙΣΤΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΛΙΣΤΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 13/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/10/2017
Εταιρεία Διαχείρισης: BOC Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 121790,Φαξ: +357 22 123743
E-Mail: bocam@bankofcyprus.com
2. Argus Funds
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 04/78 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/10/2014
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd, Argus Stockbrokers Ltd
3. BOC Common Funds
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 11/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/10/2017
Εταιρεία Διαχείρισης: BOC Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Bank of Cyprus
Τηλέφωνο: +357 22 121 790,Φαξ: +357 22 123 743
Χώρα: Cyprus
E-Mail: bocam@bankofcyprus.com
4. Easternmed Funds VCIC Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 07/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/03/2016
Εταιρεία Διαχείρισης: Easternmed Asset Management Services Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Easternmed Asset Management Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 274 400,Φαξ: +357 22 274 409
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@eastmedfin.com
5. ERB FUNDS VCIC PLC
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 08/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/08/2016
Εταιρεία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company S.A.
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Eurobank Cyprus Ltd
Τηλέφωνο: 22 20 80 00,Φαξ: 22 87 54 05
E-Mail: am@eurobank.gr
6. FortiCap Umbrella FUND UCITS 1 VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC ('εκκαθαρίστηκε στις 25.09.2018')
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 06/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2015
Εταιρεία Διαχείρισης: FortiCap Capital Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: FortiCap Capital Ltd
7. Global Balanced Fund Of Funds Salamis Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 12/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/09/2017
Εταιρεία Διαχείρισης: BOC Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Τηλέφωνο: (+357) 22 121790,Φαξ: (+357) 22 123743
Χώρα: Cyprus
8. GMM Funds
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 02/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd
9. Hellas - Cyprus Recovery Mutual Fund
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 01/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd
10. MFO FUNDS
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 14/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2018
Εταιρεία Διαχείρισης: MFO Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: MFO Asset Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22692030,Φαξ: +357 22662266
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@mfoasset.com
11. MI & Sigma Capital V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 15/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Limited
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 755 506,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
12. SOL GMM Balanced Fund
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 03/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd
13. Synesis Capital UCITS V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 17/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/06/2020
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 755 506,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
14. Wealth Fund Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 10/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/06/2017
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 755 506; +357 22 755 507,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.