Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. 3D Global Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 063/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/03/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 86659 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 828 292,Φαξ: +357 25 873 460
E-Mail: invest@3dglobal.com
2. 7Q Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 061/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/11/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109709 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 763 344,Φαξ: +357 22 763 355
E-Mail: info@7qfs.com
3. A. Eternity Capital Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 346/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 368071 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 029021,Φαξ: +357 22 024434
Χώρα: Cyprus
E-Mail: mail@a-eternitycapital.ltd.cy
4. A.J.K. Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 139/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/04/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 277477 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 668 800,Φαξ: +357 24 637 658
E-Mail: info@ajkwealth.com
5. A.N. Allnew Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 344/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/11/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348194 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25030673,Φαξ: +357 24622113
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@allnewinvestment.com
6. A.T.I. Associates (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 091/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/07/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 123897 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 26 813 392,Φαξ: +357 26 813 393
E-Mail: ati@cytanet.com.cy
7. AAA Trade Ltd
Αριθμός Άδειας: 244/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 322745 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 060,Φαξ: +357 25 253 093
E-Mail: office@aaatrade.com
8. Abris-Cee Holdings Limited
Αριθμός Άδειας: 389/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/07/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 209705 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 029 002,Φαξ: +357 22 029 003
E-Mail: info@abris-cee.com
9. Accuindex EU Limited
Αριθμός Άδειας: 340/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/10/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360650 (Ημ. Εγγραφής: )
10. Acier FX Ltd (ex ARGUSFX LTD)
Αριθμός Άδειας: 334/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 111588 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 059 059,Φαξ: +357 22 582 401
Χώρα: Cyprus
11. A-Conversio Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 215/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321503 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 357 900,Φαξ:
E-Mail: info@a-conversio.com
12. Admiral Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 201/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310328 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@admiralmarkets.com.cy
13. Aeonic Securities C.I.F. Plc
Αριθμός Άδειας: 177/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/09/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 304867 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 337 600,Φαξ: +357 25 337 602
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@aeonic.com.cy
14. AFX Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 119/10 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/07/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 253014 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 710,Φαξ: +357 25 727 442
E-Mail: info@afxgroup.com
15. Alfa Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 387/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/07/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 404988 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 470 900,Φαξ: +357 22 681 505
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@alfacapital.com.cy
16. Amana Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 155/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 281953 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 257 999,Φαξ: +357 25 253 134
E-Mail: nas.velianis@amanacapital.com
17. AMP Global Ltd
Αριθμός Άδειας: 360/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 369267 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 260 005,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ampglobal.com
18. APME FX Trading Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 335/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 347219 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 054 735,Φαξ: +357 22 266 678
E-Mail: info@apmefx.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: 1. O.Z.I. Online Zone Investment Opportunities; 2. FXURPE
19. Aquilla Nummus Ltd
Αριθμός Άδειας: 345/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353286 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 777 858,Φαξ: +357 22 777 857
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@aquillanummus.com
20. Argus Stockbrokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 010/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 108270 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 717 000,Φαξ: +357 22 717 070
E-Mail: argus@argus.com.cy
21. Aristeus Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 324/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE357502 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 021 076,Φαξ: +357 22 021 072
E-Mail: info@aristeus.cy.net
22. Arumpro Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 323/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352951 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@arumcapital.eu
23. ATFX Global Markets (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 285/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/12/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 340674 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 258 774,Φαξ: +357 25 250 931
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@atfxgm.eu
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: ATFXGM
24. Athlos Capital Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 348/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 362228 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 110 777,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@athloscapital.com
25. Atlantic Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 005/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 119857 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 445 400,Φαξ: +357 22 661 914
E-Mail: info@atlanticfs.com
26. Atonline Ltd
Αριθμός Άδειας: 104/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/09/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 112404 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: + 357 22 222 332,Φαξ: + 357 22 222 321
E-Mail: arsen.agabekyan@atonint.com
27. Axia Ventures Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 086/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 221203 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 742 000,Φαξ: +357 22 742 001
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@axiavg.com
28. Ayers Alliance Financial Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 230/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 315127 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 025 522,Φαξ: +357 25 030 258
E-Mail: wissam.sabbah@harborx.com
29. B.I.S. Blueport Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 302/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/06/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350108 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 021 232,Φαξ: +357 22 692 008
E-Mail: info@blueport.cy.net
30. BCM Begin Capital Markets CY Ltd
Αριθμός Άδειας: 274/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338839 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 565,Φαξ: +357 25 030 026
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@begincapitalmarkets.com
31. Bdswiss Holding Plc
Αριθμός Άδειας: 199/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/05/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300153 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 053 940,Φαξ: +357 25 260 262
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@bdswiss.com
32. Belight Capital Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 364/18 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345448 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250815,Φαξ: +357 22 251022
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@belightcapitalgroup.com
33. Best Choice FBC Ltd
Αριθμός Άδειας: 234/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού: 05/02/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 311543 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@bcfxbroker.com
34. Blacktower Financial Management (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 386/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/06/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 389171 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 566190,Φαξ: +357 25 566160
Χώρα: Cyprus
E-Mail: infocyprus@blacktowerfm.com
35. Boson Alfa Ltd
Αριθμός Άδειας: 314/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 349777 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 558 225,Φαξ: +357 25 558 224
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@bosonalfa.com
36. BrightPool Ltd
Αριθμός Άδειας: 378/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364491 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 8009 1055,Φαξ: +357 25 373 200
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@brightpool-markets.com
37. Broctagon Prime Ltd
Αριθμός Άδειας: 320/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360194 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 26 22 11,Φαξ: +357 25 35 44 33
E-Mail: info@broprime.com
38. BrokerCreditService (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 048/04
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/10/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 154856 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 822 734,Φαξ: 25 822 735
E-Mail: info@bcscyprus.com
39. Capital Com SV Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 319/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354252 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: compliance@capital.com
40. CDG Global (EU) Ltd
Αριθμός Άδειας: 332/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348087 (Ημ. Εγγραφής: )
Χώρα: Cyprus
41. CEX Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 381/19
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 389553 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +35722310999,Φαξ: +35722310996
E-Mail: info@cexbro.com
42. Charlgate Ltd
Αριθμός Άδειας: 367/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372060 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 251 100,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxview.com
43. Chase Buchanan Ltd
Αριθμός Άδειας: 287/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343180 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 212 858,Φαξ: +357 25 212 859
E-Mail: info@chasebuchanan.com
44. Colmex Pro Ltd
Αριθμός Άδειας: 123/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/10/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 260064 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 036,Φαξ: +357 25 030 037
E-Mail: info@colmexpro.com
45. Concorde Investments (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 189/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/01/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300828 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 828 300,Φαξ: +357 25 828 301
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@concordeinvestments.com
46. Conotoxia Ltd
Αριθμός Άδειας: 336/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351239 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 084 ,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@cy.conotoxia.com
47. Constance Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 263/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333743 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 028 033,Φαξ: +357 22 028 023
E-Mail: la@constancei.com
48. Coverdeal Holdings Ltd
Αριθμός Άδειας: 231/14 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303127 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 635 040,Φαξ: +357 25 635 240
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@coverdeal.eu
49. Credit Financier Invest (CFI) Ltd
Αριθμός Άδειας: 179/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303814 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 400 270,Φαξ: +357 24 400 271
E-Mail: info@cfifinancial.com.cy
50. Crowd Tech Ltd
Αριθμός Άδειας: 202/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 297365 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 200,Φαξ: +357 25 281 710
E-Mail: info@trade360.com
51. D.T. Direct Investment Hub Ltd
Αριθμός Άδειας: 347/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354263 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 056 430,Φαξ: +357 25 654 206
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@dtdirectinvestment.com
52. Deloitte Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 068/06 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 163314 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 360 300,Φαξ: +357 22 360 400
E-Mail: cydisadmin@deloitte.com
53. Depaho Ltd
Αριθμός Άδειας: 161/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/12/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292004 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 300 500,Φαξ: +357 22 766 333
E-Mail: info@depaho.com
54. Dragon Capital (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 112/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 171623 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 376 300,Φαξ: +357 25 376 301
Χώρα: Cyprus
E-Mail: fedorov@dragon-capital.com
55. Easy Forex Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 079/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/05/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 203997 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 828 899,Φαξ: +357 25 817 446
Χώρα: Cyprus
E-Mail: koula@easymarkets.com
56. ED & F Man Capital Markets CEEMA Ltd
Αριθμός Άδειας: 377/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/07/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 390109 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 040 020,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance.cy@edfmancapital.com
57. EDR Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 268/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/02/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 336081 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 056,Φαξ: +357 25 590 955
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@triomarkets.com
58. EFG CYPRUS LIMITED
Αριθμός Άδειας: 393/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/12/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 408062 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 025 900,Φαξ:
E-Mail: enquiries@efgcy.com
59. Emergo Wealth Ltd
Αριθμός Άδειας: 232/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327491 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 449 122,Φαξ: +357 22 780 589
E-Mail: info@emergowealth.net
60. Emporium Capital K.A Ltd
Αριθμός Άδειας: 358/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/05/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372471 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 256 582,Φαξ: +357 22 262 545
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@emporiumcapital.com
61. Etoro (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 109/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 200585 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 875 002,Φαξ: +357 25 590 525
E-Mail: avi@etoro.com
62. Eurivex Ltd
Αριθμός Άδειας: 114/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/03/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 255430 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 02 88 30,Φαξ: +357 22 25 53 18
E-Mail: info@eurivex.com
63. Eurotrade Investments RGB Ltd
Αριθμός Άδειας: 279/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317893 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 826,Φαξ: +357 24 828 621
E-Mail: support@eurotrader.eu
64. Exclusive Change Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 330/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 337858 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 255 155,Φαξ: +357 25 259 969
65. Exelcius Prime Ltd
Αριθμός Άδειας: 366/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351869 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 250 923,Φαξ: +357 25 250 923
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@exelciusprime.com
66. Exness (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 178/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/09/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293057 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 245 730; +357 25 030 959,Φαξ: +357 25 388 992
E-Mail: csd@exness.com
67. EXT Ltd
Αριθμός Άδειας: 165/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/02/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293592 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 342 627,Φαξ: +357 25 344 317
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: EXANTE
68. F1Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 267/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329568 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 358 700,Φαξ: +357 25 358 701
E-Mail: management@f1markets.com
69. Fathom Wealth Management Advisors Ltd
Αριθμός Άδειας: 306/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348759 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 898 610,Φαξ: +357 22 898 620
Χώρα: Cyprus
E-Mail: c.mavrokefalos@fathomwma.com
70. Felicitas Management Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 157/11
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276340 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 258 700,Φαξ: +357 25 252 605
E-Mail: fmis@fmgroupinternational.com
71. Fenix Capital Markets Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 308/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332423 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 008 085,Φαξ: +357 25 350 090
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fenix-cmt.com
72. FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 080/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 192937 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 275 730,Φαξ: +357 22 254 264
E-Mail: info@smart-trades.net
73. FIBO Group Holdings Ltd
Αριθμός Άδειας: 118/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 242381 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 105 641,Φαξ: +357 25 105 642
E-Mail: p.kosidis@fibogroup.eu
74. Fidus Investments Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 326/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 355918 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 502 900,Φαξ: +357 22 502 960
E-Mail: info@fidusinvestments.eu
75. Fintailor Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 133/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/02/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 208674 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 817 004,Φαξ: +357 25 344 377
E-Mail: info@fintailor.com
76. Finteractive Ltd
Αριθμός Άδειας: 238/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 325259 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 123 088,Φαξ: +357 25 250 175
E-Mail: compliance@fxvc.eu
77. First Prudential Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 371/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/11/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372179 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 589 200,Φαξ: +357 25 589 201
Χώρα: Cyprus
E-Mail: supportdesk@fpmarkets.eu
78. Forex TB Ltd
Αριθμός Άδειας: 272/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310943 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 266 707 ,Φαξ: +357 22 266 708
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@forextb.com
79. Forextime Ltd
Αριθμός Άδειας: 185/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/12/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310361 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 558 777,Φαξ: +357 25 558 778
E-Mail: compliance@forextime.com
80. Fortrade Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 385/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/03/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 392231 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +35725057322,Φαξ: +35785057323
E-Mail: info@fortrade.com
81. FP Asset Management Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 317/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/01/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351655 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@fp-am.com
82. Freedom Finance Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 275/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/05/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324220 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 257 787,Φαξ: +357 25 257 786
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ffineu.eu
83. FX Central Clearing Ltd
Αριθμός Άδειας: 121/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/09/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258741 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 870 750,Φαξ: +357 25 870 753
E-Mail: corporate@fxcc.com
84. FXBFI Broker Financial Invest Ltd
Αριθμός Άδειας: 315/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351508 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 828,Φαξ: +357 25 254 825
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxbfi.com
85. FXCM EU LTD
Αριθμός Άδειας: 392/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/11/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 405643 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 8009 7180,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxcm.eu
86. FXGLOBE Ltd
Αριθμός Άδειας: 205/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254133 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 870 060,Φαξ: +357 25 737 443
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxglobe.com
87. Fxnet Ltd
Αριθμός Άδειας: 182/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/11/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300624 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 108 111,Φαξ: +357 25 108 988
E-Mail: compliance@fxnet.com
88. FXOpen EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 194/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/04/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310300 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 024 000,Φαξ: +357 25 024 024
E-Mail: maria.markidou@fxopen.eu
89. FXPRO Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 078/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/03/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 181344 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 969 200,Φαξ: +357 25 969 269
E-Mail: compliance@fxpro.com
90. GBE Brokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 240/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/06/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324205 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 281 736,Φαξ: +357 25 014 123
E-Mail: info@gbebrokers.com
91. General Capital Brokers (GCB) Ltd
Αριθμός Άδειας: 333/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345774 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 024 844,Φαξ: +357 25 024 845
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@gcb.com.cy
92. Global Capital Securities & Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 015/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 84381 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 710 710,Φαξ: +357 22 339 332
E-Mail: info@globalcapital.com.cy
93. Globia Wealth Ltd
Αριθμός Άδειας: 318/17 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/02/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 358345 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@globiawealth.com
94. Go Markets Ltd (ex Galactus Ltd)
Αριθμός Άδειας: 322/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351644 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: compliance@gomarkets.eu
95. Goldenburg Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 242/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328474 (Ημ. Εγγραφής: )
96. GPB Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 113/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 246301 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 055 000,Φαξ: +357 25 055 101
E-Mail: ekania@gpbfs.com.cy
97. Grandis Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 343/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/11/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360960 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 283 650,Φαξ: +357 22 283 651
E-Mail: info@grandissecurities.com.cy
98. Granfeld Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 260/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334905 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 203 315,Φαξ: +357 22 203 318
E-Mail: info@granfeld.com
99. Growell Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 214/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 314852 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@fxgrow.com
100. GWG (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 291/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342580 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 008 100,Φαξ: +357 22 008 101
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@gwglobalfx.com
101. H.C.F.S. High Capital Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 368/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 360438 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 654 181,Φαξ: +357 25 654 199
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@highcapital.trade
102. HF Markets (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 183/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/11/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 277582 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 400 165,Φαξ: +357 24 023 094
E-Mail: reg@hotforex.com
103. Hoch Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 198/13 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/05/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 311502 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 327 100; +357 25 030 335,Φαξ: +357 25 310 360
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@hochcapital.com
104. Holborn Assets Wealth Management (CY) Ltd
Αριθμός Άδειας: 394/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/12/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 401412 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 560 504 ,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: contact@holbornassets.com.cy
105. Holiway Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 248/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 325316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 353 557,Φαξ: +357 22 000 513
E-Mail: costas@holiwayltd.com
106. Hua Ren (Cyprus) Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 374/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/04/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350475 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 181,Φαξ: +357 25 251 175
E-Mail: compliance@huarencyprus.com
107. HYCM (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 259/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/11/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332868 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 245 750,Φαξ: +357 25 250 139
E-Mail: info@hycm.com
108. I.W.G International Wealth Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 380/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/10/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 383667 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 257 001,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@interwealthgroup.com
109. IC Markets (EU) Ltd
Αριθμός Άδειας: 362/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356877 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25761456,Φαξ: +357 25761457
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@icmarkets.com
110. ICC Intercertus Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 301/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346662 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 885 000,Φαξ: +357 25 885 001
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@everfx.com
111. ICFD Ltd
Αριθμός Άδειας: 143/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/05/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254495 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 204 600,Φαξ: +357 25 204 607
E-Mail: info@vestle.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Vestle (πρώην iFOREX)
112. IFC Investments Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 327/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342390 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 340 396,Φαξ: +357 25 340 310
E-Mail: info@ifc-center.com
113. IFCM Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 147/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276909 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 730 877; +357 25 730 875; +357 25 335 828,Φαξ: +357 25 255 533
E-Mail: maria@infinmarkets.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: IFC Markets
114. IGM Forex Ltd
Αριθμός Άδειας: 309/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346738 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 252 371,Φαξ: +357 25 260 582
E-Mail: compliance@igmfx.com
115. IKOS CIF Ltd
Αριθμός Άδειας: 060/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/11/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 76303 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 814 714,Φαξ: +357 25 814 744
Χώρα: Cyprus
E-Mail: cifregistration@ikos.com.cy
116. Indication Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 164/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/01/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 290930 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 025 100,Φαξ: +357 22 025 222
E-Mail: info@libertex.com
117. Initial Merit Secure Ltd
Αριθμός Άδειας: 229/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 291905 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 057 221,Φαξ: +357 25 754 323
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@imsmarkets.com
118. Instant Trading EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 266/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 266937 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 722 774,Φαξ: +357 25 722 292
E-Mail: regulation@instaforex.eu
119. IQOption Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 247/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327751 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 281 641,Φαξ: +357 25 252 582
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@iqoption.com
120. ISEC Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 356/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360500 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 132,Φαξ: +357 25 005 324
E-Mail: compliance@is-wm.com
121. Itrade Global (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 298/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335424 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 126,Φαξ: +357 25 262 043
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@tradefw.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: TRADEFW, INVESTFW, TRADEDWELL
122. JFD Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 150/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 282265 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 878 530,Φαξ: +357 25 763 540
E-Mail: legal@jfdbrokers.com
123. Jin Daocheng Ltd
Αριθμός Άδειας: 316/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345787 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 260 900,Φαξ: +357 25 260 999
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@jdcmarkets.com
124. Just2trade Online Ltd
Αριθμός Άδειας: 281/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341520 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 344 563,Φαξ: +357 25 344 564
E-Mail: supervision@just2trade.online
125. KAB Strategy Ltd
Αριθμός Άδειας: 058/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/06/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 165975 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 815 186,Φαξ: +357 24 815 187
E-Mail: info@kabonline.com
126. K-DNA Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 273/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335683 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 654 134,Φαξ: +357 22 000 981
E-Mail: info@kdna-investment.com
127. Key Way Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 292/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341196 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 000 936,Φαξ: +357 22 496 642
E-Mail: info@keywayinvestments.com
128. L.F. Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 271/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329493 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 444,Φαξ: +357 25 577 211
E-Mail: office@purple-trading.com
129. Leadtrade Ltd
Αριθμός Άδειας: 296/16 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού: 28/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339737 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 418 218,Φαξ: +357 22 418 219
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@leadtradeltd.com
130. Leverate Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 160/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/12/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 290182 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 254422,Φαξ: +357 25 254423
E-Mail: compliance@leverate.com
131. Lirunex Ltd
Αριθμός Άδειας: 338/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353862 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 694 888,Φαξ: +357 24 694 889
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@lirunex.eu
132. Liteforex (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 093/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230122 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 750 555,Φαξ: +357 25 722 377
E-Mail: liteforex@liteforex.eu
133. LMAX Broker Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 310/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346613 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 056 217,Φαξ: +357 25 050 559
E-Mail: compliance.europe@lmax.com
134. London Capital Group (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 341/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/10/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356430 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 266606,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliancecy@lcg.com
135. Lttrader Ltd
Αριθμός Άδειας: 350/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348274 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 752 420,Φαξ: +357 25 752 421
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@lt-markets.com
136. Luna Wealth Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 379/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/08/2019
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: 344224 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 007 111 ,Φαξ:
E-Mail: info@lunawealth.com
137. Lydya Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 300/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334292 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 25 22 99,Φαξ: +357 25 25 13 93
E-Mail: info@lydyafinancial.com
138. Magic Compass Ltd
Αριθμός Άδειας: 299/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341562 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 023 880,Φαξ: +357 25 590 300
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@magiccompass.com
139. Magnasale Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 264/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332334 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 232 181,Φαξ: +357 22 007 393
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@magnasaleltd.com
140. Magnum FX (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 359/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360548 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 053 547,Φαξ: +357 25 359 939
E-Mail: info@magnumfx.eu
141. Marcuard Ηeritage (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 131/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270187 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 814 870,Φαξ: +357 25 591 540
E-Mail: info.limassol@marcuardheritage.com
142. Maxiflex Ltd
Αριθμός Άδειας: 258/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/11/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327484 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 767,Φαξ: +357 25 028 337
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@maxiflexglobal.com
143. Maxigrid Ltd
Αριθμός Άδειας: 145/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/05/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269879 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 922,Φαξ: +357 25 105 408
E-Mail: iinfobox@maxigrid.com
144. MCA Intelifunds Ltd
Αριθμός Άδειας: 126/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/12/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270891 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 205 515,Φαξ: +357 25 205 556
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxoro.com
145. Mega Equity Securities and Financial Services Public Ltd
Αριθμός Άδειας: 011/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 107394 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 711 711,Φαξ: +357 22 711 811
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@megaequity.com
146. Menasecurities Ltd
Αριθμός Άδειας: 370/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/11/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 357630 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 582 192 ,Φαξ: +357 25 582 192
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@menasecurities.com
147. MeritKapital Ltd
Αριθμός Άδειας: 077/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/11/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 189316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 857 900,Φαξ: +357 25 340 327
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@meritkapital.com
148. Mexem Ltd
Αριθμός Άδειας: 325/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ351726 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 447,Φαξ: +357 25 320 431
E-Mail: info@mexem.com
149. Monecor (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 096/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/12/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 114460 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 150 666,Φαξ: +357 22 010 210
E-Mail: enquiries@etxcapital.com
150. Mount Nico Corp Ltd
Αριθμός Άδειας: 226/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 307717 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 020 200,Φαξ: +357 25 250 552
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@mtnico.com
151. MPS Marketplace Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 170/12 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/05/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 287875 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 404,Φαξ: +357 25 590 167
E-Mail: finance@mps.trade
152. MTG LIQUIDITY Ltd
Αριθμός Άδειας: 390/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/10/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 392680 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 283 790,Φαξ:
E-Mail: info@match-prime.com
153. Naga Markets Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 204/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 251168 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 041 410,Φαξ: +357 25 041 384
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@nagamarkets.com
154. NBH Markets EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 208/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/07/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 291974 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 000 110,Φαξ: +357 25 000 111
E-Mail: backoffice@fideliscm.eu
155. NBI Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 162/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/01/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 289258 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 747 377,Φαξ: +357 25 367 505
E-Mail: s.potapov@nbinvest.com
156. NFS Network Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 328/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/06/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350229 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 817 747,Φαξ:
E-Mail: admin@nfseurope.com
157. NFX Capital Cy Ltd
Αριθμός Άδειας: 209/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310384 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 558 111,Φαξ: +357 25 558 112
Χώρα: Cyprus
E-Mail: corporate@nordfx.com.cy
158. Notely Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 383/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/02/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 394425 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 253 300,Φαξ:
E-Mail: info@errante.eu
159. Notesco Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 125/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/11/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 260651 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 027 000,Φαξ: +357 25 027 001
E-Mail: compliance@notesco.com
160. Novox Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 224/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292182 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 267 880,Φαξ: +357 25 267 881
E-Mail: info@novoxfx.eu
161. Numisma Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 122/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258965 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 455 677,Φαξ: +357 22 455 626
E-Mail: info@numismacap.com
162. OBR Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 217/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/10/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303684 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 763 605,Φαξ: +357 25 763 604
E-Mail: management@obrinvest.com
163. Octa Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 372/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/12/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359992 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 251 973,Φαξ: +357 25 251 983
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@octafx.eu
164. Omega Funds Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 102/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230096 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 028 920,Φαξ: +357 25 028 929
E-Mail: compliance@omegainvest.com.cy
165. One Plus Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 111/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256347 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 873 760 ,Φαξ: +357 22 873 761
E-Mail: info@onepluscapital.net
166. ORBEX Ltd
Αριθμός Άδειας: 124/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258884 (Ημ. Εγγραφής: )