Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. 3D Global Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 063/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/03/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 86659 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 828 292,Φαξ: +357 25 873 460
E-Mail: invest@3dglobal.com
2. 7Q Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 061/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/11/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109709 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 763 344,Φαξ: +357 22 763 355
E-Mail: info@7qfs.com
3. A. Eternity Capital Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 346/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 368071 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 029021,Φαξ: +357 22 024434
Χώρα: Cyprus
E-Mail: mail@a-eternitycapital.ltd.cy
4. A.J.K. Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 139/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/04/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 277477 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 668 800,Φαξ: +357 24 637 658
E-Mail: info@ajkwealth.com
5. A.N. Allnew Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 344/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/11/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348194 (Ημ. Εγγραφής: )
Χώρα: Cyprus
6. A.T.I. Associates (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 091/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/07/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 123897 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 26 813 392,Φαξ: +357 26 813 393
E-Mail: ati@cytanet.com.cy
7. AAA Trade Ltd
Αριθμός Άδειας: 244/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 322745 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 060,Φαξ: +357 25 253 093
E-Mail: office@aaatrade.com
8. A-Conversio Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 215/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321503 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 447 732,Φαξ: +357 22 447 922
E-Mail: info@a-conversio.com
9. Admiral Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 201/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310328 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@admiralmarkets.com.cy
10. Aeonic Securities C.I.F. Plc
Αριθμός Άδειας: 177/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/09/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 304867 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 337 600,Φαξ: +357 25 337 602
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@aeonic.com.cy
11. AFX Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 119/10 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/07/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 253014 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 710,Φαξ: +357 25 727 442
E-Mail: info@afxgroup.com
12. Agentrisk Europe Limited - Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας
Αριθμός Άδειας: 354/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359990 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 552 725,Φαξ: +357 22 355 277
Χώρα: Cyprus
E-Mail: rania@agentrisk.co
13. Airfinance Pro Ltd
Αριθμός Άδειας: 206/13 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/07/2013
Ημερομηνία Τερματισμού: 09/11/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 308115 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: contact@airfinancepro.com
14. AJF Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 295/16 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/02/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346486 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 250 700,Φαξ: +357 25 250 900
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ajf-global.com
15. Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 025/04
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/05/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 78416 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 681 988; +357 22 470 958,Φαξ: +357 22 681505
E-Mail: info@alfacapital.com.cy
16. Amana Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 155/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 281953 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 257 999,Φαξ: +357 25 253 134
E-Mail: nas.velianis@amanacapital.com
17. AMB Prime Ltd
Αριθμός Άδειας: 194/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/04/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310300 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 024 000,Φαξ: +357 25 024 024
E-Mail: gabriel.styllas@ambprime.com
18. AMFF Ltd
Αριθμός Άδειας: 241/14 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 279568 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 334 323,Φαξ:
E-Mail: compliance@amffltd.com
19. AMG Kapital Ltd
Αριθμός Άδειας: 110/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 235124 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 200 700,Φαξ: +357 25 200 701
E-Mail: info@amgkapital.com
20. AMP Global Ltd
Αριθμός Άδειας: 360/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 369267 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 007 182,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ampglobal.com
21. APME FX Trading Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 335/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 347219 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 054 735,Φαξ: +357 22 266 678
E-Mail: info@apmefx.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: 1. O.Z.I. Online Zone Investment Opportunities; 2. FXURPE
22. Aquilla Nummus Ltd
Αριθμός Άδειας: 345/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353286 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 777 858,Φαξ: +357 22 777 857
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@aquillanummus.com
23. Argo Capital Management (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 023/04 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/03/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 110205 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 668 900; +357 22 661 207,Φαξ: +357 22 445 177
E-Mail: krialas@argocm.com.cy
24. Argus Stockbrokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 010/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 108270 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 717 000,Φαξ: +357 22 717 070
E-Mail: argus@argus.com.cy
25. ArgusFX Ltd
Αριθμός Άδειας: 334/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 111588 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 582 400,Φαξ: +357 22 582 401
Χώρα: Cyprus
26. Aristeus Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 324/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE357502 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 021 076,Φαξ: +357 22 021 072
E-Mail: info@aristeus.cy.net
27. Arumpro Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 323/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352951 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@arumcapital.eu
28. ATFX Global Markets (Cy) Limited
Αριθμός Άδειας: 285/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/12/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 340674 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 258 774,Φαξ: +357 25 250 931
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@atfxgm.eu
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: ATFXGM
29. Athlos Capital Investment Services Limited
Αριθμός Άδειας: 348/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 362228 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 110 777,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@athloscapital.com
30. Atlantic Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 005/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 119857 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 445 400,Φαξ: +357 22 661 914
E-Mail: info@atlanticfs.com
31. Atlas Capital Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 085/07 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 214806 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 501 000,Φαξ: +357 25 501 050
E-Mail: legal@acfs.eu
32. Atonline Ltd
Αριθμός Άδειας: 104/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/09/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 112404 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 680 015,Φαξ: +357 22 680 016
E-Mail: arsen.agabekyan@atonint.com
33. Axia Ventures Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 086/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 221203 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 742 000,Φαξ: +357 22 742 001
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@axiavg.com
34. Ayers Alliance Financial Group Limited
Αριθμός Άδειας: 230/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 315127 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 025 522,Φαξ: +357 25 030 258
E-Mail: wissam.sabbah@harborx.com
35. B.I.S. Blueport Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 302/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/06/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350108 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 021 232,Φαξ: +357 22 692 008
E-Mail: info@blueport.cy.net
36. Banc De Binary Ltd
Αριθμός Άδειας: 188/13 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/01/2013
Ημερομηνία Τερματισμού: 15/01/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 301698 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 254 977,Φαξ: +357 25 254 173
Χώρα: Cyprus
E-Mail: legal@bbinary.com
37. Bdswiss Holding Plc
Αριθμός Άδειας: 199/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/05/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300153 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 053 940,Φαξ: +357 25 260 262
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@bdswiss.com
38. Belight Capital Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 364/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345448 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250815,Φαξ: +357 22 251022
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@belightcapitalgroup.com
39. Best Choice FBC Ltd
Αριθμός Άδειας: 234/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού: 05/02/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 311543 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@bcfxbroker.com
40. Bogofinance Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 321/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350309 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 249 000,Φαξ: +357 25 249 009
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxjet.com
41. Boson Alfa Ltd
Αριθμός Άδειας: 314/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 349777 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 558 225,Φαξ: +357 25 558 224
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@bosonalfa.com
42. BrightFX Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 342/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/11/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356603 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 007 187,Φαξ: +357 22313652
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@brightfxcapital.com
43. BrightPool Limited
Αριθμός Άδειας: 378/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364491 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 8009 1055,Φαξ: +357 25 373 200
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@brightpool-markets.com
44. Broctagon Prime Ltd
Αριθμός Άδειας: 320/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360194 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 26 22 11,Φαξ: +357 25 35 44 33
E-Mail: info@broprime.com
45. BrokerCreditService (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 048/04
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/10/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 154856 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 822 734,Φαξ: 25 822 735
E-Mail: info@bcscyprus.com
46. Capital Com SV Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 319/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354252 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: compliance@capital.com
47. CDG Global (EU) Ltd (ex EVEST LIMITED)
Αριθμός Άδειας: 332/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348087 (Ημ. Εγγραφής: )
Χώρα: Cyprus
48. Centralspot Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 238/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 325259 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 123 088,Φαξ: +357 25 250 175
E-Mail: compliance@fxvc.eu
49. Charlgate Ltd
Αριθμός Άδειας: 367/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372060 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 251 100,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@icmtrader.eu
50. Chase Buchanan Ltd
Αριθμός Άδειας: 287/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343180 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 212 858,Φαξ: +357 25 212 859
E-Mail: info@chasebuchanan.com
51. Colmex Pro Ltd
Αριθμός Άδειας: 123/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/10/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 260064 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 036,Φαξ: +357 25 030 037
E-Mail: info@colmexpro.com
52. CommexFx Ltd
Αριθμός Άδειας: 153/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/10/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 244012 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 251 000,Φαξ: +357 25 252 424
E-Mail: info@commexfx.com
53. Concorde Investments (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 189/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/01/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300828 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 828 300,Φαξ: +357 25 828 301
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@concordeinvestments.com
54. Conotoxia Ltd
Αριθμός Άδειας: 336/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351239 (Ημ. Εγγραφής: )
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@cy.conotoxia.com
55. Constance Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 263/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333743 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 028 033,Φαξ: +357 22 028 023
E-Mail: la@constancei.com
56. Coverdeal Holdings Ltd
Αριθμός Άδειας: 231/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303127 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 635 040,Φαξ: +357 25 635 240
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@coverdeal.eu
57. Credit Financier Invest (CFI) Ltd
Αριθμός Άδειας: 179/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303814 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 400 270,Φαξ: +357 24 400 271
E-Mail: info@cfifinancial.com.cy
58. Crowd Tech Ltd
Αριθμός Άδειας: 202/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 297365 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 200,Φαξ: +357 25 281 710
E-Mail: info@trade360.com
59. D.T. Direct Investment Hub Ltd
Αριθμός Άδειας: 347/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354263 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 056 430,Φαξ: +357 25 654 206
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@dtdirectinvestment.com
60. Daweda Exchange Ltd
Αριθμός Άδειας: 289/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343289 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 312 893,Φαξ: +357 25 212 018
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@dawedafx.com
61. Deloitte Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 068/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 163314 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 360 300,Φαξ: +357 22 360 400
E-Mail: cydisadmin@deloitte.com
62. Depaho Ltd
Αριθμός Άδειας: 161/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/12/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292004 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 300 500,Φαξ: +357 22 766 333
E-Mail: info@depaho.com
63. Dragon Capital (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 112/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 171623 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 376 300,Φαξ: +357 25 376 301
Χώρα: Cyprus
E-Mail: fedorov@dragon-capital.com
64. Easy Forex Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 079/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/05/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 203997 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 828 899,Φαξ: +357 25 817 446
Χώρα: Cyprus
E-Mail: koula@easymarkets.com
65. ED & F Man Capital Markets CEEMA Ltd
Αριθμός Άδειας: 377/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/07/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 390109 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 040 020,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance.cy@edfmancapital.com
66. EDR Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 268/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/02/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 336081 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 056,Φαξ: +357 25 590 955
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@triomarkets.com
67. Emergo Wealth Ltd
Αριθμός Άδειας: 232/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327491 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 449 122,Φαξ: +357 22 780 589
E-Mail: info@emergowealth.net
68. Emporium Capital K.A Ltd
Αριθμός Άδειας: 358/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/05/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372471 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 256 582,Φαξ: +357 22 262 545
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@emporiumcapital.com
69. Etoro (Europe) Limited
Αριθμός Άδειας: 109/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 200585 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 875 002,Φαξ: +357 25 590 525
E-Mail: avi@etoro.com
70. Eurivex Ltd
Αριθμός Άδειας: 114/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/03/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 255430 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 02 88 30,Φαξ: +357 22 25 53 18
E-Mail: info@eurivex.com
71. Eurotrade Investments RGB Ltd
Αριθμός Άδειας: 279/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317893 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 826,Φαξ: +357 24 828 621
E-Mail: support@eurotrader.eu
72. Exclusive Change Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 330/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 337858 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 255 155,Φαξ: +357 25 259 969
73. Exelcius Prime Ltd (ex COPYDO SOCIAL INVESTMENT NETWORK LTD)
Αριθμός Άδειας: 366/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351869 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 250 923,Φαξ: +357 25 250 923
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@exelciusprime.com
74. Exness (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 178/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/09/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293057 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 245 730; +357 25 030 959,Φαξ: +357 25 388 992
E-Mail: csd@exness.com
75. EXT Ltd
Αριθμός Άδειας: 165/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/02/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293592 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 342 627,Φαξ: +357 25 344 317
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: EXANTE
76. F1Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 267/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329568 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 358 700,Φαξ: +357 25 358 701
E-Mail: management@f1markets.com
77. Falcon Brokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 128/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 266954 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 891 717,Φαξ: 25 891 999
E-Mail: marwan-daouk@falconbrokers.com
78. Fathom Wealth Management Advisors Ltd
Αριθμός Άδειας: 306/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348759 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 898 610,Φαξ: +357 22 898 620
Χώρα: Cyprus
E-Mail: c.mavrokefalos@fathomwma.com
79. Felicitas Management Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 157/11
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276340 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 258 700,Φαξ: +357 25 258 701
E-Mail: fmis@fmgroupinternational.com
80. Fenix Capital Markets Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 308/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332423 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 350 080,Φαξ: +357 25 350 090
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fenixcmt.com
81. FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 080/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 192937 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 275 730,Φαξ: +357 22 254 264
E-Mail: info@smart-trades.net
82. FIBO Group Holdings Ltd
Αριθμός Άδειας: 118/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 242381 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 105 641,Φαξ: +357 25 105 642
E-Mail: p.kosidis@fibogroup.eu
83. Fidelisco Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 181/12 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/10/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293785 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 767 800,Φαξ: +357 22 767 802
E-Mail: support@fidelisco.eu
84. Fidus Investments Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 326/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 355918 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 502 900,Φαξ: +357 22 502 960
E-Mail: info@fidusinvestments.eu
85. Fintailor Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 133/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/02/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 208674 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 817 004,Φαξ: +357 25 344 377
E-Mail: info@fintailor.com
86. First Prudential Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 371/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/11/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372179 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 589 200,Φαξ: +357 25 589 201
Χώρα: Cyprus
E-Mail: supportdesk@fpmarkets.eu
87. Forex TB Ltd
Αριθμός Άδειας: 272/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310943 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 266 707 ,Φαξ: +357 22 266 708
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@forextb.com
88. Forextime Ltd
Αριθμός Άδειας: 185/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/12/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310361 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 558 777,Φαξ: +357 25 558 778
E-Mail: compliance@forextime.com
89. FP Asset Management Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 317/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/01/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351655 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@fp-am.com
90. Freedom Finance Cyprus Limited
Αριθμός Άδειας: 275/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/05/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324220 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 257 787,Φαξ: +357 25 257 786
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ffineu.eu
91. FX Central Clearing Ltd
Αριθμός Άδειας: 121/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/09/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258741 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 870 750,Φαξ: +357 25 870 753
E-Mail: corporate@fxcc.com
92. FXBFI Broker Financial Invest Ltd
Αριθμός Άδειας: 315/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351508 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 828,Φαξ: +357 25 254 825
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxbfi.com
93. FXGlobe Ltd
Αριθμός Άδειας: 205/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254133 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 870 060,Φαξ: +357 25 737 443
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxglobe.com
94. Fxnet Ltd
Αριθμός Άδειας: 182/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/11/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300624 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 108 111,Φαξ: +357 25 108 988
E-Mail: compliance@fxnet.com
95. FXPRO Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 078/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/03/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 181344 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 969 200,Φαξ: +357 25 969 269
E-Mail: compliance@fxpro.com
96. Galactus Ltd
Αριθμός Άδειας: 322/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351644 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: compliance@fx88.com
97. GBE Brokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 240/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/06/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324205 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 281 736,Φαξ: +357 25 014 123
E-Mail: info@gbebrokers.com
98. General Capital Brokers (GCB) Ltd
Αριθμός Άδειας: 333/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345774 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 024 844,Φαξ: +357 25 024 845
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@gcb.com.cy
99. Global Capital Securities & Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 015/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 84381 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 710 710,Φαξ: +357 22 339 332
E-Mail: info@globalcapital.com.cy
100. Globia Wealth Ltd
Αριθμός Άδειας: 318/17 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/02/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 358345 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@globiawealth.com
101. Goldenburg Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 242/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328474 (Ημ. Εγγραφής: )
102. GPB Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 113/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 246301 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 055 000,Φαξ: +357 25 055 101
E-Mail: ekania@gpbfs.com.cy
103. Grandis Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 343/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/11/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360960 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 283 650,Φαξ: +357 22 283 651
E-Mail: info@grandissecurities.com.cy
104. Granfeld Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 260/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334905 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 203 315,Φαξ: +357 22 203 318
E-Mail: info@granfeld.com
105. Growell Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 214/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 314852 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@fxgrow.com
106. GWG (Cyprus) Limited
Αριθμός Άδειας: 291/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342580 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 008 100,Φαξ: +357 22 008 101
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@gwglobalfx.com
107. H.C.F.S. HIGH CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD
Αριθμός Άδειας: 368/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 360438 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 654 181,Φαξ: +357 25 654 199
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@highcapital.trade
108. HF Markets (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 183/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/11/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 277582 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 400 165,Φαξ: +357 24 023 094
E-Mail: reg@hotforex.com
109. Hoch Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 198/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/05/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 311502 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 327 100; +357 25 030 335,Φαξ: +357 25 310 360
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@hochcapital.com
110. Holiway Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 248/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 325316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 353 557,Φαξ: +357 22 000 513
E-Mail: costas@holiwayltd.com
111. Hua Ren (Cyprus) Financial Limited
Αριθμός Άδειας: 374/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/04/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350475 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 181,Φαξ: +357 25 251 175
E-Mail: compliance@huarencyprus.com
112. HYCM (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 259/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/11/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332868 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 245 750,Φαξ: +357 25 250 139
E-Mail: info@hycm.com
113. IC Markets (EU) Ltd
Αριθμός Άδειας: 362/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356877 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25761456,Φαξ: +357 25761457
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@icmarkets.com
114. ICC Intercertus Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 301/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346662 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 885 000,Φαξ: +357 25 885 001
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@everfx.com
115. ICFD Ltd
Αριθμός Άδειας: 143/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/05/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254495 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 204 600,Φαξ: +357 25 204 607
E-Mail: info@vestle.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Vestle (πρώην iFOREX)
116. IFC Investments Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 327/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342390 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 340 396,Φαξ: +357 25 340 310
E-Mail: info@ifc-center.com
117. IFCM Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 147/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276909 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 730 877; +357 25 730 875; +357 25 335 828,Φαξ: +357 25 255 533
E-Mail: maria@infinmarkets.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: IFC Markets
118. IGM Forex Ltd
Αριθμός Άδειας: 309/16 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346738 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 671,Φαξ: +357 25 254 566
E-Mail: support@igmforex.com
119. IKOS CIF Ltd
Αριθμός Άδειας: 060/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/11/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 76303 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 814 714,Φαξ: +357 25 814 744
Χώρα: Cyprus
E-Mail: cifregistration@ikos.com.cy
120. Indication Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 164/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/01/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 290930 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 025 100,Φαξ: +357 22 025 222
E-Mail: info@libertex.com
121. INITIAL MERIT SECURE LTD (ex Nextrade Worldwide Ltd)
Αριθμός Άδειας: 229/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 291905 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 057 221,Φαξ: +357 25 754 323
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@imsmarkets.com
122. Instant Trading EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 266/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 266937 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 722 774,Φαξ: +357 25 722 292
E-Mail: regulation@instafxgroup.com
123. IQOption Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 247/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327751 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 281 641,Φαξ: +357 25 252 582
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@iqoption.com
124. ISEC Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 356/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360500 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 132,Φαξ: +357 25 005 324
E-Mail: compliance@is-wm.com
125. Itrade Global (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 298/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335424 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 355 388,Φαξ: +357 25 355 380
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@tradefw.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: TRADEFW
126. JFD Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 150/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 282265 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 878 530,Φαξ: +357 25 763 540
E-Mail: legal@jfdbrokers.com
127. Jin Daocheng Ltd
Αριθμός Άδειας: 316/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345787 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 260 900,Φαξ: +357 25 260 999
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@jdcmarkets.com
128. Just2trade Online Ltd
Αριθμός Άδειας: 281/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341520 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 344 563,Φαξ: +357 25 344 564
E-Mail: supervision@just2trade.online
129. KAB Strategy Ltd
Αριθμός Άδειας: 058/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/06/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 165975 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 815 186,Φαξ: +357 24 815 187
E-Mail: info@kabonline.com
130. K-DNA Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 273/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335683 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 654 134,Φαξ: +357 22 000 981
E-Mail: info@kdna-investment.com
131. Key Way Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 292/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341196 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 000 936,Φαξ: +357 22 496 642
E-Mail: info@keywayinvestments.com
132. L.F. Investment Limited
Αριθμός Άδειας: 271/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329493 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 444,Φαξ: +357 25 577 211
E-Mail: office@purple-trading.com
133. Leadtrade Ltd
Αριθμός Άδειας: 296/16 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού: 28/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339737 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 418 218,Φαξ: +357 22 418 219
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@leadtradeltd.com
134. Leon Mfo Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 245/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 267 320,Φαξ: +357 25 267 321
Χώρα: Cyprus
E-Mail: leonmfo@leonmfo.com
135. Leverate Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 160/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/12/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 290182 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 254422,Φαξ: +357 25 254423
E-Mail: compliance@leverate.com
136. Lirunex Ltd
Αριθμός Άδειας: 338/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353862 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 694 888,Φαξ: +357 24 694 889
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@lirunex.com
137. Liteforex (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 093/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230122 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 750 555,Φαξ: +357 25 722 377
E-Mail: liteforex@liteforex.eu
138. LMAX BROKER EUROPE LIMITED (ex. CB CAPITAL BUSINESS LTD)
Αριθμός Άδειας: 310/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346613 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 050 550,Φαξ: +357 25 050 559
E-Mail: info@cbcapital.eu
139. London Capital Group (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 341/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/10/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356430 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 266606,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliancecy@lcg.com
140. Lttrader Ltd
Αριθμός Άδειας: 350/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348274 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 752 420,Φαξ: +357 25 752 421
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@lt-markets.com
141. Lydya Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 300/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334292 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 25 22 99,Φαξ: +357 25 25 13 93
E-Mail: info@lydyafinancial.com
142. Lykke Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 363/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 362443 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 929,Φαξ: +357 25 334 531
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@lykke.com.cy
143. M.G.T.M. Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 270/15 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 331631 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 760 377,Φαξ: +357 25 760 378
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@mgtmfs.com
144. Magic Compass Ltd
Αριθμός Άδειας: 299/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341562 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 023 880,Φαξ: +357 25 590 300
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@magiccompass.com
145. Magnasale Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 264/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332334 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 232 181,Φαξ: +357 22 007 393
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@maganasaleltd.com
146. Magnum FX (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 359/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360548 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 053 547,Φαξ: +357 25 359 939
E-Mail: info@magnumfx.eu
147. Marcuard Ηeritage (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 131/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270187 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 814 870,Φαξ: +357 25 591 540
E-Mail: info.limassol@marcuardheritage.com
148. Maxiflex Ltd
Αριθμός Άδειας: 258/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/11/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327484 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 767,Φαξ: +357 25 028 337
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@maxiflexglobal.com
149. MAXIGRID LIMITED (ex AGM Markets LTD)
Αριθμός Άδειας: 145/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/05/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269879 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 103 760,Φαξ: +357 25 105 408
E-Mail: info@agmmarkets.com
150. MCA Intelifunds Ltd
Αριθμός Άδειας: 126/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/12/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270891 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 205 515,Φαξ: +357 25 205 556
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxoro.com
151. Mega Equity Securities and Financial Services Public Ltd
Αριθμός Άδειας: 011/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 107394 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 711 711,Φαξ: +357 22 711 811
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@megaequity.com
152. Menasecurities Limited
Αριθμός Άδειας: 370/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/11/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 357630 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 020 046,Φαξ: +357 25 020 047
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@menasecurities.com
153. MeritKapital Ltd
Αριθμός Άδειας: 077/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/11/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 189316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 857 900,Φαξ: +357 25 340 327
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@meritkapital.com
154. Mexem Ltd
Αριθμός Άδειας: 325/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ351726 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 447,Φαξ: +357 25 320 431
E-Mail: info@mexem.com
155. Monecor (Europe) Limited (ex Minden Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Ltd)
Αριθμός Άδειας: 096/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/12/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 114460 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 878 046,Φαξ: +357 22 770 853
E-Mail: info@mindenadvisers.com
156. Mount Nico Corp Ltd
Αριθμός Άδειας: 226/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 307717 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 020 200,Φαξ: +357 25 250 552
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@nicofx.com
157. MPS Marketplace Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 170/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/05/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 287875 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 404,Φαξ: +357 25 590 167
E-Mail: info@mps.exchange
158. Naga Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 204/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 251168 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 041 410,Φαξ: +357 25 041 384
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@nagamarkets.com
159. NBH Markets EU Limited (ex FIDELISCM (CYPRUS) LTD)
Αριθμός Άδειας: 208/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/07/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 291974 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 000 110,Φαξ: +357 25 000 111
E-Mail: backoffice@fideliscm.eu
160. NBI Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 162/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/01/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 289258 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 747 377,Φαξ: +357 25 367 505
E-Mail: s.potapov@nbinvest.com
161. NFS Network Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 328/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/06/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350229 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 817 747,Φαξ:
E-Mail: admin@nfseurope.com
162. NFX Capital Cy Ltd
Αριθμός Άδειας: 209/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310384 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 558 111,Φαξ: +357 25 558 112
Χώρα: Cyprus
E-Mail: corporate@nordfx.com.cy
163. Notesco Financial Services Limited
Αριθμός Άδειας: 125/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/11/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 260651 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 027 000,Φαξ: +357 25 027 001
E-Mail: compliance@ironfx.com
164. Novox Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 224/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292182 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 272 520,Φαξ: +357 22 250 828
E-Mail: info@novoxcapital.com
165. NTFX Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 280/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335293 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 761 500,Φαξ: +357 25 761 501
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ntfxpro.com
166. Numisma Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 122/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258965 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 455 677,Φαξ: +357 22 455 626
E-Mail: info@numismacap.com
167. OBR Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 217/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/10/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303684 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 763 605,Φαξ: +357 25 763 604
E-Mail: management@obrinvest.com
168. Octa Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 372/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/12/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359992 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 251 973,Φαξ: +357 25 251 983
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@octafx.eu
169. Olikriet Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 166/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/03/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 161002 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 361 300,Φαξ: +357 22 752 597
E-Mail: info@olikrietcapital.com
170. Omega Funds Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 102/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230096 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 028 920,Φαξ: +357 25 028 929
E-Mail: compliance@omegainvest.com.cy
171. One Plus Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 111/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256347 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 873 760 ,Φαξ: +357 22 873 761
E-Mail: info@onepluscapital.net
172. Optionrally Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 220/13 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/11/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 301842 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 260,Φαξ: +357 25 251 541
E-Mail: elie.malka@optionrally.eu
173. ORBEX Ltd
Αριθμός Άδειας: 124/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258884 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 588 855,Φαξ: +357 25 588 853
E-Mail: info@orbex.com
174. Otkritie Broker Ltd
Αριθμός Άδειας: 294/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345433 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 023 870,Φαξ: +357 25 023 870
Χώρα: Cyprus
E-Mail: operations@otkritie-broker.com
175. Otkritie Capital Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 069/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 165058 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 431 456,Φαξ: +357 25 431 457
E-Mail: infocyprus@otkritiefinance.com.cy
176. OX Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 274/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338839 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 025 066,Φαξ: +357 25 030 662
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@oxmarkets.com
177. P.C.M. Advisers Ltd
Αριθμός Άδειας: 062/06 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 136888 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 283 270,Φαξ: +357 22 250 226
E-Mail: info@pcmadvisers.com
178. Pegase Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 225/14 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού: 13/05/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 301033 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: compliance@interactiveoption.com
179. Performance Ronnaru Company Ltd
Αριθμός Άδειας: 253/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317107 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250 328,Φαξ: +357 22 250 326
Χώρα: Cyprus
E-Mail: prc@cytanet.com.cy
180. PFX Financial Professionals Ltd
Αριθμός Άδειας: 193/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/04/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 237840 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 253 010,Φαξ: +357 25 250 300
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxfinpro.com
181. Plus500CY Limited
Αριθμός Άδειας: 250/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333382 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 955,Φαξ: +357 25 353 518
E-Mail: compliance@plus500.com.cy
182. PMT Matrix Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 197/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/05/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309339 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@pmt.com.cy
183. Pricewaterhousecoopers Investment Services (Cyprus) Limited
Αριθμός Άδειας: 351/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Τηλέφωνο: +357 22 555 466,Φαξ: +357 22 555 414
Χώρα: Cyprus
E-Mail: pwcinvestmentservices@cy.pwc.com
184. Primus Global Ltd
Αριθμός Άδειας: 261/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 337614 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 084,Φαξ: +357 25 253 795
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxprimus.com
185. Prior Capital Cy Ltd
Αριθμός Άδειας: 221/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/12/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321360 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 25 82 20,Φαξ: +357 25 25 82 26
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@priorfx.com
186. Prochoice Χρηματιστηριακή Ltd
Αριθμός Άδειας: 100/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/07/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 228429 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 661 192,Φαξ: +357 24 662 464
E-Mail: kika@pro-choice.com.cy
187. Prodigit Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 200/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 312776 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 778 510,Φαξ: +357 22 260 828