Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
3D Global Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 063/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/03/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 86659 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 828 292,Φαξ: +357 25 873 460
E-Mail: invest@3dglobal.com
7Q Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 061/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/11/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109709 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 763 344,Φαξ: +357 22 763 355
E-Mail: info@7qfs.com
A. Eternity Capital Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 346/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 368071 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 029021,Φαξ: +357 22 024434
Χώρα: Cyprus
E-Mail: mail@a-eternitycapital.ltd.cy
A.J.K. Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 139/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/04/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 277477 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 668 800,Φαξ: +357 24 637 658
E-Mail: info@ajkwealth.com
A.N. Allnew Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 344/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/11/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348194 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25030673,Φαξ: +357 24622113
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@allnewinvestment.com
A.T.I. Associates (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 091/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/07/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 123897 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 26 813 392,Φαξ: +357 26 813 393
E-Mail: ati@cytanet.com.cy
AAA Trade Ltd
Αριθμός Άδειας: 244/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 322745 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 060,Φαξ: +357 25 253 093
E-Mail: office@aaatrade.com
Abris-Cee Holdings Limited
Αριθμός Άδειας: 389/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/07/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 209705 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 029 002,Φαξ: +357 22 029 003
E-Mail: info@abris-cee.com
AC Markets (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 350/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348274 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 752 420,Φαξ: +357 25 752 421
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@lt-markets.com
Accuindex EU Limited
Αριθμός Άδειας: 340/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/10/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360650 (Ημ. Εγγραφής: )
Acier FX Ltd
Αριθμός Άδειας: 334/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 111588 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 059 059,Φαξ: +357 22 582 401
Χώρα: Cyprus
A-Conversio Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 215/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321503 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 357 900,Φαξ:
E-Mail: info@a-conversio.com
Admiral Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 201/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310328 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@admiralmarkets.com.cy
Aeonic Securities C.I.F. Plc
Αριθμός Άδειας: 177/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/09/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 304867 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 337 600,Φαξ: +357 25 337 602
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@aeonic.com.cy
AFX Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 119/10 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/07/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 253014 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 710,Φαξ: +357 25 727 442
E-Mail: info@afxgroup.com
Alfa Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 387/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/07/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 404988 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 470 900,Φαξ: +357 22 681 505
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@alfacapital.com.cy
Amana Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 155/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 281953 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 257 999,Φαξ: +357 25 253 134
E-Mail: nas.velianis@amanacapital.com
AMP Global Ltd
Αριθμός Άδειας: 360/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 369267 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 260 005,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ampglobal.com
APME FX Trading Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 335/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 347219 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 054 735,Φαξ: +357 22 266 678
E-Mail: info@apmefx.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: 1. O.Z.I. Online Zone Investment Opportunities; 2. FXURPE
Aquilla Nummus Ltd
Αριθμός Άδειας: 345/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353286 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 777 858,Φαξ: +357 22 777 857
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@aquillanummus.com
Argus Stockbrokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 010/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 108270 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 717 000,Φαξ: +357 22 717 070
E-Mail: argus@argus.com.cy
Aristeus Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 324/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE357502 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 021 076,Φαξ: +357 22 021 072
E-Mail: info@aristeus.cy.net
Arumpro Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 323/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352951 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@arumcapital.eu
ATFX Global Markets (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 285/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/12/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 340674 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 258 774,Φαξ: +357 25 250 931
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@atfxgm.eu
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: ATFXGM
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.