Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
18 Οκτ
2018
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
18 Οκτ
2018
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
03 Οκτ
2018
Απόφαση ΕΚΚ μετά την επανεξέταση στοιχείων αναφορικά με τον κ. Χρίστο Φυλακτο...
Απόφαση ΕΚΚ μετά την επανεξέταση στοιχείων αναφορικά με τον κ. Χρίστο Φυλακτο...
28 Σεπ
2018
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ AFX Capital Markets Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ AFX Capital Markets Ltd
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
25 Σεπ
2018
E281 Εταιρείες Διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, Αυτοδιαχειζόμενα OEE, ΟΕΕΠΑ...
E281 Εταιρείες Διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, Αυτοδιαχειζόμενα OEE, ΟΕΕΠΑ...
10 Αυγ
2018
Ε280 - Δημοσίευση από την EAKAA των δεδομένων για υπολογισμό των όριων του Συ...
Ε280 - Δημοσίευση από την EAKAA των δεδομένων για υπολογισμό των όριων του Συ...
10 Αυγ
2018
Ε279 - Διακριτικές Ευχέρειες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τ...
Ε279 - Διακριτικές Ευχέρειες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τ...
20 Ιουλ
2018
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
17 Οκτ
2018
Προειδοποίηση για παράνομες - efexa1000.com
Προειδοποίηση για παράνομες - efexa1000.com
15 Οκτ
2018
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων 01.09.2018 – 30.09.2018.pdf
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων 01.09.2018 – 30.09.2018.pdf
12 Οκτ
2018
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2018-03) αναφορικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρει...
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2018-03) αναφορικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρει...
11 Οκτ
2018
Προειδοποίηση για παράνομες - primustrades.com
Προειδοποίηση για παράνομες - primustrades.com
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.