Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
24 Μαϊ
2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Oval ...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Oval ...
24 Μαϊ
2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Forex...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Forex...
15 Μαϊ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Finta...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Finta...
09 Μαϊ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ και ΕΔ ΟΣΕΚΑ της PMT MATRIX ...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ και ΕΔ ΟΣΕΚΑ της PMT MATRIX ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
22 Μαϊ
2024
E643 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
E643 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
14 Μαϊ
2024
E642 προς Εκδότες για Έντυπο RBS-F για το έτος 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
E642 προς Εκδότες για Έντυπο RBS-F για το έτος 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
26 Απρ
2024
E640 - Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΤ προς επέκταση των υφιστάμενων Κατευθυντ...
E640 - Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΤ προς επέκταση των υφιστάμενων Κατευθυντ...
25 Απρ
2024
E641 Κυπριακά Υποκαταστήματα ΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων γ...
E641 Κυπριακά Υποκαταστήματα ΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων γ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
22 Μαϊ
2024
E643 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
E643 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
22 Μαϊ
2024
Έκτακτα έσοδα από τα ακινητοποιημένα Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: Το Ευρωπαϊκ...
Έκτακτα έσοδα από τα ακινητοποιημένα Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: Το Ευρωπαϊκ...
21 Μαϊ
2024
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2024/1338 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2024 για την τροποποί...
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2024/1338 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2024 για την τροποποί...
20 Μαϊ
2024
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Το Συμβούλιο απαγορε...
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Το Συμβούλιο απαγορε...
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.