Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
08 Αυγ
2018
Επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Coverdeal Holdings Ltd
Επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Coverdeal Holdings Ltd
02 Αυγ
2018
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Instant Trading EU Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Instant Trading EU Ltd
25 Ιουλ
2018
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη
25 Ιουλ
2018
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην κ. Αμαλία Βαρδινογιάννη
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην κ. Αμαλία Βαρδινογιάννη
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
10 Αυγ
2018
Ε280 - Δημοσίευση από την EAKAA των δεδομένων για υπολογισμό των όριων του Συ...
Ε280 - Δημοσίευση από την EAKAA των δεδομένων για υπολογισμό των όριων του Συ...
10 Αυγ
2018
Ε279 - Διακριτικές Ευχέρειες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τ...
Ε279 - Διακριτικές Ευχέρειες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τ...
20 Ιουλ
2018
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
18 Ιουλ
2018
Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-20...
Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-20...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
10 Αυγ
2018
Ενημέρωση για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο π...
Ενημέρωση για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο π...
10 Αυγ
2018
Καθορισμός τέλους για την αναγνώριση διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα ...
Καθορισμός τέλους για την αναγνώριση διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα ...
09 Αυγ
2018
Έγκαιρη υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλέ...
Έγκαιρη υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλέ...
09 Αυγ
2018
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υ...
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.