Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
16 Οκτ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της LEON VALUE AIFLNP V.C.I.C LIM...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της LEON VALUE AIFLNP V.C.I.C LIM...
16 Οκτ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρό...
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρό...
06 Οκτ
2020
Απόφαση ΕKΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Royal Forex Ltd
Απόφαση ΕKΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Royal Forex Ltd
17 Σεπ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρό...
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρό...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
28 Σεπ
2020
E408 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο FPISA-CIF, Freedom to Provide Investment Services a...
E408 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο FPISA-CIF, Freedom to Provide Investment Services a...
25 Σεπ
2020
E405 προς προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσ...
E405 προς προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσ...
21 Σεπ
2020
E407 ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP (στην αγγλική γλώσσα)
E407 ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP (στην αγγλική γλώσσα)
21 Σεπ
2020
E406 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
E406 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
20 Οκτ
2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Σεπτεμβρίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Σεπτεμβρίου 2020
16 Οκτ
2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
16 Οκτ
2020
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληρ...
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληρ...
15 Οκτ
2020
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ (02-2020) για τη χρήση της ρυθμιστικής τεχνολογία στο πλ...
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ (02-2020) για τη χρήση της ρυθμιστικής τεχνολογία στο πλ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.