Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
11 Ιουν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Atlas Capital Financial Ser...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Atlas Capital Financial Ser...
11 Ιουν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για παράβαση/προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηρι...
Απόφαση ΕΚΚ για παράβαση/προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηρι...
01 Ιουν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για διάλυση αμοιβαίου κεφαλαίου της BOC Common Funds
Απόφαση ΕΚΚ για διάλυση αμοιβαίου κεφαλαίου της BOC Common Funds
25 Μαϊ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ HELVETIC AIFLNP VCIC L...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ HELVETIC AIFLNP VCIC L...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
19 Μαϊ
2021
E450 προς Εκδότες για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην...
E450 προς Εκδότες για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην...
19 Μαϊ
2021
E448 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία για RB...
E448 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία για RB...
19 Μαϊ
2021
E451 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλικ...
E451 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλικ...
19 Μαϊ
2021
Ε449 – προς ΚΕΠΕΥ για καταβαλλόμενες ετήσιες συνδρομές για το 2020 (Form 87-0...
Ε449 – προς ΚΕΠΕΥ για καταβαλλόμενες ετήσιες συνδρομές για το 2020 (Form 87-0...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
22 Ιουν
2021
Ενοποιημένο Κείμενο - Κανονισμός 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο π...
Ενοποιημένο Κείμενο - Κανονισμός 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο π...
18 Ιουν
2021
Δελτίο Τύπου - Οδηγία για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτω...
Δελτίο Τύπου - Οδηγία για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτω...
18 Ιουν
2021
Οδηγία ΕΚΚ σχετικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδ...
Οδηγία ΕΚΚ σχετικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδ...
18 Ιουν
2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ FIAM Fund Variable Capital Investment Company ...
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ FIAM Fund Variable Capital Investment Company ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.