Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
18 Ιαν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων
11 Ιαν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της G.T. Falcom Real Estate Limit...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της G.T. Falcom Real Estate Limit...
05 Ιαν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Otkritie Capital Cyprus...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Otkritie Capital Cyprus...
23 Δεκ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της D Capital Investments Fund Lt...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της D Capital Investments Fund Lt...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
08 Ιαν
2021
E423 προς Εταιρείες Διαχείρισης και αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία όσον αφορά για ...
E423 προς Εταιρείες Διαχείρισης και αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία όσον αφορά για ...
08 Ιαν
2021
E423 προς Εταιρείες Διαχείρισης και αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία όσον αφορά για ...
E423 προς Εταιρείες Διαχείρισης και αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία όσον αφορά για ...
15 Δεκ
2020
E422 - Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις α...
E422 - Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις α...
15 Δεκ
2020
E422 - Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις α...
E422 - Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις α...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
15 Ιαν
2021
Προσφορά για την ‘Παροχή υπηρεσιών τριών (3) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτή...
Προσφορά για την ‘Παροχή υπηρεσιών τριών (3) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτή...
14 Ιαν
2021
ETC Issuance GmbH
ETC Issuance GmbH
14 Ιαν
2021
Ανακοίνωση για την παύση ισχύος της Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2012
Ανακοίνωση για την παύση ισχύος της Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2012
14 Ιαν
2021
Ανακοίνωση για αναστολή εξετάσεων πιστοποίησης Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση για αναστολή εξετάσεων πιστοποίησης Ιανουαρίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.