Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
17 Μαϊ
2022
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Woodb...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Woodb...
17 Μαϊ
2022
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Mount Nico Corp Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Mount Nico Corp Ltd
09 Μαϊ
2022
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην VEROSTAR FUND AIFLNP LTD
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην VEROSTAR FUND AIFLNP LTD
09 Μαϊ
2022
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην GH CAPITAL INVESTMENT FUND...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην GH CAPITAL INVESTMENT FUND...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
24 Μαϊ
2022
Ε515 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία, την εποπτική λειτουρ...
Ε515 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία, την εποπτική λειτουρ...
20 Μαϊ
2022
E514 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο CA-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
E514 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο CA-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
19 Μαϊ
2022
E513– Συνεχής παρακολούθηση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας από τις ΚΕΠΕ...
E513– Συνεχής παρακολούθηση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας από τις ΚΕΠΕ...
17 Μαϊ
2022
Ε512 - Αναφορά περιστατικών κυβερνοεπίθεσης
Ε512 - Αναφορά περιστατικών κυβερνοεπίθεσης
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
27 Μαϊ
2022
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για Digital Record first-li...
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για Digital Record first-li...
24 Μαϊ
2022
Ε515 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία, την εποπτική λειτουρ...
Ε515 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία, την εποπτική λειτουρ...
24 Μαϊ
2022
Citigroup Inc., Citigroup Global Markets Holdings Inc., Citigroup Global Mark...
Citigroup Inc., Citigroup Global Markets Holdings Inc., Citigroup Global Mark...
24 Μαϊ
2022
Citigroup Inc., Citigroup Global Markets Holdings Inc., Citigroup Global Mark...
Citigroup Inc., Citigroup Global Markets Holdings Inc., Citigroup Global Mark...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.