Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
27 Οκτ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ Athena Consulco Real Esta...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ Athena Consulco Real Esta...
27 Οκτ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ Select Opportunities Priv...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ Select Opportunities Priv...
22 Οκτ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Key Way Investments Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Key Way Investments Ltd
21 Οκτ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Alfa Capital Holdings (Cyprus...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Alfa Capital Holdings (Cyprus...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
30 Οκτ
2020
Ε411 - Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)-Ενημέρ...
Ε411 - Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)-Ενημέρ...
26 Οκτ
2020
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχ...
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχ...
22 Οκτ
2020
E409 - Συνήθεις αδυναμίες και βέλτιστες πρακτικές (best practice standards) π...
E409 - Συνήθεις αδυναμίες και βέλτιστες πρακτικές (best practice standards) π...
28 Σεπ
2020
E408 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο FPISA-CIF, Freedom to Provide Investment Services a...
E408 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο FPISA-CIF, Freedom to Provide Investment Services a...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
30 Οκτ
2020
Ε411 - Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)-Ενημέρ...
Ε411 - Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)-Ενημέρ...
29 Οκτ
2020
Ανακοίνωση σχετικά με τα σεμινάρια ΣΕΕ της ΕΚΚ.(στην Αγγλική γλώσσα)
Ανακοίνωση σχετικά με τα σεμινάρια ΣΕΕ της ΕΚΚ.(στην Αγγλική γλώσσα)
26 Οκτ
2020
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχ...
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχ...
26 Οκτ
2020
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Τελική έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά...
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Τελική έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.