Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
20 Ιουλ
2018
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ IGM Forex Ltd
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ IGM Forex Ltd
03 Ιουλ
2018
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ B.O. Tradefinancials Ltd
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ B.O. Tradefinancials Ltd
29 Ιουν
2018
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Blackwell Global Investments (Cyprus) L...
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Blackwell Global Investments (Cyprus) L...
27 Ιουν
2018
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Karkotis Manufacturing & Trading ...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Karkotis Manufacturing & Trading ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
20 Ιουλ
2018
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
18 Ιουλ
2018
Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-20...
Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-20...
17 Ιουλ
2018
E276 - Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους παράγοντες κινδύνου
E276 - Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους παράγοντες κινδύνου
17 Ιουλ
2018
Ε275 - Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ, σχετικά με την αξ...
Ε275 - Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ, σχετικά με την αξ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
06 Ιουλ
2018
Προσφορά για Αγορά υπηρεσιών για τη συμμόρφωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με...
Προσφορά για Αγορά υπηρεσιών για τη συμμόρφωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με...
03 Ιουλ
2018
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υ...
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υ...
03 Ιουλ
2018
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων 01.06.2018 – 30.06.2018
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων 01.06.2018 – 30.06.2018
02 Ιουλ
2018
Νέα προειδοποίηση για πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Επι...
Νέα προειδοποίηση για πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Επι...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.