Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
20 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Bluehouse Investm...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Bluehouse Investm...
14 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του Επενδυτικού Τμήματος Multi As...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του Επενδυτικού Τμήματος Multi As...
08 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΔΟΕΕ Deltamark Fund Managemen...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΔΟΕΕ Deltamark Fund Managemen...
08 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Lever...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Lever...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
05 Μαρ
2024
E622- Καθοδήγηση για Κυρώσεις από ΗΠΑ
E622- Καθοδήγηση για Κυρώσεις από ΗΠΑ
08 Φεβ
2024
Ε621 - Διευκρινίσεις για τα στοιχεία που θα υποβληθούν σχετικά με τη Σύσταση...
Ε621 - Διευκρινίσεις για τα στοιχεία που θα υποβληθούν σχετικά με τη Σύσταση...
06 Φεβ
2024
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «ΕΑΤ») ...
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «ΕΑΤ») ...
05 Φεβ
2024
Ε619 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων...
Ε619 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
05 Μαρ
2024
Προσφορά με θέμα την ‘Παροχή Υπηρεσιών Γραφέα’
Προσφορά με θέμα την ‘Παροχή Υπηρεσιών Γραφέα’
05 Μαρ
2024
E622- Καθοδήγηση για Κυρώσεις από ΗΠΑ
E622- Καθοδήγηση για Κυρώσεις από ΗΠΑ
01 Μαρ
2024
Ανακοίνωση για Επανεγγραφή στα Μητρώα Πιστοποιησης για το 2024
Ανακοίνωση για Επανεγγραφή στα Μητρώα Πιστοποιησης για το 2024
29 Φεβ
2024
Δελτίο Τύπου – Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, Δρ. Θεοχαρίδης και Δρ. Λαζαράκου
Δελτίο Τύπου – Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, Δρ. Θεοχαρίδης και Δρ. Λαζαράκου
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.