Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
14 Ιαν
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΑΕ
Απόφαση ΕΚΚ για ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΑΕ
13 Ιαν
2020
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην Solid Financial Services L...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην Solid Financial Services L...
23 Δεκ
2019
Απόφαση για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΕΔ KMG CAPITAL MARKETS LTD
Απόφαση για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΕΔ KMG CAPITAL MARKETS LTD
23 Δεκ
2019
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή της άδειας λειτουργείας της ΚΕΠΕΥ DAWEDA Exchange Li...
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή της άδειας λειτουργείας της ΚΕΠΕΥ DAWEDA Exchange Li...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
07 Ιαν
2020
Ε346 - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότηση...
Ε346 - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότηση...
31 Δεκ
2019
E347 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον α...
E347 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον α...
31 Δεκ
2019
E347 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον α...
E347 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον α...
20 Δεκ
2019
E345 – Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ στις 24 Δεκεμβρίου 2019 (στα ...
E345 – Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ στις 24 Δεκεμβρίου 2019 (στα ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
15 Ιαν
2020
Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οριστικοποιεί τους κανόνες για τη Συμ...
Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οριστικοποιεί τους κανόνες για τη Συμ...
15 Ιαν
2020
ΔΠ-01-2020: Δήλωση Πολιτικής για την Υιοθέτηση Κανόνων σε σχέση με τη Συμμετο...
ΔΠ-01-2020: Δήλωση Πολιτικής για την Υιοθέτηση Κανόνων σε σχέση με τη Συμμετο...
23 Δεκ
2019
Ανακοίνωση σχετικά με τερματισμό παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ιταλία απ...
Ανακοίνωση σχετικά με τερματισμό παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ιταλία απ...
23 Δεκ
2019
Ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση της εγγραφής των πιστοποιημένων προσώπων σ...
Ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση της εγγραφής των πιστοποιημένων προσώπων σ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.