Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
09 Ιουλ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για επιρροή του κ. Chong Chun Hseung στην ορθή και συνετή διοίκησ...
Απόφαση ΕΚΚ για επιρροή του κ. Chong Chun Hseung στην ορθή και συνετή διοίκησ...
28 Ιουν
2024
Απόφαση ΕΚΚ για τροποποίηση της απόφασης της σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έλ...
Απόφαση ΕΚΚ για τροποποίηση της απόφασης της σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έλ...
28 Ιουν
2024
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της εταιρείας Τοξότης Επενδύ...
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της εταιρείας Τοξότης Επενδύ...
26 Ιουν
2024
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Price...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Price...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
09 Ιουλ
2024
Ε651 - Θεματικός έλεγχος για τον χειρισμό των μη επενδυμένων κεφαλαίων πελατώ...
Ε651 - Θεματικός έλεγχος για τον χειρισμό των μη επενδυμένων κεφαλαίων πελατώ...
08 Ιουλ
2024
E652 Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για Έντυπο QST...
E652 Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για Έντυπο QST...
28 Ιουν
2024
E650 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
E650 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
28 Ιουν
2024
E649 ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP (στην αγγλική γλώσσα)
E649 ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP (στην αγγλική γλώσσα)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
12 Ιουλ
2024
Η ΕΚΚ δημοσιεύει επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Ρυθμιστικό της Δοκι...
Η ΕΚΚ δημοσιεύει επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Ρυθμιστικό της Δοκι...
10 Ιουλ
2024
Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο – Εταιρείες Διαχείρισης & Οργανισμοί Συλλογικών...
Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο – Εταιρείες Διαχείρισης & Οργανισμοί Συλλογικών...
10 Ιουλ
2024
Δελτίο Τύπου - Στις 328 οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών...
Δελτίο Τύπου - Στις 328 οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών...
10 Ιουλ
2024
Μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης AML Ιουνίου 2024
Μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης AML Ιουνίου 2024
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.