Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
21 Ιουν
2018
Ανάκληση άδειας λειτουργίας Επενδυτικών Τμημάτων του ΟΕΕ Deltamax Fund Variab...
Ανάκληση άδειας λειτουργίας Επενδυτικών Τμημάτων του ΟΕΕ Deltamax Fund Variab...
20 Ιουν
2018
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της Εταιρεία Διαχείρισης Ankor Capital Ltd
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της Εταιρεία Διαχείρισης Ankor Capital Ltd
20 Ιουν
2018
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΟΣΕΚΑ ACY Global Prosperity Umbrella Fund UCI...
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΟΣΕΚΑ ACY Global Prosperity Umbrella Fund UCI...
19 Ιουν
2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ μετά την επανεξέταση στοιχείων αναφορικά με τον κ. Μάριο Αντωνιάδ...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ μετά την επανεξέταση στοιχείων αναφορικά με τον κ. Μάριο Αντωνιάδ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
12 Ιουν
2018
E272 ΚΕΠΕΥ - RBS-F - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2017 (στην Αγγλική ...
E272 ΚΕΠΕΥ - RBS-F - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2017 (στην Αγγλική ...
04 Ιουν
2018
Ε271 ΚΕΠΕΥ - Μέτρα Παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με Συμβάσεις επί Διαφοράς κα...
Ε271 ΚΕΠΕΥ - Μέτρα Παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με Συμβάσεις επί Διαφοράς κα...
01 Ιουν
2018
E270 - Κατευθυνήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακρα...
E270 - Κατευθυνήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακρα...
01 Ιουν
2018
E269 ΚΕΠΕΥ - Απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας («CBR»...
E269 ΚΕΠΕΥ - Απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας («CBR»...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
22 Ιουν
2018
Εποπτικές Προτεραιότητες Δευτέρου Εξαμήνου 2018
Εποπτικές Προτεραιότητες Δευτέρου Εξαμήνου 2018
20 Ιουν
2018
Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση δικαστηρίου Adalene Ltd κ.α. v ΕΚΚ
Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση δικαστηρίου Adalene Ltd κ.α. v ΕΚΚ
20 Ιουν
2018
Αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Ελληνικής Τράπεζας, Δήμητρας Επεν...
Αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Ελληνικής Τράπεζας, Δήμητρας Επεν...
15 Ιουν
2018
Ανακοίνωση σε σχέση με την εξαγορά της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
Ανακοίνωση σε σχέση με την εξαγορά της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.