Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
07 Αυγ
2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ μετά την επανεξέταση του ύψους του διοικητικού προστίμου αναφορικ...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ μετά την επανεξέταση του ύψους του διοικητικού προστίμου αναφορικ...
07 Αυγ
2020
Απόφαση ΕΚΚ μετά την επανεξέταση του ύψους του διοικητικού προστίμου αναφορικ...
Απόφαση ΕΚΚ μετά την επανεξέταση του ύψους του διοικητικού προστίμου αναφορικ...
07 Αυγ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της εταιρείας San Jorge AIFLNP V....
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της εταιρείας San Jorge AIFLNP V....
05 Αυγ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Pythagorean Value Added Hotel...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Pythagorean Value Added Hotel...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
31 Ιουλ
2020
E402 - Αλλαγή προθεσμίας για την υποβολή COREP εντύπων με βάση τις ελεγμένες ...
E402 - Αλλαγή προθεσμίας για την υποβολή COREP εντύπων με βάση τις ελεγμένες ...
23 Ιουλ
2020
E401 - Ενέργειες αναφορικά με το Αρχείο Ψηφιακών Δεδομένων των KEΠΕΥ (στην αγ...
E401 - Ενέργειες αναφορικά με το Αρχείο Ψηφιακών Δεδομένων των KEΠΕΥ (στην αγ...
17 Ιουλ
2020
Ε400 Εκδότες – Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA...
Ε400 Εκδότες – Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA...
16 Ιουλ
2020
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριό...
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριό...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
14 Αυγ
2020
Μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης AML Ιουνίου 2020
Μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης AML Ιουνίου 2020
12 Αυγ
2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (11)
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (11)
12 Αυγ
2020
Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων Ιούλιος 2020
Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων Ιούλιος 2020
12 Αυγ
2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Ιουλίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.