Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
MiFID II/MiFIR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
19 Οκτ
2017
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Mr. Michel Pierre Salomon Teman (ΔΣ Pega...
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Mr. Michel Pierre Salomon Teman (ΔΣ Pega...
19 Οκτ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Παντελή Ιωακείμ (ΔΣ Pegase Capital Ltd)...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Παντελή Ιωακείμ (ΔΣ Pegase Capital Ltd)...
19 Οκτ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Γιώργο Μιλτιάδους (ΔΣ Pegase Capital Lt...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Γιώργο Μιλτιάδους (ΔΣ Pegase Capital Lt...
19 Οκτ
2017
Διαπίστωση μη συμμόρφωσης από την κα Αλεξάνδρα Ασπρή (ΔΣ Pegase Capital Ltd) ...
Διαπίστωση μη συμμόρφωσης από την κα Αλεξάνδρα Ασπρή (ΔΣ Pegase Capital Ltd) ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
19 Οκτ
2017
E246 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 'Γνωμοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό νέο...
E246 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 'Γνωμοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό νέο...
16 Οκτ
2017
Ε245 ΚΕΠΕΥ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Χειριστές Αγορών, ARMs, Εκδότες - Ενημέρωση E...
Ε245 ΚΕΠΕΥ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Χειριστές Αγορών, ARMs, Εκδότες - Ενημέρωση E...
13 Οκτ
2017
E244 ΚΕΠΕΥ - Συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα (virtual currencies) ή/και συνα...
E244 ΚΕΠΕΥ - Συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα (virtual currencies) ή/και συνα...
11 Οκτ
2017
Ε243 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, Non-financial Counterparties - Νέες...
Ε243 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, Non-financial Counterparties - Νέες...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
18 Οκτ
2017
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικού
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικού
13 Οκτ
2017
Προειδοποίηση προς επενδυτές που συναλλάσσονται σε εικονικά νομίσματα (Virtua...
Προειδοποίηση προς επενδυτές που συναλλάσσονται σε εικονικά νομίσματα (Virtua...
03 Οκτ
2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ AJF Financial Services L...
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ AJF Financial Services L...
25 Σεπ
2017
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY