Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
15 Απρ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας Επενδυτικών Τμημάτων του ΟΕΕ BAO ...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας Επενδυτικών Τμημάτων του ΟΕΕ BAO ...
06 Απρ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων των Ισχύς Επενδυτική Δημόσια ...
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων των Ισχύς Επενδυτική Δημόσια ...
30 Μαρ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ VPR Safe Financial Group Lt...
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ VPR Safe Financial Group Lt...
26 Μαρ
2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας WS FI...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας WS FI...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
07 Απρ
2021
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
07 Απρ
2021
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
02 Απρ
2021
E438 προς προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσ...
E438 προς προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσ...
02 Απρ
2021
E439 ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP (στην αγγλική γλώσσα)
E439 ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP (στην αγγλική γλώσσα)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
09 Απρ
2021
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών επ...
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών επ...
07 Απρ
2021
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
07 Απρ
2021
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
Ε441- Κοινές αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practi...
02 Απρ
2021
E438 προς προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσ...
E438 προς προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.