Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
08 Νοε
2019
Απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας της Centralspot Trading Ltd
Απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας της Centralspot Trading Ltd
05 Νοε
2019
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΕΠΔΥ Blaustein Corporate Ser...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΕΠΔΥ Blaustein Corporate Ser...
04 Νοε
2019
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση αναστολής άδειας λειτουργίας της IGM Forex Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση αναστολής άδειας λειτουργίας της IGM Forex Ltd
03 Οκτ
2019
Απόφαση ΕΚΚ για Επιβολή Προστίμου στις Ch. Charilaou Group Plc, Καρυές Επενδυ...
Απόφαση ΕΚΚ για Επιβολή Προστίμου στις Ch. Charilaou Group Plc, Καρυές Επενδυ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
25 Οκτ
2019
E343 – Θεματικός έλεγχος αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για την εκτέλεσ...
E343 – Θεματικός έλεγχος αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για την εκτέλεσ...
17 Οκτ
2019
Ε342 - Εποπτική Δήλωση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) Σχετικά με τα Σεν...
Ε342 - Εποπτική Δήλωση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) Σχετικά με τα Σεν...
09 Οκτ
2019
E341 - ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Γνώσεων και των Ικα...
E341 - ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Γνώσεων και των Ικα...
09 Οκτ
2019
E340 - Προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία Όσον ...
E340 - Προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία Όσον ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
08 Νοε
2019
Διενέργεια επιπρόσθετου σεμιναρίου Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ...
Διενέργεια επιπρόσθετου σεμιναρίου Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ...
08 Νοε
2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργαν...
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργαν...
08 Νοε
2019
Προειδοποίηση για παράνομες – fxcryptofair
Προειδοποίηση για παράνομες – fxcryptofair
04 Νοε
2019
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΕ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΕ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.