Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
21 Ιουν
2024
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Latnodo Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Latnodo Ltd
21 Ιουν
2024
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Cossfort Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Cossfort Ltd
18 Ιουν
2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας HYCM ...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας HYCM ...
31 Μαϊ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της εταιρείας Τοξότης Επενδύ...
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της εταιρείας Τοξότης Επενδύ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
20 Ιουν
2024
E647 - Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ με θέμα ‘Χρηματοδότηση της Τρομοκρ...
E647 - Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ με θέμα ‘Χρηματοδότηση της Τρομοκρ...
18 Ιουν
2024
Ε646 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ και της άσκησης...
Ε646 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ και της άσκησης...
18 Ιουν
2024
Ε645 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ
Ε645 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ
12 Ιουν
2024
Ε644 - Εισαγωγή του Εντύπου 165-05 της ΕΚΚ «Πληροφορίες σχετικά με την ενοποι...
Ε644 - Εισαγωγή του Εντύπου 165-05 της ΕΚΚ «Πληροφορίες σχετικά με την ενοποι...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
21 Ιουν
2024
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
20 Ιουν
2024
E647 - Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ με θέμα ‘Χρηματοδότηση της Τρομοκρ...
E647 - Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ με θέμα ‘Χρηματοδότηση της Τρομοκρ...
18 Ιουν
2024
Ε646 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ και της άσκησης...
Ε646 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ και της άσκησης...
18 Ιουν
2024
Ε645 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ
Ε645 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.