Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
MiFID II/MiFIR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
16 Οκτ
2017
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Gametech (Cyprus) Ltd
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Gametech (Cyprus) Ltd
12 Οκτ
2017
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ OptionRally Financial...
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ OptionRally Financial...
11 Οκτ
2017
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Concorde Investments (Cyprus) Ltd
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Concorde Investments (Cyprus) Ltd
11 Οκτ
2017
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
16 Οκτ
2017
Ε245 ΚΕΠΕΥ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Χειριστές Αγορών, ARMs, Εκδότες - Ενημέρωση E...
Ε245 ΚΕΠΕΥ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Χειριστές Αγορών, ARMs, Εκδότες - Ενημέρωση E...
13 Οκτ
2017
E244 ΚΕΠΕΥ - Συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα (virtual currencies) ή/και συνα...
E244 ΚΕΠΕΥ - Συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα (virtual currencies) ή/και συνα...
11 Οκτ
2017
Ε243 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, Non-financial Counterparties - Νέες...
Ε243 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, Non-financial Counterparties - Νέες...
09 Οκτ
2017
Ε242 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμο...
Ε242 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμο...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
13 Οκτ
2017
Προειδοποίηση προς επενδυτές που συναλλάσσονται σε εικονικά νομίσματα (Virtua...
Προειδοποίηση προς επενδυτές που συναλλάσσονται σε εικονικά νομίσματα (Virtua...
03 Οκτ
2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ AJF Financial Services L...
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ AJF Financial Services L...
25 Σεπ
2017
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
25 Σεπ
2017
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY