Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
29 Απρ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση αναστολής άδειας λειτουργίας της KEΠΕΥ MPS Marketpla...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση αναστολής άδειας λειτουργίας της KEΠΕΥ MPS Marketpla...
29 Απρ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Teletrade-DJ International ...
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Teletrade-DJ International ...
29 Απρ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των ομολόγων των εταιρειών G...
Απόφαση ΕΚΚ για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των ομολόγων των εταιρειών G...
29 Απρ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων των SFS Group Public Company ...
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων των SFS Group Public Company ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
10 Μαϊ
2021
E446 ΕΠΔΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλική...
E446 ΕΠΔΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλική...
26 Απρ
2021
Ε445 - Παράταση προθεσμιών υποβολής εκθέσεων /κοινοποιήσεων (Στα Αγγλικά)
Ε445 - Παράταση προθεσμιών υποβολής εκθέσεων /κοινοποιήσεων (Στα Αγγλικά)
22 Απρ
2021
Ε443 Εκδότες – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει ν...
Ε443 Εκδότες – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει ν...
21 Απρ
2021
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Pra...
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Pra...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
11 Μαϊ
2021
Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021 (Ν.97(Ι)/2021
Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021 (Ν.97(Ι)/2021
10 Μαϊ
2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
10 Μαϊ
2021
Iconic Funds BTC ETN GmbH
Iconic Funds BTC ETN GmbH
10 Μαϊ
2021
E446 ΕΠΔΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλική...
E446 ΕΠΔΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλική...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.