Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Αδειοδοτημένα Ημεδαπά ΟΣΕΚΑ
Αδειοδοτημένα Ημεδαπά ΟΣΕΚΑ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Αδειοδοτημένα Ημεδαπά ΟΣΕΚΑ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 13/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/10/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 73440 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 755 506,Φαξ: +357 22 755 508
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
Astrobank Target Maturity Fund 2027 (ex SOL GMM Balanced Fund)
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 03/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd και Astrobank Public Company Limited
Τηλέφωνο: +357 22 205 858,Φαξ: +357 22 378 194
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@global-mm.com
Easternmed Funds VCIC Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 07/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/03/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354779 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Easternmed Asset Management Services Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Easternmed Asset Management Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 274 400,Φαξ: +357 22 274 409
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@eastmedfin.com
ERB FUNDS VCIC PLC
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 08/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 365588 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company S.A.
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Eurobank Cyprus Ltd
Τηλέφωνο: 22 20 80 00,Φαξ: 22 87 54 05
E-Mail: am@eurobank.gr
Ganita Global Gateway UCITS V.C.I.C. Platform Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 18/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/02/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 426930 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Oneworld Plus Management Ltd
Θεματοφύλακας: Bank οf Cyprus Public Company Limited
Δίκτυιο Διάθεσης: Oneworld Plus Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 507 723,Φαξ: +357 22 493 000
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@oneworldaifm.com
Global Balanced Fund Of Funds Salamis Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 12/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 39918 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Bank of Cyprus Public Company Ltd και Astrobank Public Company Limited
Τηλέφωνο: +357 22 205 858,Φαξ: +357 22 378 194
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@global-mm.com
GMM Funds
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 02/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd και Astrobank Public Company Limited για UCITS2_2, UCITS2_11 και UCITS2_13
Τηλέφωνο: +357 22 205 858,Φαξ: +357 22 378 194
E-Mail: info@global-mm.com
Hellas - Cyprus Recovery Mutual Fund
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 01/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd και Astrobank Public Company Limited
Τηλέφωνο: +357 22 205 858,Φαξ: +357 22 378 194
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@global-mm.com
MFO FUNDS
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 14/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2018
Εταιρεία Διαχείρισης: MFO Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: MFO Asset Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22692030,Φαξ: +357 22662266
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@mfoasset.com
MI & Sigma Capital V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 15/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 406442 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Limited
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 755 506,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
OASIS Umbrella Funds V.C.I.C. PLC
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 19/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/09/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 435639 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: OASIS Wealth Management Limited
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: OASIS Wealth Management Limited
Τηλέφωνο: +357 22 010 533,Φαξ: +357 22 010 534
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@oasiswealth.eu
Synesis Capital UCITS V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 17/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/06/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 411578 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 755 506,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
Wealth Fund Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 10/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/06/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372634 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 755 506; +357 22 755 507,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.