Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΟΣΕΚΑ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΟΣΕΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΟΣΕΚΑ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 13/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/10/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 73440 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: BOC Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 121790,Φαξ: +357 22 123743
E-Mail: bocam@bankofcyprus.com
Easternmed Funds VCIC Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 07/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/03/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354779 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Easternmed Asset Management Services Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Easternmed Asset Management Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 274 400,Φαξ: +357 22 274 409
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@eastmedfin.com
ERB FUNDS VCIC PLC
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 08/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 365588 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company S.A.
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Eurobank Cyprus Ltd
Τηλέφωνο: 22 20 80 00,Φαξ: 22 87 54 05
E-Mail: am@eurobank.gr
Global Balanced Fund Of Funds Salamis Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 12/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 39918 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: BOC Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Τηλέφωνο: (+357) 22 121790,Φαξ: (+357) 22 123743
Χώρα: Cyprus
GMM Funds
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 02/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd
Hellas - Cyprus Recovery Mutual Fund
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 01/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd
MFO FUNDS
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 14/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2018
Εταιρεία Διαχείρισης: MFO Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: MFO Asset Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22692030,Φαξ: +357 22662266
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@mfoasset.com
MI & Sigma Capital V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 15/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 406442 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Limited
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 755 506,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
SOL GMM Balanced Fund
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 03/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2013
Εταιρεία Διαχείρισης: GMM Global Money Managers Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: GMM Global Money Managers Ltd
Synesis Capital UCITS V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 17/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/06/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 411578 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 755 506,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
Wealth Fund Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 10/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/06/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372634 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Wealth Fund Services Ltd
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δίκτυιο Διάθεσης: Wealth Fund Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 755 506; +357 22 755 507,Φαξ: +357 22 755 508
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@wealthfs.com.cy
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.