Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι Κόμβος Καινοτομίας
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ο στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») είναι να ενθαρρύνει και να στηρίξει την καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα, να προσδιορίσει τις μελλοντικές απαιτήσεις για νέες νομοθετικές και εποπτικές προτεραιότητες και να διασφαλίσει ότι η προστασία των επενδυτών δεν υπονομεύεται.
 
Ο ρόλος της ΕΚΚ στη χρηματοοικονομική καινοτομία:
  • Να χειριστεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους επενδυτές και για την ακεραιότητα του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος.
     
  • Να αναλύσει τους τομείς εποπτικού ενδιαφέροντος και προτεραιότητας για να ενισχύσει τη ρυθμιστική και εποπτική διαχείριση των νέων και καινοτόμων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.
Στόχοι του Κόμβου Καινοτομίας
Στόχοι του Κόμβου Καινοτομίας
Στόχοι του Κόμβου Καινοτομίας
Κριτήρια Εισδοχής
Κριτήρια Εισδοχής
Κριτήρια Εισδοχής
Επικοινωνία/Έντυπα
Επικοινωνία/Έντυπα
Επικοινωνία/Έντυπα
Καινοτόμες Πρωτοβουλίες
Καινοτόμες Πρωτοβουλίες
Καινοτόμες Πρωτοβουλίες
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.