Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΟΕΕ
ΔΟΕΕ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΟΕΕ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. 7Q Asset Managemet Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM36/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 401803 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22763344,Φαξ: +357 22763355
E-Mail: info@7qam.net
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
2. AIFCAP Managers Ltd (ex AIF Capital Managers Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM34/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 403309 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 277299,Φαξ: +357 22 277290
E-Mail: info@aifcap.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
3. AmCap Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM38/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/03/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 405805 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 344 244,Φαξ: +357 25 344 241
E-Mail: info@amathus.capital
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
4. AUDE FM Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM30/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/01/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 367403 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 465117,Φαξ: +357 22 455626
E-Mail: info@audefm.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
5. BAO Capital Partners Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM16/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/03/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 365647 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22021606,Φαξ: +357 22021617
E-Mail: info@baocapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
6. Blue Diagonal Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM15/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/07/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359173 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 338008,Φαξ: +357 25 338008
E-Mail: info@blue-diagonal.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
7. Bluehouse Investment Advisors Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM03/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328643 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 274130,Φαξ: 25 740222
E-Mail: aiosifidou@bluehousecapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
8. CEE Equity Partners Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM10/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 24/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309723 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 02 9002,Φαξ: +357 22 02 9003
E-Mail: office@cee-equity.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)(a) 6(6)(b)(i)
9. Citigrade Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM08/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/05/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339013 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25004500,Φαξ: +357 25004501
E-Mail: info@citigrade-capital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
10. Consulco Capital Ltd (ex CapitalMan Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM05/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330560 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 361300,Φαξ: 22 752597
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6)
11. Deltamark Fund Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM06/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338596 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 429 999,Φαξ: 22 314 288
E-Mail: info@dmark.eu
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
12. Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd (ex Emma Delta Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM09/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 24/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 314350 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 222 024,Φαξ: +357 22 667 822
E-Mail: daletraris@emmacapital.com.cy
Scope Of Authorization: Internally Managed AIF whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(4)
13. FFF Asset Management Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM25/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 377898 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 053900,Φαξ: n/a
E-Mail: info@fff-am.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the collective porfolio management functions of section 6(5) and the services of sections 6(6) of the AIFM Law
14. Fiduserve Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM20/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 378129 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 769409,Φαξ: +357 22 769405
E-Mail: info@fiduserve.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)(a) και 6(6)(b)(i)
15. Fortified Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM02/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327912 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 367 610,Φαξ: 22 027 200
E-Mail: info@forticap.eu
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)(a)
16. GMM Global Money Managers AIFM Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM33/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/06/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 395646 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 777337,Φαξ: +357 22 777338
E-Mail: funds@gmmfunds.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
17. Guardo Assets Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM23/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/05/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 375079 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 447732,Φαξ: +357 22 447922
E-Mail: info@guardoinvest.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
18. Hanseatic Capital Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM21/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 380834 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 846658,Φαξ: N/A
E-Mail: info@hanseatic-cm.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
19. IC Realty Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM24/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/10/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359096 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 026 196,Φαξ: +357 22 026 197
E-Mail: info@icaifm.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
20. Inveqo Fund Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM32/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 389833 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 276151,Φαξ: +357 22 270737
E-Mail: info@inveqo.net
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
21. IXI Fund Managers Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM27/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/02/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 390603 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262669 ,Φαξ: -
E-Mail: compliance@ixi.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
22. Kylin Prime Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM28/56/2013 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/10/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 383764 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 008 671,Φαξ: +357 22 778 771
E-Mail: kpamcy@kylinprime.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
23. Leon MFO Investments Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM37/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/04/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 268 120 ,Φαξ: +357 25 260 095
E-Mail: leonmfo@leonmfo.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)(a) και 6(6)(b)(i)
24. NTBP Management Company Limited (ex Meritkapital Fund Management Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM26/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 349053 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25857700 ,Φαξ: +357 25341257
E-Mail: info@ntbp.eu
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
25. OneWorld Plus Management Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM35/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/02/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 404789 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 507723,Φαξ: +357 22 493000
E-Mail: info@oneworldaifm.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
26. Remeen Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM29/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/12/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 390278 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 629060,Φαξ: +357 24 629059
E-Mail: info@remeen.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)
27. Resolute Investment Management (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM31/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/04/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 401997 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250 554,Φαξ: +357 22 250 583
E-Mail: info@resoluteinvestmentmanagement.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
28. SCSS Fund Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM04/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329569 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 766746,Φαξ: +357 22 766745
E-Mail: info@scssfunds.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
29. Sova Asset Management (CY) Ltd (ex Verona Asset Management Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM17/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356068 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25249444,Φαξ: +357 25249492
E-Mail: info@sova-am.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
30. UFG Capital Investment Management Ltd (ex UFG WM Investment Management Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM11/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/11/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330109 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 107242,Φαξ: +357 22 450775
E-Mail: info@ufgcapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)
31. V Plus Plus Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM22/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 380580 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 053620,Φαξ:
E-Mail: tt@plusplus-group.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
32. VB Partners (Cyprus) Ltd (ανάκληση άδειας 29/06/2020)
Αριθμός Άδειας: AIFM12/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/12/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342558 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 279 000,Φαξ: +357 25 279 015
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@vbpartners.com.cy
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.