Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΟΕΕ
ΔΟΕΕ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΟΕΕ
 

Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
7Q Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM36/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 401803 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22763344,Φαξ: +357 22763355
E-Mail: info@7qam.net
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
AIFCAP Managers Ltd (ex AIF Capital Managers Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM34/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 403309 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 277299,Φαξ: +357 22 277290
E-Mail: info@aifcap.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
AmCap Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM38/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/03/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 405805 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 344 244,Φαξ: +357 25 344 241
E-Mail: info@amathus.capital
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Argus Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM44/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/11/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 410340 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22271686,Φαξ: N/A
E-Mail: support@argusmanager.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
AUDE FM Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM30/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/01/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 367403 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 465117,Φαξ: +357 22 455626
E-Mail: info@audefm.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
BAO Capital Partners Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM16/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/03/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 365647 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22021606,Φαξ: +357 22021617
E-Mail: info@baocapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
BD-Capital Partners Management (Guernsey) Limited
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM5 (Ημ. Εγγραφής: 23/11/2020)
Blue Diagonal Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM15/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/07/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359173 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 338008,Φαξ: +357 25 338008
E-Mail: info@blue-diagonal.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Bluehouse Investment Advisors Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM03/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328643 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 274130,Φαξ: 25 740222
E-Mail: info@bluehouseinvestmentadvisor.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Brook Lane Capital Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM57/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 24/10/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 423124 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22311543,Φαξ: N/A
E-Mail: info@brooklanecap.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)(a) of the AIFM Law
CEE Equity Partners Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM10/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 24/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309723 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 02 9002,Φαξ: +357 22 02 9003
E-Mail: office@cee-equity.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)(a) 6(6)(b)(i) of the AIFM Law
Ceratonia Capital Limited (υπό εκούσια ανάκληση 13/09/2023)
Αριθμός Άδειας: AIFM56/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/09/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 435276 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 731036,Φαξ: N/A
E-Mail: info@ceratoniacapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Citigrade Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM08/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/05/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339013 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25004500,Φαξ: +357 25004501
E-Mail: info@citigrade-capital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Consulco Capital Ltd (ex CapitalMan Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM05/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330560 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 361300,Φαξ: 22 752597
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6) of the AIFM Law
Corinth Fund Management Limited (ανάκληση άδειας 03.10.2022)
Αριθμός Άδειας: AIFM48/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/02/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 428770 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 28 51 58,Φαξ:
E-Mail: kmi@corinthinvest.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
Deltamark Fund Management Ltd (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Αριθμός Άδειας: AIFM06/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338596 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 429 999,Φαξ: 22 314 288
E-Mail: info@dmark.eu
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Drayton Park Advisors Ltd (ανάκληση άδειας 23.10.2023)
Αριθμός Άδειας: AIFM55/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/07/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 432026 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 496414 ,Φαξ: N/A
E-Mail: info@nextiuscapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Eleon Capital Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM45/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/01/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 426641 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 021634,Φαξ: +357 22 021635
E-Mail: info@eleoncapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6)(a) of the AIFM Law
Fiduserve Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM20/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 378129 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 769409,Φαξ: +357 22 769405
E-Mail: info@fiduserve.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)(a) και 6(6)(b)(i) of the AIFM Law
FINYX (Cyprus) Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM59/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/06/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 427927 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25026969,Φαξ: N/A
E-Mail: info@finyx-cy.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
Fitzroy Capital Partners Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM54/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 433242 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 101002 ,Φαξ: N/A
E-Mail: info@fitzroycapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Fortified Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM02/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327912 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 367 610,Φαξ: 22 027 200
E-Mail: info@forticap.eu
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)(a) of the AIFM Law
Fortress Credit Opportunities V-C Advisors LLC
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM2 (Ημ. Εγγραφής: 26/11/2018)
Fortress Lending Advisors II LLC
Αριθμός Άδειας:
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: TCAIFM4 (Ημ. Εγγραφής: 29/06/2020)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.