Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Κοινωνική Ευθύνη
Κοινωνική Ευθύνη
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Σχετικά με εμάς Κοινωνική Ευθύνη
Κοινωνική Ευθύνη
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην κοινωνία, έχει εντάξει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ποικίλες δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
 
Κάθε χρόνο υλοποιούνται αρκετές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη. Οι  πρωτοβουλίες αυτές ωστόσο αρχικά δεν αποτελούσαν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μέχρι το 2012, όταν η διοίκηση της ΕΚΚ υιοθέτησε μέσα στον στρατηγικό της σχεδιασμό, την οργανωμένη, συνειδητή και υπεύθυνη κοινωνική δράση.
 
Η επιτυχημένη υιοθέτηση της ΕΚΕ εξαρτάται από την ουσιαστική δέσμευση της διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα και από την ευαισθητοποίηση, ενεργή υποστήριξη και δέσμευση των εργαζομένων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι δράσεις ΕΚΕ χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια και η ενεργός εμπλοκή όλου του προσωπικού της ΕΚΚ στην ανάπτυξη προτάσεων και ιδεών θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή υλοποίησή τους.

Η ΕΚΚ είναι ανοικτή σε προτάσεις από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για συνεργασίες ή νέες δράσεις στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις δράσεις που διοργανώνει η ΕΚΚ, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22506600 ή μέσω email στο info@cysec.gov.cy
10 Χρόνια Κοινωνικής Ευθύνης
10 Χρόνια Κοινωνικής Ευθύνης 10 Χρόνια Κοινωνικής Ευθύνης
10 Χρόνια Κοινωνικής Ευθύνης 10 Χρόνια Κοινωνικής Ευθύνης
Δράσεις ΕΚΕ 2023
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2023 Δράσεις ΕΚΕ 2023
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2023 Δράσεις ΕΚΕ 2023
Δράσεις ΕΚΕ 2022
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2022 Δράσεις ΕΚΕ 2022
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2022 Δράσεις ΕΚΕ 2022
Δράσεις ΕΚΕ 2021
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2021 Δράσεις ΕΚΕ 2021
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2021 Δράσεις ΕΚΕ 2021
Δράσεις ΕΚΕ 2020
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2020 Δράσεις ΕΚΕ 2020
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2020 Δράσεις ΕΚΕ 2020
Δράσεις ΕΚΕ 2019
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2019 Δράσεις ΕΚΕ 2019
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2019 Δράσεις ΕΚΕ 2019
Δράσεις ΕΚΕ 2018
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2018 Δράσεις ΕΚΕ 2018
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2018 Δράσεις ΕΚΕ 2018
Δράσεις ΕΚΕ 2017
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2017 Δράσεις ΕΚΕ 2017
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2017 Δράσεις ΕΚΕ 2017
Δράσεις ΕΚΕ 2016
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2016 Δράσεις ΕΚΕ 2016
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2016 Δράσεις ΕΚΕ 2016
Δράσεις ΕΚΕ 2015
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2015 Δράσεις ΕΚΕ 2015
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2015 Δράσεις ΕΚΕ 2015
Δράσεις ΕΚΕ 2014
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2014 Δράσεις ΕΚΕ 2014
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2014 Δράσεις ΕΚΕ 2014
Δράσεις ΕΚΕ 2013
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2013 Δράσεις ΕΚΕ 2013
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2013 Δράσεις ΕΚΕ 2013
Δράσεις ΕΚΕ 2012
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2012 Δράσεις ΕΚΕ 2012
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2012 Δράσεις ΕΚΕ 2012
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.