Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
31 Ιουλ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Tradernet Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Tradernet Ltd
23 Ιουλ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρ...
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρ...
22 Ιουλ
2020
Rodeler Ltd - Έγκριση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενεργειών για την παραίτησ...
Rodeler Ltd - Έγκριση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενεργειών για την παραίτησ...
22 Ιουλ
2020
Hoch Capital Ltd - Έγκριση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενεργειών για την παρ...
Hoch Capital Ltd - Έγκριση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενεργειών για την παρ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
31 Ιουλ
2020
E402 - Αλλαγή προθεσμίας για την υποβολή COREP εντύπων με βάση τις ελεγμένες ...
E402 - Αλλαγή προθεσμίας για την υποβολή COREP εντύπων με βάση τις ελεγμένες ...
23 Ιουλ
2020
E401 - Ενέργειες αναφορικά με το Αρχείο Ψηφιακών Δεδομένων των KEΠΕΥ (στην αγ...
E401 - Ενέργειες αναφορικά με το Αρχείο Ψηφιακών Δεδομένων των KEΠΕΥ (στην αγ...
17 Ιουλ
2020
Ε400 Εκδότες – Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA...
Ε400 Εκδότες – Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA...
16 Ιουλ
2020
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριό...
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριό...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
30 Ιουλ
2020
Δημόσια Διαβούλευση - Νομοσχέδια (α) Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος ...
Δημόσια Διαβούλευση - Νομοσχέδια (α) Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος ...
29 Ιουλ
2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
17 Ιουλ
2020
Ανακοίνωση αναφορικά με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Ε...
Ανακοίνωση αναφορικά με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Ε...
17 Ιουλ
2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Ιουνίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Ιουνίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.