Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
31 Μαϊ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της εταιρείας Τοξότης Επενδύ...
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της εταιρείας Τοξότης Επενδύ...
31 Μαϊ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Oneworld Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Oneworld Ltd
29 Μαϊ
2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την αναστολή της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της W.G. Wealth Gua...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την αναστολή της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της W.G. Wealth Gua...
28 Μαϊ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία WRDNB Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία WRDNB Ltd
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
12 Ιουν
2024
Ε644 - Εισαγωγή του Εντύπου 165-05 της ΕΚΚ «Πληροφορίες σχετικά με την ενοποι...
Ε644 - Εισαγωγή του Εντύπου 165-05 της ΕΚΚ «Πληροφορίες σχετικά με την ενοποι...
22 Μαϊ
2024
E643 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
E643 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
14 Μαϊ
2024
E642 προς Εκδότες για Έντυπο RBS-F για το έτος 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
E642 προς Εκδότες για Έντυπο RBS-F για το έτος 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
26 Απρ
2024
E640 - Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΤ προς επέκταση των υφιστάμενων Κατευθυντ...
E640 - Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΤ προς επέκταση των υφιστάμενων Κατευθυντ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
14 Ιουν
2024
Προσφορά 06/2024 με θέμα ‘Provision of Services for the Review and Update of ...
Προσφορά 06/2024 με θέμα ‘Provision of Services for the Review and Update of ...
14 Ιουν
2024
Προσφορά με θέμα ‘Provision of Services for the Review and Update of CySEC’s ...
Προσφορά με θέμα ‘Provision of Services for the Review and Update of CySEC’s ...
14 Ιουν
2024
Προσφορά με θέμα την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της Επιτροπή...
Προσφορά με θέμα την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της Επιτροπή...
13 Ιουν
2024
Κοινή έρευνα ΕΚΚ και ΠΚ: Χρηματοοικονομικά Παθήματα για Μελλοντικά Μαθήματα
Κοινή έρευνα ΕΚΚ και ΠΚ: Χρηματοοικονομικά Παθήματα για Μελλοντικά Μαθήματα
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.