Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
13 Σεπ
2018
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Ouroboros Derivatives Trading Ltd
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Ouroboros Derivatives Trading Ltd
13 Σεπ
2018
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Gobaba FX Cy Ltd
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Gobaba FX Cy Ltd
04 Σεπ
2018
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην LQD Markets Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην LQD Markets Ltd
08 Αυγ
2018
Επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Coverdeal Holdings Ltd
Επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Coverdeal Holdings Ltd
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
10 Αυγ
2018
Ε280 - Δημοσίευση από την EAKAA των δεδομένων για υπολογισμό των όριων του Συ...
Ε280 - Δημοσίευση από την EAKAA των δεδομένων για υπολογισμό των όριων του Συ...
10 Αυγ
2018
Ε279 - Διακριτικές Ευχέρειες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τ...
Ε279 - Διακριτικές Ευχέρειες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τ...
20 Ιουλ
2018
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
Ε278 - Δημόσια διαβούλευση από το FATF του προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών ...
18 Ιουλ
2018
Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-20...
Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-20...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
18 Σεπ
2018
Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσηςς (ΣΕΕ) ΕΚΚ 2ος Κύκλος (στην Αγγ...
Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσηςς (ΣΕΕ) ΕΚΚ 2ος Κύκλος (στην Αγγ...
13 Σεπ
2018
Διαφωνία ως προς την αιτιολογία του ορισμού της χειραγώγησης
Διαφωνία ως προς την αιτιολογία του ορισμού της χειραγώγησης
12 Σεπ
2018
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή, Αρ. Υπ. 1117/2014, Νεοκλής Λυσάνδρου v ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή, Αρ. Υπ. 1117/2014, Νεοκλής Λυσάνδρου v ΕΚΚ
12 Σεπ
2018
Επανέναρξη του Σχεδίου Επίσπευσης για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας ΚΕΠΕΥ
Επανέναρξη του Σχεδίου Επίσπευσης για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας ΚΕΠΕΥ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.