Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
MiFID II/MiFIR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
10 Νοε
2017
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
26 Οκτ
2017
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
19 Οκτ
2017
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Mr. Michel Pierre Salomon Teman (ΔΣ Pega...
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Mr. Michel Pierre Salomon Teman (ΔΣ Pega...
19 Οκτ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Παντελή Ιωακείμ (ΔΣ Pegase Capital Ltd)...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Παντελή Ιωακείμ (ΔΣ Pegase Capital Ltd)...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
07 Νοε
2017
Ε249 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.10.2017-31.10.201...
Ε249 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.10.2017-31.10.201...
03 Νοε
2017
Ε248 ΚΕΠΕΥ - Aπαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ('CNMV') για τη...
Ε248 ΚΕΠΕΥ - Aπαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ('CNMV') για τη...
26 Οκτ
2017
Ε247 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.08.2017-30.09.201...
Ε247 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.08.2017-30.09.201...
19 Οκτ
2017
E246 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 'Γνωμοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό νέο...
E246 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 'Γνωμοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό νέο...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
17 Νοε
2017
Απόφαση Δικαστηρίου στην Έφεση, Αρ. Υπ. 159/2011, Marfin Investment Group Ανώ...
Απόφαση Δικαστηρίου στην Έφεση, Αρ. Υπ. 159/2011, Marfin Investment Group Ανώ...
17 Νοε
2017
Ενοικίαση Κτιρίου
Ενοικίαση Κτιρίου
15 Νοε
2017
Κίνδυνοι που Ενέχουν οι Αρχικές Προσφορές Εικονικών Νομισμάτων για τους Επενδ...
Κίνδυνοι που Ενέχουν οι Αρχικές Προσφορές Εικονικών Νομισμάτων για τους Επενδ...
10 Νοε
2017
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ Dragon Options Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ Dragon Options Ltd
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY