Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
10 Ιαν
2018
Επιβολή προστίμου στον κ. Pavel Krymov (Μέτοχος της Skopalino Finance Ltd)
Επιβολή προστίμου στον κ. Pavel Krymov (Μέτοχος της Skopalino Finance Ltd)
20 Δεκ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Reliantco Investments Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Reliantco Investments Ltd
18 Δεκ
2017
Αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Modestou Sound & Vision...
Αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Modestou Sound & Vision...
15 Δεκ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΕΠΕΥ Centralspot Trading Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΕΠΕΥ Centralspot Trading Ltd
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
10 Ιαν
2018
Ε254 ΔΟΕΕ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ - Υποβολή εγγράφων μέσω Διαδικτυακής Πύλης της ΕΚΚ
Ε254 ΔΟΕΕ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ - Υποβολή εγγράφων μέσω Διαδικτυακής Πύλης της ΕΚΚ
10 Ιαν
2018
Ε254 ΔΟΕΕ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ - Υποβολή εγγράφων μέσω Διαδικτυακής Πύλης της ΕΚΚ
Ε254 ΔΟΕΕ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ - Υποβολή εγγράφων μέσω Διαδικτυακής Πύλης της ΕΚΚ
28 Δεκ
2017
Ε253 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.12.2017-31.12.201...
Ε253 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.12.2017-31.12.201...
22 Δεκ
2017
Ε252 Ρυθμιζόμενες Οντότητες - ESAs Risk Based Supervision Guidelines
Ε252 Ρυθμιζόμενες Οντότητες - ESAs Risk Based Supervision Guidelines
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
18 Ιαν
2018
Ανακοίνωση 2018.01.18 για προσωρινή παύση εξετάσεων
Ανακοίνωση 2018.01.18 για προσωρινή παύση εξετάσεων
16 Ιαν
2018
Τερματισμός άδειας της Zoeline Consultants Ltd
Τερματισμός άδειας της Zoeline Consultants Ltd
16 Ιαν
2018
Τερματισμός άδειας της Westring Consulting Services Ltd
Τερματισμός άδειας της Westring Consulting Services Ltd
12 Ιαν
2018
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών για την τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υ...
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών για την τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY