Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
27 Μαρ
2020
Ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο Αποζημίωσης ...
Ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο Αποζημίωσης ...
16 Μαρ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ZHITANG BIG BANG FUND LTD
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ZHITANG BIG BANG FUND LTD
16 Μαρ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ M.G.T.M. Financial Serv...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ M.G.T.M. Financial Serv...
06 Μαρ
2020
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Prior Capital Cy Lt...
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Prior Capital Cy Lt...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
30 Μαρ
2020
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης τ...
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης τ...
24 Μαρ
2020
E368 - ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP – (στην αγγλική γλώσσα)
E368 - ΕΠΔΥ για Έντυπο QST-ASP – (στην αγγλική γλώσσα)
24 Μαρ
2020
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση κ...
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση κ...
24 Μαρ
2020
E369 - Προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον ...
E369 - Προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
27 Μαρ
2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Φεβρουαρίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Φεβρουαρίου 2020
24 Μαρ
2020
Δεύτερη ανακοίνωση για αναστολή εξετάσεων πιστοποίησης
Δεύτερη ανακοίνωση για αναστολή εξετάσεων πιστοποίησης
23 Μαρ
2020
COVID-19: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις για τις ηχογραφήσεις τηλ...
COVID-19: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις για τις ηχογραφήσεις τηλ...
17 Μαρ
2020
Ανακοίνωση Η ΕΚΚ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλ...
Ανακοίνωση Η ΕΚΚ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.