Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δημοσιοποιήσεις Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην προσπάθεια της για βελτίωση των διαδικασιών της με σκοπό την ασφαλή διαβίβαση των ηλεκτρονικών δεδομένων μέσω του συστήματος TRS, που έχει ως επακόλουθο την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αποφασίζει όπως διαμορφώσει την πολιτική της που αφορά την υποβολή συγκεκριμένων αρχείων/εγγράφων, όπως καθορίζονται στην σχετική Εγκύκλιο, ώστε να περιλαμβάνουν αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2004 [Ν.188(Ι)/2004] όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους [Ν.34(Ι)/2009] και [Ν.86(Ι)/2012].

Οι ανανεώσεις ψηφιακών πιστοποιητικών, παραλαβή αιτήσεων για νέα ψηφιακά πιστοποιητικά καθώς και παράδοση συσκευών ασφαλείας στους χρήστες γίνονται μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) που είναι η Τοπική Αρχή Εγγραφής της εταιρείας Adacom για αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας στο ΧΑΚ στο email supportds@cse.com.cy ή στο τηλέφωνο 22 712 300.

Λογισιμικό για το USB Token
Οδηγοί Λογισμικού Middleware απαραίτητοι για την χρήση της συσκευής ασφαλείας (USB Token) Λογισιμικό για το USB Token
Οδηγοί Λογισμικού Middleware απαραίτητοι για την χρήση της συσκευής ασφαλείας (USB Token) Λογισιμικό για το USB Token
Πρόγραμμα Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signer)
Το πρόγραμμα Digital Signer 5.0 αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστώντας το KEPEY Report 2.0, και επιτρέπει στο χρήστη να υπογράφει ηλεκτρονικά τα... Πρόγραμμα Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signer)
Το πρόγραμμα Digital Signer 5.0 αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστώντας το KEPEY Report 2.0, και επιτρέπει στο χρήστη να υπογράφει ηλεκτρονικά τα αρχεία που απαιτούν υπογραφή για να υποβληθούν στην Επιτροπή. Πρόγραμμα Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signer)
Οδηγίες Χρήσης Συστήματος TRS
Οδηγίες Χρήσης Συστήματος TRS
Οδηγίες Χρήσης Συστήματος TRS
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.