Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι Κόμβος Καινοτομίας Καινοτόμες Πρωτοβουλίες
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ΕΚΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα Blockchain Technology for Algorithmic Regulation and Compliance (BARAC) του University College London (UCL) Blockchain Technologies, που έχει ως στόχο τη μελέτη της χρήσης της τεχνολογίας Blockchain για σκοπούς αυτοματοποίησης της συμμόρφωσης των χρηματαγορών προς τις ρυθμιστικές διατάξεις και την εποπτεία. Το BARAC θα επικεντρωθεί στη μελέτη των τεχνικών, νομικών και επιχειρησιακών πτυχών που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας Distributed Ledger Technology, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το BARAC έχει ως στόχο:

  • Να μελετήσει κατά πόσο η τεχνολογία Blockchain είναι κατάλληλη για την καταγραφή της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας της αγοράς καθώς και τη δυνατότητα ασφαλούς ανάκτησης της πληροφόρησης για σκοπούς συμμόρφωσης,

  • Μελέτη για ενδεχόμενη δημιουργία ενός πρωτοτύπου λογισμικού συστήματος που αποσκοπεί στη διενέργεια αυτοματοποιημένης κανονιστικής ρύθμισης,

  • Μεταφορά γνώσης μεταξύ συμμετεχόντων της αγοράς, διεθνών εποπτών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και διάδοση της στο ευρύ κοινό.

 
Επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με το BARAC είναι διαθέσιμες εδώ: Ιστοσελίδα Προγράμματος BARAC

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.