Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
COVID-19: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις για τις ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών με βάση το MiFID II (στα Αγγλικά)
COVID-19: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις για τις ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών με βάση το MiFID II (στα Αγγλικά)
23 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση Η ΕΚΚ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19
Ανακοίνωση Η ΕΚΚ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19
17 Μαρτίου 2020
Απόφαση της ΕΑΚΑΑ να απαιτεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις να μειώσουν προσωρινά τα κατώτατα όρια κοινοποίησης των καθαρών αρνητικών θέσεων σε σχέση με το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά άνω του ορισμένου ορίου (in English)
Απόφαση της ΕΑΚΑΑ να απαιτεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις να μειώσουν προσωρινά τα κατώτατα όρια κοινοποίησης των καθαρών αρνητικών θέσεων σε σχέση με το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά άνω του ορισμένου ορίου (in English)
16 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση με τον αντίκτυπο του COVID-19 (στα Αγγλικά)
Ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση με τον αντίκτυπο του COVID-19 (στα Αγγλικά)
12 Μαρτίου 2020
Δελτίο Τύπου - Προσήλωση στην τεχνολογική αναβάθμιση
Δελτίο Τύπου - Προσήλωση στην τεχνολογική αναβάθμιση
10 Μαρτίου 2020
Απολογισμός του έργου της ΕΚΚ για το 2019 – 2020
Απολογισμός του έργου της ΕΚΚ για το 2019 – 2020
10 Μαρτίου 2020
Δελτίο Τύπου - Στα €8.3 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου - Στα €8.3 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
05 Μαρτίου 2020
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών OMEGASERVE SECRETARIAL LTD
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών OMEGASERVE SECRETARIAL LTD
21 Φεβρουαρίου 2020
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών FRAMETEC LTD
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών FRAMETEC LTD
21 Φεβρουαρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
20 Φεβρουαρίου 2020
Έναρξη διαδικασίας διάλυσης του ΚΟΕΕ HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD
Έναρξη διαδικασίας διάλυσης του ΚΟΕΕ HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD
17 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή, Αρ. Υπ.1064/2014, Δημήτρης Πλεϊπέλ v. ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή, Αρ. Υπ.1064/2014, Δημήτρης Πλεϊπέλ v. ΕΚΚ
17 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση Τοποθέτηση της EKK για την Έκθεση της Moneyval
Ανακοίνωση Τοποθέτηση της EKK για την Έκθεση της Moneyval
14 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την Έκθεσης της MONEYVAL
Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την Έκθεσης της MONEYVAL
14 Φεβρουαρίου 2020
Έκθεση Προόδου για τις Εργασίες του Κόμβου Καινοτομίας (διαθέσιμη στα Αγγλικά)
Έκθεση Προόδου για τις Εργασίες του Κόμβου Καινοτομίας (διαθέσιμη στα Αγγλικά)
10 Φεβρουαρίου 2020
Δελτίο Τύπου - Έκθεση προόδου για τον Κόμβο Καινοτομίας εξέδωσε η ΕΚΚ
Δελτίο Τύπου - Έκθεση προόδου για τον Κόμβο Καινοτομίας εξέδωσε η ΕΚΚ
10 Φεβρουαρίου 2020
Αποχώρηση/Διαγραφή Μελών ΤΑΕ
Αποχώρηση/Διαγραφή Μελών ΤΑΕ
07 Φεβρουαρίου 2020
Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου προς επίτευξη κοινών στόχων
Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου προς επίτευξη κοινών στόχων
05 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση 01.31.2020 αναφορικά με το BREXIT
Ανακοίνωση 01.31.2020 αναφορικά με το BREXIT
31 Ιανουαρίου 2020
Δελτίου Τύπου – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεκτείνει τη Διαδικτυακή Πύλη για να περιλάβει ψηφιακά δεδομένα των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (στα Αγγλικά)
Δελτίου Τύπου – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεκτείνει τη Διαδικτυακή Πύλη για να περιλάβει ψηφιακά δεδομένα των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (στα Αγγλικά)
28 Ιανουαρίου 2020
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.