Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Ανακοίνωση διορισμού νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου στην ΕΚΚ
Ανακοίνωση διορισμού νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου στην ΕΚΚ
16 Σεπτεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου: Δήλωση Πολιτικής από την ΕΚΚ για την Εγγραφή και τις Δραστηριότητες των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία
Δελτίο Τύπου: Δήλωση Πολιτικής από την ΕΚΚ για την Εγγραφή και τις Δραστηριότητες των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία
13 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
10 Σεπτεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ ΟΕΕ Respect Common Fund
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ ΟΕΕ Respect Common Fund
10 Σεπτεμβρίου 2021
Στα €10.7 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων -Αύξηση 9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021
Στα €10.7 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων -Αύξηση 9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021
09 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση ΕΚΚ
Ανακοίνωση ΕΚΚ
09 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
03 Σεπτεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
03 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση αναφορικά για την εναρμόνιση με το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα (Risk Reduction Measures)
Ανακοίνωση αναφορικά για την εναρμόνιση με το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα (Risk Reduction Measures)
12 Αυγούστου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ιστοσελίδα στην Ινδία παρουσιάζεται ως η πραγματική ιστοσελίδα της ΕΚΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ιστοσελίδα στην Ινδία παρουσιάζεται ως η πραγματική ιστοσελίδα της ΕΚΚ
12 Αυγούστου 2021
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
10 Αυγούστου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Fundixa Umbrella Variable Capital Investment Company Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Fundixa Umbrella Variable Capital Investment Company Ltd
03 Αυγούστου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
30 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση αναφορικά με το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
Ανακοίνωση αναφορικά με το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
29 Ιουλίου 2021
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
23 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση για επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή σχολίων για την ρύθμιση της εκτέλεσης λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Ανακοίνωση για επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή σχολίων για την ρύθμιση της εκτέλεσης λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
23 Ιουλίου 2021
Δελτίο Τύπου ΕΚΚ για την εκδήλωση των 25χρονων
Δελτίο Τύπου ΕΚΚ για την εκδήλωση των 25χρονων
16 Ιουλίου 2021
Αναστολή Σχεδίου Επίσπευσης για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα) (15/07/2021 )
Αναστολή Σχεδίου Επίσπευσης για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα) (15/07/2021 )
15 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο από την ΕΚΚ - 14 Ιουλίου
Ανακοίνωση σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο από την ΕΚΚ - 14 Ιουλίου
07 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1125/2017, Σάββας Ρήγας v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1125/2017, Σάββας Ρήγας v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
06 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 905/2014, Χρίστος Στυλιανίδης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 905/2014, Χρίστος Στυλιανίδης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
06 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1110/2014, Βασίλειος Θεοχαράκης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1110/2014, Βασίλειος Θεοχαράκης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
06 Ιουλίου 2021
Διαγραφή μέλους από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μέλους από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
06 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στις Προσφυγές Αρ. 1266/2017 Ευθύμιος Μπουλούτας ν. ΕΚΚ, Αρ. 1267/2017 Ελευθέριος Χιλιαδάκης ν. ΕΚΚ, Αρ. 1268/2017 Μάρκος Φόρος ν. ΕΚΚ και Αρ. 1269/2017 Παναγιώτης Κουννής ν. ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου στις Προσφυγές Αρ. 1266/2017 Ευθύμιος Μπουλούτας ν. ΕΚΚ, Αρ. 1267/2017 Ελευθέριος Χιλιαδάκης ν. ΕΚΚ, Αρ. 1268/2017 Μάρκος Φόρος ν. ΕΚΚ και Αρ. 1269/2017 Παναγιώτης Κουννής ν. ΕΚΚ
05 Ιουλίου 2021
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.