Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Βράβευση φοιτητή από την ΕΚΚ
Βράβευση φοιτητή από την ΕΚΚ
22 Ιουνίου 2022
Υπενθύμιση για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων (‘CyTBOR’)
Υπενθύμιση για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων (‘CyTBOR’)
21 Ιουνίου 2022
Δελτίο Τύπου - Διοικητικά πρόστιμα €210.000 σε νυν και πρώην μέλη του Δ.Σ. της Maxigrid
Δελτίο Τύπου - Διοικητικά πρόστιμα €210.000 σε νυν και πρώην μέλη του Δ.Σ. της Maxigrid
17 Ιουνίου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
17 Ιουνίου 2022
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Bizserve Consultants Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Bizserve Consultants Ltd
16 Ιουνίου 2022
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Woodbrook Corporate Services Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Woodbrook Corporate Services Ltd
16 Ιουνίου 2022
Προσφορά 07/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
Προσφορά 07/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
10 Ιουνίου 2022
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
10 Ιουνίου 2022
Ενεργοποίηση διαδικασίας αποζημιώσεων ΤΑΕ για Maxigrid Ltd
Ενεργοποίηση διαδικασίας αποζημιώσεων ΤΑΕ για Maxigrid Ltd
07 Ιουνίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ First Triton Shipping Fund AIFLNP V.C.I.C Limited (ex Euploia Shipping Fund Ltd)
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ First Triton Shipping Fund AIFLNP V.C.I.C Limited (ex Euploia Shipping Fund Ltd)
06 Ιουνίου 2022
Το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώνει απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου
Το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώνει απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου
06 Ιουνίου 2022
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 960/2014, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 960/2014, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
06 Ιουνίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ C.O.G AIF Private Equity V.C.I.C. Ltd (ex COG Private Equity Variable Capital Investment Company Ltd)
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ C.O.G AIF Private Equity V.C.I.C. Ltd (ex COG Private Equity Variable Capital Investment Company Ltd)
01 Ιουνίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Oro Real Estate Fund
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Oro Real Estate Fund
01 Ιουνίου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
30 Μαΐου 2022
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για Digital Record first-line support & Power BI migration’
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για Digital Record first-line support & Power BI migration’
27 Μαΐου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
24 Μαΐου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ LifeGoals Common Fund AIF (ex Luctor Mutual Fund AIF)
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ LifeGoals Common Fund AIF (ex Luctor Mutual Fund AIF)
17 Μαΐου 2022
Δελτίο Τύπου Έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος «CyTBOR» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Δελτίο Τύπου Έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος «CyTBOR» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
13 Μαΐου 2022
Έναρξη λειτουργίας του συστήματος για το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων ( 'CyTBOR')
Έναρξη λειτουργίας του συστήματος για το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων ( 'CyTBOR')
13 Μαΐου 2022
Προσφορά 03/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Ticketing System’
Προσφορά 03/2022 σχετικά με την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Ticketing System’
06 Μαΐου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ Upbright Investment RAIF V.C.I.C Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ Upbright Investment RAIF V.C.I.C Ltd
05 Μαΐου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕΠΑΠ Hyperbolic AIFLNP V.C.I.C. Limited
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕΠΑΠ Hyperbolic AIFLNP V.C.I.C. Limited
05 Μαΐου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
02 Μαΐου 2022
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.