Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
30 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση αναφορικά με το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
Ανακοίνωση αναφορικά με το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
29 Ιουλίου 2021
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
23 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση για επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή σχολίων για την ρύθμιση της εκτέλεσης λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Ανακοίνωση για επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή σχολίων για την ρύθμιση της εκτέλεσης λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
23 Ιουλίου 2021
Δελτίο Τύπου ΕΚΚ για την εκδήλωση των 25χρονων
Δελτίο Τύπου ΕΚΚ για την εκδήλωση των 25χρονων
16 Ιουλίου 2021
Αναστολή Σχεδίου Επίσπευσης για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα) (15/07/2021 )
Αναστολή Σχεδίου Επίσπευσης για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα) (15/07/2021 )
15 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο από την ΕΚΚ - 14 Ιουλίου
Ανακοίνωση σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο από την ΕΚΚ - 14 Ιουλίου
07 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1125/2017, Σάββας Ρήγας v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1125/2017, Σάββας Ρήγας v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
06 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 905/2014, Χρίστος Στυλιανίδης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 905/2014, Χρίστος Στυλιανίδης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
06 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1110/2014, Βασίλειος Θεοχαράκης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1110/2014, Βασίλειος Θεοχαράκης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
06 Ιουλίου 2021
Διαγραφή μέλους από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μέλους από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
06 Ιουλίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στις Προσφυγές Αρ. 1266/2017 Ευθύμιος Μπουλούτας ν. ΕΚΚ, Αρ. 1267/2017 Ελευθέριος Χιλιαδάκης ν. ΕΚΚ, Αρ. 1268/2017 Μάρκος Φόρος ν. ΕΚΚ και Αρ. 1269/2017 Παναγιώτης Κουννής ν. ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου στις Προσφυγές Αρ. 1266/2017 Ευθύμιος Μπουλούτας ν. ΕΚΚ, Αρ. 1267/2017 Ελευθέριος Χιλιαδάκης ν. ΕΚΚ, Αρ. 1268/2017 Μάρκος Φόρος ν. ΕΚΚ και Αρ. 1269/2017 Παναγιώτης Κουννής ν. ΕΚΚ
05 Ιουλίου 2021
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ECDP Cyprus Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ECDP Cyprus Ltd
01 Ιουλίου 2021
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών C & P Business Administration Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών C & P Business Administration Ltd
01 Ιουλίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Bluehouse Accession Property (II) AIF L.P
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Bluehouse Accession Property (II) AIF L.P
01 Ιουλίου 2021
Η ΕΚΚ αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή σχολίων στο υπό διαβούλευση Έγγραφο Συζήτησης για την Ρύθμιση της Εκτέλεσης Λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΕΣ-02-2021)
Η ΕΚΚ αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή σχολίων στο υπό διαβούλευση Έγγραφο Συζήτησης για την Ρύθμιση της Εκτέλεσης Λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΕΣ-02-2021)
30 Ιουνίου 2021
Δελτίο Τύπου σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο για τα 25 χρόνια της ΕΚΚ
Δελτίο Τύπου σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο για τα 25 χρόνια της ΕΚΚ
24 Ιουνίου 2021
Δελτίο Τύπου - Οδηγία για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
Δελτίο Τύπου - Οδηγία για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
18 Ιουνίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ FIAM Fund Variable Capital Investment Company Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ FIAM Fund Variable Capital Investment Company Ltd
18 Ιουνίου 2021
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών KPM Consulting Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών KPM Consulting Ltd
18 Ιουνίου 2021
Δελτίο Τύπου: Στα €9.8 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου: Στα €9.8 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
17 Ιουνίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
17 Ιουνίου 2021
Δελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η ΕΚΚ για τη νομοθετική ρύθμιση της εκτέλεσης Λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η ΕΚΚ για τη νομοθετική ρύθμιση της εκτέλεσης Λειτουργιών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
16 Ιουνίου 2021
Δελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η ΕΚΚ για την ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων
Δελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η ΕΚΚ για την ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων
10 Ιουνίου 2021
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.