Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα μέτρα EMIR περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (στα αγγλικά)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα μέτρα EMIR περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (στα αγγλικά)
07 Ιουνίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων κεντρικών αντισυμβαλλομένων (στα αγγλικά)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων κεντρικών αντισυμβαλλομένων (στα αγγλικά)
07 Ιουνίου 2019
Νέες θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Νέες θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
03 Ιουνίου 2019
Δελτίο Τύπου Τρίτη έκδοση Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου για τον τομέα των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου Τρίτη έκδοση Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου για τον τομέα των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων
30 Μαΐου 2019
Δελτίο Τύπου – η ΕΚΚ εκδίδει Έγγραφο Διαβούλευσης για τη λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος, αναφορικά με τη Διαφήμιση, Διάθεση και Πώληση Συμβάσεων επί Διαφοράς (Ελληνική έκδοση θα ακολουθήσει)
Δελτίο Τύπου – η ΕΚΚ εκδίδει Έγγραφο Διαβούλευσης για τη λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος, αναφορικά με τη Διαφήμιση, Διάθεση και Πώληση Συμβάσεων επί Διαφοράς (Ελληνική έκδοση θα ακολουθήσει)
30 Μαΐου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Απριλίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Απριλίου 2019
17 Μαΐου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαρτίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαρτίου 2019
17 Μαΐου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Φεβρουαρίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Φεβρουαρίου 2019
10 Μαΐου 2019
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Asticrest Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Asticrest Ltd
15 Απριλίου 2019
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Seamark Consultants Ltd ex Fiducenter (Cyprus) Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Seamark Consultants Ltd ex Fiducenter (Cyprus) Ltd
15 Απριλίου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες ιστοσελίδες - cryptocapitalfx.com
Προειδοποίηση για παράνομες ιστοσελίδες - cryptocapitalfx.com
10 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση για πληρωμές στην ΕΚΚ στις 08/04/2019
Ανακοίνωση για πληρωμές στην ΕΚΚ στις 08/04/2019
04 Απριλίου 2019
Εποπτικές Προτεραιότητες 2019
Εποπτικές Προτεραιότητες 2019
29 Μαρτίου 2019
Ετήσιες Εισφορές ΚΕΠΕΥ
Ετήσιες Εισφορές ΚΕΠΕΥ
22 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση επανεγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο 2019 (στην Αγγλική γλώσσα)
Ανακοίνωση επανεγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο 2019 (στην Αγγλική γλώσσα)
22 Μαρτίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Ιανουαρίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Ιανουαρίου 2019
22 Μαρτίου 2019
Διαδικασία Πιστοποίησης με βάση την Οδήγία 44/2019 (στην Αγγλικη γλώσσα)
Διαδικασία Πιστοποίησης με βάση την Οδήγία 44/2019 (στην Αγγλικη γλώσσα)
22 Μαρτίου 2019
Η ΕΚΚ αναβαθμίζει τη λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσής Επενδυτών για να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών
Η ΕΚΚ αναβαθμίζει τη λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσής Επενδυτών για να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών
13 Μαρτίου 2019
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών O.T.A. Orphanides Trust Agency Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών O.T.A. Orphanides Trust Agency Ltd
08 Μαρτίου 2019
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών NPB Management Center Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών NPB Management Center Ltd
08 Μαρτίου 2019
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.