Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
22 Σεπτεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Compartment 2020A1
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Compartment 2020A1
12 Σεπτεμβρίου 2022
Προσφορά για την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας με επίκεντρο τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή μέσα ενημέρωσης’
Προσφορά για την ‘Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας με επίκεντρο τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή μέσα ενημέρωσης’
09 Σεπτεμβρίου 2022
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
08 Σεπτεμβρίου 2022
Υπενθύμιση για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομι (1)
Υπενθύμιση για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομι (1)
07 Σεπτεμβρίου 2022
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Novatax Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Novatax Ltd
05 Σεπτεμβρίου 2022
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Kingrow Capital Solutions Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Kingrow Capital Solutions Ltd
05 Σεπτεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος LORENOR II
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος LORENOR II
05 Σεπτεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος OSTREUS II
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος OSTREUS II
05 Σεπτεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ Aliatis Energy and Property AIFLNP V.C.I.C Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ Aliatis Energy and Property AIFLNP V.C.I.C Ltd
01 Σεπτεμβρίου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
16 Αυγούστου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ DOUKAS AIF F.C.I.C. LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ DOUKAS AIF F.C.I.C. LTD
09 Αυγούστου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ SCI South Capital Investment Fund AIFLNP L.P
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ SCI South Capital Investment Fund AIFLNP L.P
09 Αυγούστου 2022
Προσφορά 04/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά 04/2022 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
08 Αυγούστου 2022
Δελτίο Τύπου - H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work®
Δελτίο Τύπου - H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work®
27 Ιουλίου 2022
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σχετικά με θέματα εποπτείας αναφοράς δεδομένων’
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σχετικά με θέματα εποπτείας αναφοράς δεδομένων’
22 Ιουλίου 2022
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ ανακοινώνει πρόσθετες εποπτικές ενέργειες με επίκεντρο την κανονιστική συμμόρφωση και την προστασία των επενδυτών
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ ανακοινώνει πρόσθετες εποπτικές ενέργειες με επίκεντρο την κανονιστική συμμόρφωση και την προστασία των επενδυτών
21 Ιουλίου 2022
ΕΚΚ: Νέα εκστρατεία για την Προστασία των Επενδυτών
ΕΚΚ: Νέα εκστρατεία για την Προστασία των Επενδυτών
19 Ιουλίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Cypra Alternative Energy Fund
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Cypra Alternative Energy Fund
18 Ιουλίου 2022
Δελτίο Τύπου - Στα €11,1 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου - Στα €11,1 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
12 Ιουλίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ DELTAMAX ALTERNATIVE INVESTMENT FUND V.C.I.C. LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ DELTAMAX ALTERNATIVE INVESTMENT FUND V.C.I.C. LTD
06 Ιουλίου 2022
Δελτίο Τύπου - Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
Δελτίο Τύπου - Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
29 Ιουνίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΚΟΕΕ SIRIUS RAIF V.C.I.C. PLC
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΚΟΕΕ SIRIUS RAIF V.C.I.C. PLC
28 Ιουνίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΚΟΕΕ TECHGIANT RAIF V.C.I.C. LTD
Διάλυση και εκκαθάριση επενδυτικού τμήματος του ΚΟΕΕ TECHGIANT RAIF V.C.I.C. LTD
28 Ιουνίου 2022
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ