Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Anmexis Corporate Services Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Anmexis Corporate Services Ltd
02 Φεβρουαρίου 2023
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Panglobe Group Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Panglobe Group Ltd
01 Φεβρουαρίου 2023
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ Refalco Investment Funds RAIF V.C.I.C. PLC
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ Refalco Investment Funds RAIF V.C.I.C. PLC
01 Φεβρουαρίου 2023
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ MALAVET FUND RAIF V.C.I.C. LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ MALAVET FUND RAIF V.C.I.C. LTD
01 Φεβρουαρίου 2023
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ WeFund Capital RAIF V.C.I.C. Plc
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ WeFund Capital RAIF V.C.I.C. Plc
27 Ιανουαρίου 2023
Δελτίο Τύπου – Έρευνα ΕΚΚ σε σχέση με συμπεριφορές και συνήθειες των επενδυτών
Δελτίο Τύπου – Έρευνα ΕΚΚ σε σχέση με συμπεριφορές και συνήθειες των επενδυτών
25 Ιανουαρίου 2023
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
25 Ιανουαρίου 2023
Στα €9,9 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων το 3ο τρίμηνο του 2022
Στα €9,9 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων το 3ο τρίμηνο του 2022
23 Ιανουαρίου 2023
Διαγραφή μέλων από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μέλων από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
20 Ιανουαρίου 2023
Προσφορά για την ‘Παροχή υπηρεσιών τεσσάρων (4) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, Πλατφόρμες Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, καταχώριση ΚΟΕΕ και ΠΥΚΣ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
Προσφορά για την ‘Παροχή υπηρεσιών τεσσάρων (4) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, Πλατφόρμες Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, καταχώριση ΚΟΕΕ και ΠΥΚΣ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
20 Ιανουαρίου 2023
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ PYXUS RAIF V.C.I.C. LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ PYXUS RAIF V.C.I.C. LTD
17 Ιανουαρίου 2023
Διάλυση και εκκαθάριση των επενδυτικών τμημάτων Platform Capital Sub-Fund Two και Platform Capital Sub-Fund Three
Διάλυση και εκκαθάριση των επενδυτικών τμημάτων Platform Capital Sub-Fund Two και Platform Capital Sub-Fund Three
16 Ιανουαρίου 2023
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος VF Investments Sub-Fund Three
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος VF Investments Sub-Fund Three
16 Ιανουαρίου 2023
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ Corinth Capital RAIF V.C.I.C. Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ Corinth Capital RAIF V.C.I.C. Ltd
13 Ιανουαρίου 2023
Ανακοίνωση αναφορικά με τις εταιρείες Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Ermes Department Stores Plc
Ανακοίνωση αναφορικά με τις εταιρείες Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Ermes Department Stores Plc
27 Δεκεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ OSTREUS RAIF V.C.I.C. LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ OSTREUS RAIF V.C.I.C. LTD
27 Δεκεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ LORENOR RAIF V.C.I.C. LIMITED
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ LORENOR RAIF V.C.I.C. LIMITED
27 Δεκεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου - Διορισμός Δρ Θεοχαρίδη στην προεδρεία της επιτροπής RSC
Δελτίο Τύπου - Διορισμός Δρ Θεοχαρίδη στην προεδρεία της επιτροπής RSC
21 Δεκεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ F.T.H (FINANCIAL TRADE HOUSE) RAIF V.C.I.C. LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ F.T.H (FINANCIAL TRADE HOUSE) RAIF V.C.I.C. LTD
20 Δεκεμβρίου 2022
Προσφορά με θέμα ‘Creation of a Regulatory Sandbox to enable FinTech’
Προσφορά με θέμα ‘Creation of a Regulatory Sandbox to enable FinTech’
16 Δεκεμβρίου 2022
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1271/2017, Χρίστος Στυλιανίδης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1271/2017, Χρίστος Στυλιανίδης v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
14 Δεκεμβρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ Renewable Asset Fund (REAF) AIFLNP V.C.I.C. Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕΠΑΠ Renewable Asset Fund (REAF) AIFLNP V.C.I.C. Ltd
08 Δεκεμβρίου 2022
Tιμητική διάκριση στην ΕΚΚ από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
Tιμητική διάκριση στην ΕΚΚ από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
08 Δεκεμβρίου 2022
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
05 Δεκεμβρίου 2022
 |<  < 1