Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Διαχείριση Κινδύνων και Στατιστικής
Διαχείριση Κινδύνων και Στατιστικής
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Δομή και Τμήματα Διαχείριση Κινδύνων και Στατιστικής
Διαχείριση Κινδύνων και Στατιστικής
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής  είναι υπεύθυνο για την εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων σ’ όλες τις δραστηριότητες της ΕΚΚ, τη διαχείριση του εποπτικού πλαισίου RBS-F και τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων με στόχο την υποβοήθηση του  εποπτικού ρόλου και των στρατηγικών επιδιώξεων της ΕΚΚ.

Τα καθήκοντα του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα:
  • Διαχείριση Κινδύνων - η αποτελεσματική κάλυψη όλων των μορφών κινδύνου για την ΕΚΚ,  η διασφάλιση του ενοποιημένου ελέγχου τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπιση τους  και η εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων ως βασικό στοιχείο στη λήψη όλων των ουσιαστικών αποφάσεων σ’ όλα τα επίπεδα της ΕΚΚ (Επιχειρησιακή Διαχείριση Κινδύνων).
  • Διαχείριση του εποπτικού πλαισίου (Risk Based Supervision Framework ‘RBS-F’) -  η συνεχής παρακολούθηση, επικαιροποίηση και αναβάθμιση του πλαισίου.
  • Στατιστική Ανάλυση και Μελέτες- η αξιόπιστη και πληρέστερη πληροφόρηση της ΕΚΚ για τους εποπτευόμενους. Οι βασικές δραστηριότητες αφορούν τη διενέργεια συλλογής δεδομένων/πληροφοριών, τη στατιστική ανάλυση τους και  την ετοιμασία εκθέσεων και ειδικών μελετών.
Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: risk.statistics@cysec.gov.cy
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.