Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Παράπονα για ΚΕΠΕΥ
Παράπονα για ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Προστασία Επενδυτών Παράπονα για ΚΕΠΕΥ
Παράπονα για ΚΕΠΕΥ
Υποβολή παραπόνων 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) επιθυμεί, να διευκρινίσει ότι δεν έχει αρμοδιότητες αποζημίωσης επενδυτών σε σχέση με παράπονα που αφορούν ΚΕΠΕΥ και ως εκ τούτου, δεν διερευνά ατομικές καταγγελίες. Ωστόσο, όλες οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην ΕΚΚ λαμβάνονται υπόψη από την ΕΚΚ κατά την άσκηση του εποπτικού της ρόλου.
 
Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η 'ΚΕΠΕΥ'), ακολουθήστε τα επόμενα τρία βήματα για την υποβολή παράπονου.
 
Βήμα 1: Επικοινωνήστε άμεσα με την ΚΕΠΕΥ
 
Αν έχετε κάποιο παράπονο, είναι καλύτερα να αποταθείτε πρώτα στην ΚΕΠΕΥ προς διερεύνηση του παράπονου και επίλυση της διαφοράς.
 
Η ΚΕΠΕΥ θα σας δώσει ένα μοναδικό αριθμό αναφοράς  ‘unique reference number (μόνο για καταγγελίες οι οποίες προσκομίστηκαν στην ΚΕΠΕΥ μετά την 1.1.2016). Αυτός ο αριθμός αναφοράς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στο μέλλον για τυχόν επικοινωνία που θα έχετε με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ‘Financial Ombudsman’ ή/και με την ΕΚΚ αναφορικά με την καταγγελία σας.
 
Η ΚΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένη να σας ενημερώσει εγγράφως εντός πέντε ημέρων από την υποβολή του παραπόνου, ότι έχει λάβει γνώση της καταγγελία σας.
 
Επίσης, η ΚΕΠΕΥ υποχρεούται εντός δύο μηνών να απαντήσει στο παράπονό γραπτώς, και να ενημερώσει εάν η καταγγελία έχει επιλυθεί επιτυχώς, ή ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το παράπονο (όχι πέραν των τριών μηνών από την ημέρα της καταγγελίας).
 
Βήμα 2: Επικοινωνία με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
 
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με την απάντηση της ΚΕΠΕΥ, είτε η  καταγγελία σας έχει απορριφτεί είτε δεν έχετε λάβει απάντηση από την ΚΕΠΕΥ εντός τριών μηνών, σας συνιστάται να αποταθείτε στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου προς διερευνήσει της πιθανότητας υποβολείς καταγγελίας ζητώντας τη διαμεσολάβηση του για πιθανή αποζημίωση.
 
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είναι ανεξάρτητη αρχή επίλυσης διαφορών μεταξύ των ΚΕΠΕΥ και των πελατών τους.
 
Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της τελικής απάντησης από την ΚΕΠΕΥ, διαφορετικά ο Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής δεν θα έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί με την καταγγελία σας μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.
 
Η διαδικτυακή διεύθυνση του  Χρηματοοικονομικό Διαμεσολαβητή είναι προσβάσιμη  μέσον της ιστοσελίδας του http://www.financialombudsman.gov.cy
 
Βήμα 3: Δικαστική Διαδικασία
 
Εάν δεν αποδεχθείτε την απόφαση που ελήφθη από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, μπορείτε να προχωρήσετε σε δικαστική διαδικασία εναντίον της ΚΕΠΕΥ. Η συνήθης πρακτική είναι η καταχώριση αστικής αγωγής στο Επαρχιακό Δικαστήριο.

Σημείωση:
Περαιτέρω, εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε την ΕΚΚ σχετικά με καταγγελία που έχετε ήδη υποβάλει προς μία ΚΕΠΕΥ μετά την 1.1.2016, παρακαλούμε όπως επιλέξετε μια από τις πιο κάτω φόρμες.


Παράπονα με Ref No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων με reference number. Παράπονα με Ref No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων με reference number. Παράπονα με Ref No.
Παράπονα χωρίς Ref No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων χωρίς reference number. Παράπονα χωρίς Ref No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων χωρίς reference number. Παράπονα χωρίς Ref No.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Πληρωτέα Τέλη
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
Εκδότες
ΕΠΔΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.