Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΚΕΠΕΥ
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΚΕΠΕΥ
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΚΕΠΕΥ
Υποβολή παραπόνων 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) επιθυμεί, να διευκρινίσει ότι δεν έχει αρμοδιότητες αποζημίωσης επενδυτών σε σχέση με παράπονα που αφορούν ΚΕΠΕΥ και ως εκ τούτου, δεν διερευνά ατομικές καταγγελίες. Ωστόσο, όλες οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην ΕΚΚ λαμβάνονται υπόψη από την ΕΚΚ κατά την άσκηση του εποπτικού της ρόλου.
 
Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η 'ΚΕΠΕΥ'), ακολουθήστε τα επόμενα τρία βήματα για την υποβολή παράπονου.
 
Βήμα 1: Επικοινωνήστε άμεσα με την ΚΕΠΕΥ
 
Αν έχετε κάποιο παράπονο, είναι καλύτερα να αποταθείτε πρώτα στην ΚΕΠΕΥ προς διερεύνηση του παράπονου και επίλυση της διαφοράς.
 
Η ΚΕΠΕΥ θα σας δώσει ένα μοναδικό αριθμό αναφοράς  ‘unique reference number (μόνο για καταγγελίες οι οποίες προσκομίστηκαν στην ΚΕΠΕΥ μετά την 1.1.2016). Αυτός ο αριθμός αναφοράς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στο μέλλον για τυχόν επικοινωνία που θα έχετε με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ‘Financial Ombudsman’ ή/και με την ΕΚΚ αναφορικά με την καταγγελία σας.
 
Η ΚΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένη να σας ενημερώσει εγγράφως εντός πέντε ημέρων από την υποβολή του παραπόνου, ότι έχει λάβει γνώση της καταγγελία σας.
 
Επίσης, η ΚΕΠΕΥ υποχρεούται εντός δύο μηνών να απαντήσει στο παράπονό γραπτώς, και να ενημερώσει εάν η καταγγελία έχει επιλυθεί επιτυχώς, ή ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το παράπονο (όχι πέραν των τριών μηνών από την ημέρα της καταγγελίας).
 
Βήμα 2: Επικοινωνία με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
 
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με την απάντηση της ΚΕΠΕΥ, είτε η  καταγγελία σας έχει απορριφτεί είτε δεν έχετε λάβει απάντηση από την ΚΕΠΕΥ εντός τριών μηνών, σας συνιστάται να αποταθείτε στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου προς διερευνήσει της πιθανότητας υποβολείς καταγγελίας ζητώντας τη διαμεσολάβηση του για πιθανή αποζημίωση.
 
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είναι ανεξάρτητη αρχή επίλυσης διαφορών μεταξύ των ΚΕΠΕΥ και των πελατών τους.
 
Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της τελικής απάντησης από την ΚΕΠΕΥ, διαφορετικά ο Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής δεν θα έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί με την καταγγελία σας μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.
 
Η διαδικτυακή διεύθυνση του  Χρηματοοικονομικό Διαμεσολαβητή είναι προσβάσιμη  μέσον της ιστοσελίδας του http://www.financialombudsman.gov.cy
 
Βήμα 3: Δικαστική Διαδικασία
 
Εάν δεν αποδεχθείτε την απόφαση που ελήφθη από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, μπορείτε να προχωρήσετε σε δικαστική διαδικασία εναντίον της ΚΕΠΕΥ. Η συνήθης πρακτική είναι η καταχώριση αστικής αγωγής στο Επαρχιακό Δικαστήριο.

Σημείωση:
Περαιτέρω, εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε την ΕΚΚ σχετικά με καταγγελία που έχετε ήδη υποβάλει προς μία ΚΕΠΕΥ μετά την 1.1.2016, παρακαλούμε όπως επιλέξετε μια από τις πιο κάτω φόρμες.


ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΕ REF No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων με reference number. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΕ REF No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων με reference number. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΕ REF No.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΧΩΡΙΣ REF No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων χωρίς reference number. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΧΩΡΙΣ REF No.
Η συγκεκριμένη φόρμα χρησιμοποιείται για υποβολή παραπόνων χωρίς reference number. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΧΩΡΙΣ REF No.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.