Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Shopping cart YOUR CART
Your shopping cart is empty
Operational rules and reporting obligations of AIFs. 05/12/2020 - €120,00
Date: 05 Δεκ. 2020
Time: 08:30 - 14:50
Available Seats: 0
Seat Cost: €120,00
The seminar will provide an overview of the Alternative Investment Fund Industry in Cyprus and will focus on the core principles and organizational requirements governing the establishment, authorization and operation of Alternative Investment Funds (AIFs), Alternative Investment Funds with Limited Number of Persons (AIFLNPs) and Registered Alternative Investment Funds (RAIFs). [Read More]
Technical guidance on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD. 05/12/2020 - €120,00
Date: 05 Δεκ. 2020
Time: 08:30 - 14:50
Available Seats: 0
Seat Cost: €120,00
During the workshop we will talk about the reasons for such reporting obligations, go through common errors, and discuss data quality checks. The goal is to assist those that need to comply with the above reporting obligations to successfully submit the relevant reports and receive feedback files with no errors, within the specified timeframe and from the first attempt in order to save time and resources. [Read More]
Financial innovation and financial regulation. 12/12/2020 - €120,00
Date: 12 Δεκ. 2020
Time: 08:30 - 14:50
Available Seats: 0
Seat Cost: €120,00
This seminar aims at familiarizing participants with the emergence, typology and developments in financial innovation from a regulatory perspective. Particular attention will be paid to those cryptoassets that fall within CySEC’s remit. Case studies with regard to the so-called ‘Stablecoins’ will be presented and analysed as well as information on CySEc’s approach to and work on financial innovation will be provided. [Read More]
The legal framework governing Investment Funds and their Managers. 12/12/2020 - €120,00
Date: 12 Δεκ. 2020
Time: 08:30 - 14:50
Available Seats: 0
Seat Cost: €120,00
This seminar analyses the legal framework governing Investment Funds and their Managers and aims to equip participants (lawyers, service providers, compliance officers, etc.) with key insights on the latest developments and a clear overview of the legislation governing UCITS, AIFs, and their Managers. [Read More]
The legal framework governing Investment Funds and their Managers. 19/12/2020 - €120,00
Date: 19 Δεκ. 2020
Time: 08:30 - 14:50
Available Seats: 0
Seat Cost: €120,00
This seminar analyses the legal framework governing Investment Funds and their Managers and aims to equip participants (lawyers, service providers, compliance officers, etc.) with key insights on the latest developments and a clear overview of the legislation governing UCITS, AIFs, and their Managers. [Read More]
Financial innovation and financial regulation. 19/12/2020 - €120,00
Date: 19 Δεκ. 2020
Time: 08:30 - 14:50
Available Seats: 0
Seat Cost: €120,00
This seminar aims at familiarizing participants with the emergence, typology and developments in financial innovation from a regulatory perspective. Particular attention will be paid to those cryptoassets that fall within CySEC’s remit. Case studies with regard to the so-called ‘Stablecoins’ will be presented and analysed as well as information on CySEc’s approach to and work on financial innovation will be provided. [Read More]
Operational rules and reporting obligations of AIFs. 19/12/2020 - €120,00
Date: 19 Δεκ. 2020
Time: 08:30 - 14:50
Available Seats: 17
Seat Cost: €120,00
The seminar will provide an overview of the Alternative Investment Fund Industry in Cyprus and will focus on the core principles and organizational requirements governing the establishment, authorization and operation of Alternative Investment Funds (AIFs), Alternative Investment Funds with Limited Number of Persons (AIFLNPs) and Registered Alternative Investment Funds (RAIFs). [Read More]
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.