Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΟΕΕ
ΟΕΕ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΟΕΕ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. BAO Fund VCIC Ltd
Αρ. Άδειας: AIF20/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/03/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 295462 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 272700 , Φαξ: +357 22 270203
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: savvas@smctrustees.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
2. Deltamax Fund Variable Capital Investment Company Ltd
Αρ. Άδειας: AIF01/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 340200 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 429999, Φαξ: +357 22 314288
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: deltamax@dmark.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
3. FIAM Fund Variable Capital Investment Company Ltd
Αρ. Άδειας: AIF05/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353344 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22376006, Φαξ: +357 22376024
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@scssfunds.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
4. Girder Capital Ltd
Αρ. Άδειας: AIF03/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338991 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +375 25 004 560, Φαξ: +357 25 00 4561
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@girder-capital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός: Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επενδυτών/ επιχειρηματιών
5. Luctor Investment Fund
Αρ. Άδειας: AIF04/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22449122, Φαξ: +357 22780589
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@emergowealth.net
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
6. New Dimension Fund Variable Capital Investment Company Limited
Αρ. Άδειας: AIF06/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25279000, Φαξ: +357 25279015
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@vbpartmers.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
7. SMG Family Variable Capital Investment Company Ltd
Αρ. Άδειας: AIF07/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353238 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 376006, Φαξ: +357 22 376024
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@scssfunds.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
8. Sova Fund Variable Capital Investment Company (Cy) Ltd (ex Verona Fund Variable Capital Investment Company Limited)
Αρ. Άδειας: AIF14/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 30/01/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 367730 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25249444, Φαξ: +357 25249492
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@sova-am.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
9. Talanto Capital Markets AIF Umbrella Variable Capital Investment Company Ltd
Αρ. Άδειας: AIF11/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 361268 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 000111, Φαξ: +357 22 000235
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
10. Tintra AIF Variable Capital Investment Company
Αρ. Άδειας: AIF8/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 367730 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22516671, Φαξ: +357 22516672
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: aif@tintra.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
11. Turquoise Variable Capital Investment Fund PLC
Αρ. Άδειας: AIF02/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 344530 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22418811, Φαξ: +357 22418810
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: turquoise@atgfunds.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY