Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Πληροφορική και Εργασιών
Πληροφορική και Εργασιών
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Δομή και Τμήματα Πληροφορική και Εργασιών
Πληροφορική και Εργασιών
Το Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και την αναβάθμιση της υποδομής των συστημάτων πληροφορικής του οργανισμού, του διαδικτυακού τόπου και του εσωτερικού δικτύου και άλλα θέματα που αφορούν την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από την Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην διαχείριση δεδομένων και την επικοινωνία που πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Εργασιών περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα:
  • Την δημιουργία, υλοποίηση, παρακολούθηση και βελτίωση συστημάτων τα οποία κρίνονται αναγκαία τόσο για το Τμήμα Πληροφορικής όσο και για τα άλλα Τμήματα
  • Την τακτική ενημέρωση του Διαδικτυακού Τόπου της Επιτροπής
  • Την βελτίωση του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών όπως απορρέουν από ηλεκτρονικά ή μη έντυπα της Επιτροπής
  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση, ειδικότερα σε θέματα ασφαλείας, του εσωτερικού δικτύου και των διαφόρων συστημάτων της Επιτροπής
  • Την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και συντονισμό της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων και Κεφαλαιακής Επάρκειας καθώς και την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού
  • Την παρακολούθηση της υλοποίησης και συνεχή ανάπτυξη των έργων Πληροφορικής της ESMA σε σχέση με την Επιτροπή, όπως την Αναφορά Συναλλαγών (TREM), του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ) και συντονισμό της εφαρμογής τους
  • Τη συμμετοχή στην μόνιμη επιτροπή της ESMA την ESMA-ITMG η οποία ασχολείται με θέματα πληροφορικής
  • Την δημιουργία του νέου Κεντρικού Αρχείου της Επιτροπής το οποίο θα έχει την ευθύνη όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, την κατηγοριοποίηση και διαχωρισμό τους σε επίπεδα ασφάλειας και πρόσβασης
  • Την συνεχή αναβάθμιση του Εσωτερικού Δικτύου της Επιτροπής ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων που διακινούνται.

Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:information.technology@cysec.gov.cy
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.