Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των Κινδύνων
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των Κινδύνων
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των Κινδύνων
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των Κινδύνων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘ΕΚΚ’), αποφάσισε να προχωρήσει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός πλαισίου εποπτείας, με βάση το οποίο θα εποπτεύει  μεθοδικά, τους οργανισμούς που είναι κάτω από την εποπτεία της, με βάση τη διαχείριση των κινδύνων τους.  Το πλαίσιο αυτό (Risk Based Supervision Framework (‘RBS-F’)) δίνει τη δυνατότητα στην ΕΚΚ να καθορίσει τον τρόπο που θα ασκεί την εποπτεία της, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κάθε εποπτευόμενος οργανισμός με βάση τη σημαντικότητά του, ώστε να εστιάζεται η εποπτεία στους οργανισμούς που ενέχουν τους σημαντικότερους κινδύνους.
 
Το RBS-F περιλαμβάνει διαδικασίες, μεθοδολογίες και εργαλεία που η ΕΚΚ θα χρησιμοποιεί για να εποπτεύσει τους οργανισμούς υπό την εποπτεία της.

Εγκύκλιοι
Εγκύκλιοι
Εγκύκλιοι
Έντυπα
Έντυπα
Έντυπα
Ερωτoαπαντήσεις
Ερωτoαπαντήσεις
Ερωτoαπαντήσεις
Πρακτικοί Οδηγοί
Πρακτικοί Οδηγοί
Πρακτικοί Οδηγοί
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.