Έντυπα
Έντυπα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖHΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (Τ.Α.Ε.)

Έντυπα
Search:
01. Εντυπο 87-07-01 Παρ.41(1)&43(1) για πρόταση θεμάτων στην ετήσια ΓΣ και σύγκληση έκτακτης ΓΣ
01. Εντυπο 87-07-01 Παρ.41(1)&43(1) για πρόταση θεμάτων στην ετήσια ΓΣ και σύγκληση έκτακτης ΓΣ
13 Μαρτίου 2019
02. Έντυπο 87-07-02 Παρ.45(2) για διορισμό εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
02. Έντυπο 87-07-02 Παρ.45(2) για διορισμό εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
13 Μαρτίου 2019
03. Έντυπο 87-07-03 Παρ.45(1) για διορισμό αντιπροσώπου
03. Έντυπο 87-07-03 Παρ.45(1) για διορισμό αντιπροσώπου
13 Μαρτίου 2019
04. Εντυπο 87-07-04 Παρ.52(3) για υποβολή υποψηφιότητας μέλους Διαχειριστικής Επιτροπής
04. Εντυπο 87-07-04 Παρ.52(3) για υποβολή υποψηφιότητας μέλους Διαχειριστικής Επιτροπής
13 Μαρτίου 2019
05. Έντυπο 87-07-05 Βεβαίωση της Παραγράφου 11(6)(γ)
05. Έντυπο 87-07-05 Βεβαίωση της Παραγράφου 11(6)(γ)
13 Μαρτίου 2019
06. Έντυπο 87-07-06 Έκθεση Εξωτερικών Έλεγκτών της Παραγράφου 10
06. Έντυπο 87-07-06 Έκθεση Εξωτερικών Έλεγκτών της Παραγράφου 10
13 Μαρτίου 2019
07. Έντυπο 87-07-07 Υποβολής κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων
07. Έντυπο 87-07-07 Υποβολής κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων
28 Μαρτίου 2019