Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΑΔΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ (ΠΣΔ) ΜΕ ΑΥΤΑ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(1) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 596/2014
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΑΔΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ (ΠΣΔ) ΜΕ ΑΥΤΑ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(1) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 596/2014
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
ΠΑΔΚ και ΠΣΔ Γνωστοποιήσεις
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΑΔΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ (ΠΣΔ) ΜΕ ΑΥΤΑ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(1) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 596/2014
 Υποβολή Εκδότη   Καταχωρημένοι Εκδότες   Υποβολή Συναλλαγής   Ιστορικό και Ακύρωση Συναλλαγών  
Το παρόν σύστημα προορίζεται για τη γνωστοποίηση συναλλαγών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»)  από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα (ΠΑΔΚ) και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά (ΠΣΔ), σύμφωνα με το άρθρο 19(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς («Κανονισμός 596/2014»).
 
Το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, κάντε κλικ εδώ για μετάβαση.

Για πρόσβαση στο σύστημα, χρησιμοποιείστε τους πιο κάτω συνδέσμους:
Εγγραφή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΓΡΑΦΗ (cysec.gov.cy)
Είσοδος: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΙΣΟΔΟΣ (cysec.gov.cy)
 

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.