Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επεξηγήσεις: Βλέπε κάτω μέρος σελίδας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2022
Νομική Οντότητα /Πρόσωπο Ιδιότητα Ημερομηνία Απόφασης Κύρωση (€) Αιτιολογία
Louis Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 26 Σεπ. 2022 10,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών.
Crowd Tech Ltd ΚΕΠΕΥ 26 Σεπ. 2022 230,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες καταστρατήγησης.
General Capital Brokers (GCB) Ltd ΚΕΠΕΥ 19 Σεπ. 2022 120,000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορά τη λειτουργία της.
ICC Intercertus Capital Limited (τώρα Harindale Ltd) ΚΕΠΕΥ 18 Ιουλ. 2022 100,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες καταστρατήγησης.
Zemblanco Investments Ltd ΚΕΠΕΥ 18 Ιουλ. 2022 200,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του N.188(Ι)/2007 που αφορούν τις διαδικασίες της.
Triangleview Investments Ltd ΚΕΠΕΥ 04 Ιουλ. 2022 50,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Ν.87(Ι)/2017 που αφορά τη λειτουργία της.
κα Jekaterina Pedosa (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 26 Μαϊ. 2022 10,000 + απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι μέχρι 5/2027 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
Forex TB Ltd ΚΕΠΕΥ 23 Μαϊ. 2022 270,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παράβασεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της.
BCM Begin Capital Markets CY Ltd ΚΕΠΕΥ 16 Μαϊ. 2022 170,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παράβασεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της.
κ. Nikolai Monogarov (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 09 Μαϊ. 2022 Απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι 5/2024 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
κ. Κατερίνα Παπανικολάου (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 09 Μαϊ. 2022 Απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι 5/2024 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
κ. Roy Almagor (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 09 Μαϊ. 2022 200,000 + απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι μέχρι 5/2027 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
Credit Financier Invest (CFI) Limited ΚΕΠΕΥ 02 Μαϊ. 2022 150,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του N.188(Ι)/2007 που αφορούν τις διαδικασίες της.
Ayers Alliance Financial Group Limited ΚΕΠΕΥ 28 Μαρ. 2022 Εντολή για παύση συμπεριφοράς Για παράβαση του Ν.87(Ι)/2017 που αφορά τη λειτουργία της.
BrokerCreditService (Cyprus) ΚΕΠΕΥ 28 Μαρ. 2022 10,000 Για παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά τις ρυθμίσεις και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων εντολών και συναλλαγών.
Verostar Fund AIFLNP Ltd ΟΕΕΠΑΠ 28 Μαρ. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίου της ΕΚΚ.
Finteractive Ltd (ex) ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 100,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Ν.87(Ι)/2017 που αφορά τη λειτουργία της.
F1 Markets Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 150,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παράβασεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της.
Magnum FX (Cyprus) Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 150,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παράβασεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της.
FXBFI Broker Financial Invest Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 150,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παράβασεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της.
Capital Com SV Investments Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 10,000 Για παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά καθυστέρηση ενημέρωσης της ΕΚΚ για εύλογες υπόνοιες ότι συναλλαγές θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας.
GH CAPITAL INVESTMENT FUNDS LTD ΟΕΕΠΑΠ 14 Μαρ. 2022 300 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίων της ΕΚΚ.
Mount Nico Corp Ltd ΚΕΠΕΥ 31 Ιαν. 2022 290,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παράβασεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της.
Displaying results 1-1 (of 7)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Επεξηγήσεις:
(ex) - πρώην (εταιρεία δεν κατέχει πλέον την ιδιότητα)
 
Νόμοι:
Ν.73(Ι)/2009 - Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009
Ν.116(Ι)/2005 - Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος του 2005
Ν.114(Ι)/2005 - Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005
N.144(I)/2007 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007
Ν.190(Ι)/2007 - Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007
Ν.188(Ι)/2007 - Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007
Ν. 41(Ι)/2007 - Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007
Ν.196(Ι)/2012 - Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012
Ν.56(Ι)/2013 - Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013
Ν.131(Ι)/2014 - Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014
Ν.87(Ι)/2017 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017
Ν.14(Ι)/1993 - Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993
 
Οδηγίες:
ΟΔ144-2007-01 - Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012
ΟΔ144-2007-02 - Οδηγία για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-02 του 2012
ΟΔ144-2007-08 - Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
ΟΔ144-2014-14 - Οδηγία ΟΔ144-2014-14 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΔ116-2005-03 - Η περί Μεθόδων Χειραγώγησης της Αγοράς Οδηγία ΟΔ116-2005-03 του 2012

Κανονισμοί:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.