Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Μητρώο Εμπιστευμάτων
Μητρώο Εμπιστευμάτων
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Μητρώο Εμπιστευμάτων
Μητρώο Εμπιστευμάτων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘EKK’), δυνάμει του άρθρου 61Γ(4)(α) του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007), καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων στη Δημοκρατία (το ‘Μητρώο’), στο οποίο καταχωρίζονται πληροφορίες σχετικά με ρητά εμπιστεύματα, παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, τους πραγματικούς δικαιούχους των ρητών εμπιστευμάτων και τους πραγματικούς δικαιούχους παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.
 
Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΚΚ σύμφωνα με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) (Κ.Δ.Π.257/2021) έχει αναπτύξει Σύστημα (CYPRUS TRUSTS BENEFICIAL OWNERS REGISTRY – ‘CyTBOR’) μέσω του οποίου τηρείται το Μητρώο.
 
Συγκεκριμένα, μέσω του  CyTBOR πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, η εγγραφή, γνωστοποίηση, διαχείριση, τήρηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών των πραγματικών δικαιούχων ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων καθώς και η πρόσβαση στο Μητρώο.
 

Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Εχγειρίδια Χρήσης
Εχγειρίδια Χρήσης
Εχγειρίδια Χρήσης
Ερωτοαπαντήσεις
Ερωτοαπαντήσεις
Ερωτοαπαντήσεις
Βίντεο/Παρουσιάσεις
Βίντεο/Παρουσιάσεις
Βίντεο/Παρουσιάσεις
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Στατιστικά Στοιχεία
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στατιστικά Στοιχεία
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στατιστικά Στοιχεία
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Μητρώου Εμπιστευμάτων
Σύνδεσμος Μητρώου Εμπιστευμάτων
Σύνδεσμος Μητρώου Εμπιστευμάτων
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.