Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΕΥ Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
W.G. Wealth Guardian Ltd
Αριθμός Άδειας: 353/17 (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/01/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354842 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 021 228,Φαξ: +357 22 021 057
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@wguardian.com
WGM Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 203/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256991 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22000878 ,Φαξ: 22660405
E-Mail: info@wgmservices.com
Windsor Brokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 030/04
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/05/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 119081 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 500 505,Φαξ: +357 25 500 560
E-Mail: compliance@windsorbrokers.eu
Wisdompoint Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 219/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/10/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 307126 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 010 750,Φαξ:
E-Mail: customers@wisdompointcapital.com
Wise Wolves Finance Ltd
Αριθμός Άδειας: 337/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 361580 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 366 336,Φαξ: +357 25 355 233
Χώρα: Cyprus
E-Mail: wwf@wise-wolves.com
Wonderinterest Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 307/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332830 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 056 442,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: e.papadopoulou@wonderinterest.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Zetano, Investago
WRDNB Ltd
Αριθμός Άδειας: 424/23
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/02/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 417464 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 059 355,Φαξ: 25 059 355
E-Mail: info@invexia.com
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.