Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΕΥ Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
OBR Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 217/13 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/10/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303684 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 763 605,Φαξ: +357 25 763 604
E-Mail: management@obrinvest.com
Octa Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 372/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/12/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359992 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 251 973,Φαξ: +357 25 251 983
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@octaeu.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Octa
OEXN Limited
Αριθμός Άδειας: 423/22
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/11/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 412340 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 242 499,Φαξ:
E-Mail: info@oexn.com
Omega Funds Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 102/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230096 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 028 920,Φαξ: +357 25 028 929
E-Mail: compliance@omegainvest.com.cy
One Plus Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 111/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256347 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 873 760 ,Φαξ: +357 22 873 761
E-Mail: info@onepluscapital.net
Oqtima EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 406/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/11/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 412301 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 585 379,Φαξ:
E-Mail: compliance@oqtima.eu
ORBEX Ltd
Αριθμός Άδειας: 124/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258884 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 588 855,Φαξ: +357 25 588 853
E-Mail: info@orbex.com.cy
Otkritie Broker Ltd
Αριθμός Άδειας: 294/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345433 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 023 870,Φαξ: +357 25 023 870
Χώρα: Cyprus
E-Mail: operations@otkritie-broker.com
Oval Money (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 096/08 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/12/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 114460 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 053 550 ,Φαξ: N/A
E-Mail: support@ovalx.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Oval, Oval Money, OvalX
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Πληρωτέα Τέλη
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
Εκδότες
ΕΠΔΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.