Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΕΥ Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
I.F. Greenfields Wealth Ltd
Αριθμός Άδειας: 342/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/11/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356603 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 252 382,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@greenfieldswealth.com
I.W.G International Wealth Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 380/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/10/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 383667 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 257 001,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@interwealthgroup.com
IC Markets (EU) Ltd
Αριθμός Άδειας: 362/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356877 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 761 455,Φαξ: +357 25 761 458
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@icmarkets.eu
ICFD Ltd
Αριθμός Άδειας: 143/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/05/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254495 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 204 600,Φαξ: +357 25 204 607
E-Mail: info@iforex.eu
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: iFOREX Europe
IFCM Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 147/11 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276909 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 760 925 ,Φαξ: +357 25 363 506
E-Mail: contact@icmetrica.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: ICmetrica
IGM Forex Ltd
Αριθμός Άδειας: 309/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346738 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 252 371,Φαξ: +357 25 260 582
E-Mail: compliance@igmfx.com
IKOS CIF Ltd
Αριθμός Άδειας: 060/05
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/11/2005
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 76303 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 814 714,Φαξ: +357 25 814 744
Χώρα: Cyprus
E-Mail: cifregistration@ikos.com.cy
Indication Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 164/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/01/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 290930 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 025 100,Φαξ: +357 22 025 222
E-Mail: info@libertex.com
Initial Merit Secure Ltd
Αριθμός Άδειας: 229/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 291905 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 057 221,Φαξ: +357 25 754 323
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@imsmarkets.com
Instant Trading EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 266/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 266937 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 722 774,Φαξ: +357 25 722 292
E-Mail: regulation@instaforex.eu
Investium Limited
Αριθμός Άδειας: 421/22
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 412142 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22730078,Φαξ:
E-Mail: info@flexinvest.com
IQOption Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 247/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327751 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 281 641,Φαξ: +357 25 252 582
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@iqoption.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Quadcode Markets
ISEC Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 356/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360500 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 132,Φαξ: +357 25 005 324
E-Mail: compliance@is-wm.com
Itrade Global (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 298/16 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335424 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 126,Φαξ: +357 25 262 043
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@tradefw.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: TRADEFW, INVESTFW, TRADEDWELL
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.