Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
T.C.R. International Ltd
Αριθμός Άδειας: 237/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326383 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 866 200,Φαξ: +357 22 866 230
E-Mail: info@tcr-int.com
TEC International (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 382/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 389575 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 26 653 106,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fintecgt.com
Teletrade-DJ International Consulting Ltd
Αριθμός Άδειας: 158/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/12/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 272810 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 514 442,Φαξ: +357 22 315 325
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@teletrade.eu
TF Global Markets (Europe) Ltd (ex A-Conversio Capital Ltd).
Αριθμός Άδειας: 215/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321503 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 143,Φαξ:
E-Mail: compliance.eu@thinkmarkets.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: ThinkMarkets
TFI Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 117/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/04/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 253524 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 749 800,Φαξ: +357 22 817 496
E-Mail: compliance@tfimarkets.com
The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Αριθμός Άδειας: 003/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 18558 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 121 700,Φαξ: +357 22 123 740
E-Mail: ciscoinfo@bankofcyprus.com
The First Interstellar Capital Limited
Αριθμός Άδειας: 166/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/03/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 161002 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 211 495,Φαξ: +357 25 211 509
E-Mail: info@interstellarfx.eu
Tickmill Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 278/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 340249 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 247 650,Φαξ: +357 25 247 651
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@tickmill.eu
Titanedge Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 405/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/10/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 411909 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 261 736,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@titan-edge.com
Topfx Ltd
Αριθμός Άδειας: 138/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/04/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 274180 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 352 244,Φαξ: +357 25 352 266
E-Mail: info@topfx.com
Trade Capital Markets (TCM) Ltd
Αριθμός Άδειας: 227/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324232 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 030 446,Φαξ: +357 22 311 033
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@tradecapitalmarkets.com
Tradestone Ltd
Αριθμός Άδειας: 331/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/08/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353534 (Ημ. Εγγραφής: )
Trading 212 Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 398/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/03/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 409763 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 343222,Φαξ:
E-Mail: compliance.cy@trading212.com
Trading Point Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 256/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328593 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 029 900,Φαξ: +357 25 820 344
E-Mail: compliance@trading-point.com
Trading Point Of Financial Instruments Ltd
Αριθμός Άδειας: 120/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 251334 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 029 900,Φαξ: +357 25 820 344
E-Mail: compliance@trading-point.com
Triangleview Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 384/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/02/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 382553 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 322 330,Φαξ: +357 25 322 120
E-Mail: info@3angleview.com
Trilt Ltd
Αριθμός Άδειας: 254/14 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326137 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 510 210,Φαξ: +357 22 510 211
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@trilt.com
Triumph Int. (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 293/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335393 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 337,Φαξ: +357 25 351 260
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@triumphfx.com
Trust Capital TC Ltd
Αριθμός Άδειας: 369/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/09/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364353 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 378 899,Φαξ: +357 25 388 577
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@trustcapitaltc.eu
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: ΤRUST CAPITAL
TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 107/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/12/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 250591 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 207 000,Φαξ: +357 25 207 007
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@traders-trust.com
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.