Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΕΥ Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Otkritie Broker Ltd
Αριθμός Άδειας: 294/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345433 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 023 870,Φαξ: +357 25 023 870
Χώρα: Cyprus
E-Mail: operations@otkritie-broker.com
Peaksight Ltd
Αριθμός Άδειας: 440/23
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 433420 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 008 330,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@peaksightltd.com
Pegase Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 225/14 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού: 13/05/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 301033 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: compliance@interactiveoption.com
Pelican Exchange Europe (CY) Ltd
Αριθμός Άδειας: 441/24
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/01/2024
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 426432 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25030538,Φαξ:
E-Mail: supporteu@pelicantrading.io
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Pelican Exchange EU
Pepperstone EU Limited
Αριθμός Άδειας: 388/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/08/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 398429 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 573,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info.eu@pepperstone.com
Performance Ronnaru Company Ltd
Αριθμός Άδειας: 253/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317107 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250 328,Φαξ: +357 22 250 326
Χώρα: Cyprus
E-Mail: prc@cytanet.com.cy
Plum Money CY Limited
Αριθμός Άδειας: 407/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/11/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 414587 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 251 660,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@withplum.com
Plus500CY Ltd
Αριθμός Άδειας: 250/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/10/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333382 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 344 544,Φαξ: +357 25 353 518
E-Mail: compliance@plus500.com.cy
Pricewaterhousecoopers Investment Services (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 351/17 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/12/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 366856 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 555 466,Φαξ: +357 22 660 120
Χώρα: Cyprus
E-Mail: cy_pwcinvestmentservices@pwc.com
Primus Global Ltd
Αριθμός Άδειας: 261/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 337614 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 084,Φαξ: +357 25 253 795
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxprimus.com
Prior Capital Cy Ltd
Αριθμός Άδειας: 221/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/12/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321360 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 25 82 20,Φαξ: +357 25 25 82 26
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@priorcapital.eu
Prochoice Χρηματιστηριακή Ltd
Αριθμός Άδειας: 100/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/07/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 228429 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 661 192,Φαξ: +357 24 662 464
E-Mail: kika@pro-choice.com.cy
Prodigit Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 200/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 312776 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 267 163,Φαξ: +357 22 212 512
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@invest.com
Prospergate Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 361/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 369583 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 366 551,Φαξ: +357 25 361 615
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@prospergate.com
Pruden Ventures Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 263/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333743 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 028 033,Φαξ: +357 22 028 023
E-Mail: la@constancei.com
Pulp International Business Ltd
Αριθμός Άδειας: 095/08 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/11/2008
Ημερομηνία Τερματισμού: 16/03/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 232026 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 366 324,Φαξ: +357 25 366 326
E-Mail: info@fxpulp.com
R.I.A.L Raising Investment Advisory Limited
Αριθμός Άδειας: 416/22
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/09/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 389494 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22253710,Φαξ: 22253710
E-Mail: salexandrou@rialcy.com
Red Mars Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 396/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/02/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 399243 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 252277,Φαξ: +357 25 250868
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@redmars.capital
Redfin Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 375/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/05/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 381021 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 568 860,Φαξ: +357 25 568 863
E-Mail: info@redfincapital.com
Redpine Capital Limited
Αριθμός Άδειας: 391/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/11/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 393695 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25262527,Φαξ:
E-Mail: info@redpine.capital
Regency Asset Management (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 089/08 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/05/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 142715 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 818 691,Φαξ: +357 22 818 693
E-Mail: mail@regencyfund.com
Reliantco Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 127/10 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270726 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 314,Φαξ: +357 25 723 076
E-Mail: info@reliant-co.com
Renaissance Securities (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 053/04
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 72487 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 505 800,Φαξ: +357 22 676 755
E-Mail: compliancecyprus@rencap.com
Robomarkets Ltd
Αριθμός Άδειας: 191/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/01/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310464 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 660,Φαξ: +357 25 580 077
E-Mail: info@robomarkets.com
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.