Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΕΥ Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
R.I.A.L Raising Investment Advisory Limited
Αριθμός Άδειας: 416/22
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/09/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 389494 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22253710,Φαξ: 22253710
E-Mail: salexandrou@rialcy.com
Red Mars Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 396/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/02/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 399243 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 252277,Φαξ: +357 25 250868
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@redmars.capital
Redfin Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 375/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/05/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 381021 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 568 860,Φαξ: +357 25 568 863
E-Mail: info@redfincapital.com
Redpine Capital Limited
Αριθμός Άδειας: 391/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/11/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 393695 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25262527,Φαξ:
E-Mail: info@redpine.capital
Regency Asset Management (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 089/08 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/05/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 142715 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 818 691,Φαξ: +357 22 818 693
E-Mail: mail@regencyfund.com
Reliantco Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 127/10 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270726 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 314,Φαξ: +357 25 723 076
E-Mail: info@reliant-co.com
Renaissance Securities (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 053/04
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 72487 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 505 800,Φαξ: +357 22 676 755
E-Mail: compliancecyprus@rencap.com
Robomarkets Ltd
Αριθμός Άδειας: 191/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/01/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310464 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 660,Φαξ: +357 25 580 077
E-Mail: info@robomarkets.com
Roemer Capital (Europe) Limited
Αριθμός Άδειας: 305/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333287 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 059 300,Φαξ: +357 25 059 301
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@roemercapital.com
Ronin Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 081/07
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2007
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 182457 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 878 939,Φαξ: +357 25 878 291
E-Mail: Tatiana.Elkina@ron.in
Royal Financial Trading (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 312/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 349061 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 080 880,Φαξ: +357 25 080 886
E-Mail: Compliance@oneroyal.com.cy
Royal Forex Ltd
Αριθμός Άδειας: 269/15 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/03/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 336694 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 007 405,Φαξ: +357 25 654 185
E-Mail: info@royalforex.com
Rynat Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 303/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/06/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 344135 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 258 020,Φαξ: +357 25 258 039
E-Mail: info@rynattrading.com
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.