Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΕΥ Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Mega Equity Securities and Financial Services Public Ltd
Αριθμός Άδειας: 011/03
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 107394 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 711 711,Φαξ: +357 22 711 811
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@megaequity.com
Merba Limited
Αριθμός Άδειας: 108/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 248449 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 476,Φαξ: +357 25 333 067
E-Mail: regulatory.compliance@xtrade.com
Mercorix Ltd
Αριθμός Άδειας: 228/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 24/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324665 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250 141,Φαξ: +357 22 250 915
E-Mail: info@mercorix.com
MeritKapital Ltd
Αριθμός Άδειας: 077/06
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/11/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 189316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 857 900,Φαξ: +357 25 340 327
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@meritkapital.com
MEX Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 430/23
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/05/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 424840 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 263 408,Φαξ:
E-Mail: info@mexeurope.com
Mexem Ltd
Αριθμός Άδειας: 325/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ351726 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 447,Φαξ: +357 25 320 431
E-Mail: info@mexem.com
MIND MONEY LIMITED (ex Zerich Securities Ltd)
Αριθμός Άδειας: 115/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/02/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 252803 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 755 337,Φαξ: +357 25 755 336
E-Mail: info@mind-money.eu
MiTrade EU Limited
Αριθμός Άδειας: 438/23
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/10/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 420923 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 339 000,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance.eu@mitrade.com
Mount Nico Corp Ltd
Αριθμός Άδειας: 226/14 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 307717 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 008 210,Φαξ: +357 25 250 552
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@mtnico.com
MTG LIQUIDITY Ltd
Αριθμός Άδειας: 390/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/10/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 392680 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 283 790,Φαξ:
E-Mail: info@match-prime.com
Naga Markets Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 204/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 251168 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 041 410,Φαξ: +357 25 041 384
Χώρα: Cyprus
E-Mail: regulatory@nagamarkets.com
Naxex Invest Ltd
Αριθμός Άδειας: 161/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/12/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292004 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 300 500,Φαξ: +357 22 766 333
E-Mail: info@naxexinvest.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Naxexinvest
NBI Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 162/12
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/01/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 289258 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 747 377,Φαξ: +357 25 367 505
E-Mail: a.krapivko@nbinvest.com
NFS Network Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 328/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/06/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350229 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 817 747,Φαξ:
E-Mail: admin@nfseurope.com
Notely Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 383/20
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/02/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 394425 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 253 300,Φαξ:
E-Mail: info@errante.eu
Notesco Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 125/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/11/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 260651 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 027 000,Φαξ: +357 25 027 001
E-Mail: compliance@notesco.com
Numisma Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 122/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258965 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 455 677,Φαξ: +357 22 455 626
E-Mail: info@numismacap.com
OBR Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 217/13 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/10/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303684 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 763 605,Φαξ: +357 25 763 604
E-Mail: management@obrinvest.com
Octa Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 372/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/12/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359992 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 251 973,Φαξ: +357 25 251 983
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@octaeu.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Octa
OEXN Limited
Αριθμός Άδειας: 423/22
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/11/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 412340 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 242 499,Φαξ:
E-Mail: info@oexn.com
Omega Funds Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 102/09
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2009
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230096 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 028 920,Φαξ: +357 25 028 929
E-Mail: compliance@omegainvest.com.cy
One Plus Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 111/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/01/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256347 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 873 760 ,Φαξ: +357 22 873 761
E-Mail: info@onepluscapital.net
Oqtima EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 406/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/11/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 412301 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 585 379,Φαξ:
E-Mail: compliance@oqtima.eu
ORBEX Ltd
Αριθμός Άδειας: 124/10
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2010
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258884 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 588 855,Φαξ: +357 25 588 853
E-Mail: info@orbex.com.cy
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.