Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2009-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος (ξεχωριστά έγγραφα)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2009-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος (ξεχωριστά έγγραφα)
Προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος (ξεχωριστά έγγραφα)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2009-11) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με χρήση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2009-11) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με χρήση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας
Προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με χρήση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-01) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-01) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
Προς ΚΕΠΕΥ για Προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-02) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-02) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-03) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στις ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-03) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στις ΚΕΠΕΥ
Σχετικά με πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στις ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-04) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-04) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-05) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-05) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της ΚΕΠΕΥ
Σχετικά με πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-06) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-06) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
Σχετικά με προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-19) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-19) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου
Σχετικά με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-20) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με προτεινόμενη απόκτηση ή μείωση συμμετοχής
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-20) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με προτεινόμενη απόκτηση ή μείωση συμμετοχής
Σχετικά με προτεινόμενη απόκτηση ή μείωση συμμετοχής
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-21) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (στην Αγγλική γλώσσα)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-21) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (στην Αγγλική γλώσσα)
Σχετικά με πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (στην Αγγλική γλώσσα)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-22) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με νέα έκδοση ηλεκτρονικού αρχείου
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-22) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με νέα έκδοση ηλεκτρονικού αρχείου
Σχετικά με νέα έκδοση ηλεκτρονικού αρχείου
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-23) σχετικά με υποχρεώσεις για λειτουργία συμμόρφωσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-23) σχετικά με υποχρεώσεις για λειτουργία συμμόρφωσης
Σχετικά με υποχρεώσεις για λειτουργία συμμόρφωσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-24) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκηση δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-24) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκηση δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες
Ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκηση δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες
 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 >  >|
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.