Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενες σε πελάτες, περιλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενες σε πελάτες, περιλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων
Σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενες σε πελάτες, περιλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-11) σχετικά με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-11) σχετικά με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής
Σχετικά με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-12) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-12) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων
Σχετικά με διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-13) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για Πυλώνα 1 & CoRep templates
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-13) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για Πυλώνα 1 & CoRep templates
Σχετικά με σεμινάρια για Πυλώνα 1 CRD
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-12A) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (συνέχεια της Εγκυκλίου ΕΓ144-2012-12)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-12A) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (συνέχεια της Εγκυκλίου ΕΓ144-2012-12)
Σχετικά με διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (συνέχεια της Εγκυκλίου ΕΓ144-2012-12)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-14) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ίδια κεφάλαια, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και Έντυπο 144-05-06.11
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-14) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ίδια κεφάλαια, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και Έντυπο 144-05-06.11
Σχετικά με ίδια κεφάλαια, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και Έντυπο 144-05-06.11
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-15 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για ICAAP και SREP
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-15 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για ICAAP και SREP
Σχετικά με σεμινάρια για ICAAP και SREP
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-16) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με αξιώσεις για MF Global UK
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-16) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με αξιώσεις για MF Global UK
Σχετικά με αξιώσεις για MF Global UK
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-17) προς ΚΕΠΕΥ για τροποποιητική οδηγία ΟΔ144-2007-05(Α)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-17) προς ΚΕΠΕΥ για τροποποιητική οδηγία ΟΔ144-2007-05(Α)
Εγκύκλιος προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-18) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανενεργούς πελατειακούς λογαριασμούς
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2012-18) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανενεργούς πελατειακούς λογαριασμούς
Σχετικά με ανενεργούς πελατειακούς λογαριασμούς
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-03) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με τροποποίηση των Εντύπων 144-05-06.1 144-06-08.1 και 144-06-08.2
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-03) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με τροποποίηση των Εντύπων 144-05-06.1 144-06-08.1 και 144-06-08.2
Σχετικά με τροποποίηση των Εντύπων 144-05-06.1 144-06-08.1 και 144-06-08.2
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-04) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με επαναληψη σεμιναρίου για CRDIII και BASEL III
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-04) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με επαναληψη σεμιναρίου για CRDIII και BASEL III
Σχετικά με επαναληψη σεμιναρίου για CRDIII και BASEL III
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-05) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-05) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη
Σχετικά με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-06) προς ΚΕΠΕΥ για προειδοποίηση CFDs
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-06) προς ΚΕΠΕΥ για προειδοποίηση CFDs
Σχετικά με προειδοποίηση CFDs
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-07) προς ΚΕΠΕΥ για διαφημιστικές ανακοινώσεις
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-07) προς ΚΕΠΕΥ για διαφημιστικές ανακοινώσεις
Σχετικά με διαφημιστικές ανακοινώσεις
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-08) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με την τραπεζική αργία
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-08) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με την τραπεζική αργία
Σχετικά με την τραπεζική αργία
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-09) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρήματα πελατών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-09) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρήματα πελατών
Σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρήματα πελατών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με παροχή δεδομένων πελατών ΚΕΠΕΥ προς τράπεζες
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με παροχή δεδομένων πελατών ΚΕΠΕΥ προς τράπεζες
Σχετικά με παροχή δεδομένων πελατών ΚΕΠΕΥ προς τράπεζες
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-11) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ερωτηματολόγιο της ESMA για δραστηριότητες που διεξάγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από ΚΕΠΕΥ (στην Αγγλική γλώσσα)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-11) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ερωτηματολόγιο της ESMA για δραστηριότητες που διεξάγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από ΚΕΠΕΥ (στην Αγγλική γλώσσα)
Σχετικά με ερωτηματολόγιο της ESMA για δραστηριότητες που διεξάγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από ΚΕΠΕΥ (στην Αγγλική γλώσσα)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-12) σχετικά με διαδικασία απο-παγοποίησης λογαριασμών χρημάτων πελατών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-12) σχετικά με διαδικασία απο-παγοποίησης λογαριασμών χρημάτων πελατών
Σχετικά με διαδικασία απο-παγοποίησης λογαριασμών χρημάτων πελατών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-13) σχετικά με καταβολή ετήσιας συνδρομής 2012
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-13) σχετικά με καταβολή ετήσιας συνδρομής 2012
Σχετικά με καταβολή ετήσιας συνδρομής 2012
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-14) σχετικά με αποδέσμευση του ποσού κάτω των €100.000 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδίων των ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-14) σχετικά με αποδέσμευση του ποσού κάτω των €100.000 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδίων των ΚΕΠΕΥ
Σχετικά με αποδέσμευση του ποσού κάτω των €100.000 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδίων των ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-15) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με υπολογισμό κεφαλαιακής επαρκείας για τις 31 Μαρτίου 2013
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-15) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με υπολογισμό κεφαλαιακής επαρκείας για τις 31 Μαρτίου 2013
Σχετικά με υπολογισμό κεφαλαιακής επαρκείας για τις 31 Μαρτίου 2013
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-16) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενος προς το επενδυτικό κοινό
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-16) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενος προς το επενδυτικό κοινό
Σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενος προς το επενδυτικό κοινό
 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.