Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-16) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενος προς το επενδυτικό κοινό
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-16) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενος προς το επενδυτικό κοινό
Σχετικά με πληροφορίες απευθυνόμενος προς το επενδυτικό κοινό
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-17) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με την υποβολή του Εντύπου 144-08-11
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-17) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με την υποβολή του Εντύπου 144-08-11
Σχετικά με την υποβολή του Εντύπου 144-08-11
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-18) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για πολιτικές και πρακτικές αποδοχών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-18) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για πολιτικές και πρακτικές αποδοχών
Σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για πολιτικές και πρακτικές αποδοχών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-19) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για CRA Regulation
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-19) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για CRA Regulation
Σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για CRA Regulation
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-20) προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς σχετικά με υποχρεώσεις για AML
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-20) προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς σχετικά με υποχρεώσεις για AML
Προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς (ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ) σχετικά με υποχρεώσεις για AML
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-21) σχετικά με CRD4
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-21) σχετικά με CRD4
Σχετικά με CRD4
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-01) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για CRDIII και BASEL III
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-01) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για CRDIII και BASEL III
Σχετικά με σεμινάρια για CRDIII και BASEL III
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-02) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με τροποποιητική Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Α) και αναθεώρηση του Εντύπου 144-04-12
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-02) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με τροποποιητική Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Α) και αναθεώρηση του Εντύπου 144-04-12
Σχετικά με τροποποίηση της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 για τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές των ΚΕΠΕΥ και αναθεώρηση του Εντύπου 144-04-12
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-04 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ηλεκτρονικό αρχείο ΚΕΠΕΥ - επέκταση προθεσμίας
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-04 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ηλεκτρονικό αρχείο ΚΕΠΕΥ - επέκταση προθεσμίας
Σχετικά με ηλεκτρονικό αρχείο ΚΕΠΕΥ - επέκταση προθεσμίας
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-05 σχετικά με καταγγελίες, παράπονα πελατών
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-05 σχετικά με καταγγελίες, παράπονα πελατών
Σχετικά με καταγγελίες, παράπονα πελατών
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-06 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος ΕΓ144-2012-06 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-07) προς ΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-07) προς ΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-08) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προσέγγιση ΚΕΠΕΥ από επίδοξους ξένους επενδυτές χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2010-08) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προσέγγιση ΚΕΠΕΥ από επίδοξους ξένους επενδυτές χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια
Σχετικά με προσέγγιση ΚΕΠΕΥ από επίδοξους ξένους επενδυτές χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-01) προς ΚΕΠΕΥ για νέες οδηγίες CRD
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-01) προς ΚΕΠΕΥ για νέες οδηγίες CRD
Σχετικά με νέες οδηγίες CRD
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-02) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για νέες Οδηγίες για Κεφαλαιακή Επάρκεια
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-02) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με σεμινάρια για νέες Οδηγίες για Κεφαλαιακή Επάρκεια
Σχετικά με σεμινάρια για νέες Οδηγίες για Κεφαλαιακή Επάρκεια
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-03) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ύψος ιδίων κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-03) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ύψος ιδίων κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας
Σχετικά με ύψος ιδίων κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-04) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου 144-05-06.1 για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-04) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου 144-05-06.1 για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
Σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου 144-05-06.1 για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-05) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κοινοποίηση της προκήρυξης εξετάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-05) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κοινοποίηση της προκήρυξης εξετάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία
Σχετικά με κοινοποίηση της προκήρυξης εξετάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-06) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με καθορισμό των σημαντικότερων νομισμάτων διεθνών συναλλαγών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-06) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με καθορισμό των σημαντικότερων νομισμάτων διεθνών συναλλαγών
Σχετικά με καθορισμό των σημαντικότερων νομισμάτων διεθνών συναλλαγών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-07) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου 144-05-06.1
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-07) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου 144-05-06.1
Σχετικά με έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου 144-05-06.1
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-08) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή των Εντύπων 144-05-06.1 και 144-06-08
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-08) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή των Εντύπων 144-05-06.1 και 144-06-08
Σχετικά με υποβολή των Εντύπων 144-05-06.1 και 144-06-08
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-09) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή του Εντύπου 144-05-06.1 με ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-09) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή του Εντύπου 144-05-06.1 με ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα
Σχετικά με υποβολή του Εντύπου 144-05-06.1 με ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων 08 και διευκρίνηση στην χρονική περίοδο
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-10) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων 08 και διευκρίνηση στην χρονική περίοδο
Σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων 08 και διευκρίνηση στην χρονική περίοδο
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-11) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2011-11) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
Σχετικά με ανακοίνωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης
 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.