Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
ΕΓ144-2014-02 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με παραχώρηση ωφελημάτων (trading benefits) σε πελάτες
ΕΓ144-2014-02 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με παραχώρηση ωφελημάτων (trading benefits) σε πελάτες
22 Ιανουαρίου 2014
ΕΓ144-2014-01 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληρωτέα τέλη στο κράτος μέλος Κροατία
ΕΓ144-2014-01 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με πληρωτέα τέλη στο κράτος μέλος Κροατία
08 Ιανουαρίου 2014
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-25) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με Ψηφιακή Υπογραφή για χρήση συστήματος TRS
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-25) προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με Ψηφιακή Υπογραφή για χρήση συστήματος TRS
18 Σεπτεμβρίου 2013
Εγκύκλιος (EY2004-08) προς ΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή κατάστασης σημαντικών συναλλαγών σε μετρητά. (προς αντικατάσταση της Εγκυκλίου (06-04))
Εγκύκλιος (EY2004-08) προς ΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή κατάστασης σημαντικών συναλλαγών σε μετρητά. (προς αντικατάσταση της Εγκυκλίου (06-04))
15 Σεπτεμβρίου 2004
Εγκύκλιος (EY2004-07) προς ΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή καταστάσεων αναφορικά με την Οδηγία 7/2003.
Εγκύκλιος (EY2004-07) προς ΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή καταστάσεων αναφορικά με την Οδηγία 7/2003.
Εγκύκλιος (EY2004-06) προς ΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή κατάστασης σηµαντικών συναλλαγών σε μετρητά.
Εγκύκλιος (EY2004-06) προς ΕΠΕΥ σχετικά με υποβολή κατάστασης σηµαντικών συναλλαγών σε μετρητά.
Εγκύκλιος (EY2004-05) προς ΕΠΕΥ σχετικά με Κεφαλαιουχική Επάρκεια των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Εγκύκλιος (EY2004-05) προς ΕΠΕΥ σχετικά με Κεφαλαιουχική Επάρκεια των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Εγκύκλιος (EY2004-04) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προθεσμία για υποβολή αίτησης για εξαίρεση από τη διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.
Εγκύκλιος (EY2004-04) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προθεσμία για υποβολή αίτησης για εξαίρεση από τη διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.
Εγκύκλιος (EY2004-02) προς ΕΠΕΥ σχετικά με διόρθωση εγκυκλίου προκήρυξης εξετάσεων για πιστοποιήσεις στελεγχών.
Εγκύκλιος (EY2004-02) προς ΕΠΕΥ σχετικά με διόρθωση εγκυκλίου προκήρυξης εξετάσεων για πιστοποιήσεις στελεγχών.
Εγκύκλιος (EY2004-03) προς ΕΠΕΥ σχετικά με διοργάνωση σεμιναρίου για Capital Adequacy.
Εγκύκλιος (EY2004-03) προς ΕΠΕΥ σχετικά με διοργάνωση σεμιναρίου για Capital Adequacy.
Εγκύκλιος (EY2004-01) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις στελεγχών.
Εγκύκλιος (EY2004-01) προς ΕΠΕΥ σχετικά με προκήρυξη εξετάσεων για πιστοποιήσεις στελεγχών.
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-01) προς ΕΠΕΥ σχετικά με δημόσιες δηλώσεις από πρόσωπα που έχουν σχέση με ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-01) προς ΕΠΕΥ σχετικά με δημόσιες δηλώσεις από πρόσωπα που έχουν σχέση με ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-02) προς ΕΠΕΥ σχετικά με συμμόρφωση με το Νόμο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-02) προς ΕΠΕΥ σχετικά με συμμόρφωση με το Νόμο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-03) προς ΕΠΕΥ σχετικά με κοινοποίηση προκήρυξης της Εξεταστικής Επιτροπής
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-03) προς ΕΠΕΥ σχετικά με κοινοποίηση προκήρυξης της Εξεταστικής Επιτροπής
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-04) προς ΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με παροχή πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-04) προς ΕΠΕΥ σχετικά με ανακοίνωση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με παροχή πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-05) προς ΕΠΕΥ σχετικά με ταμείο αποζημίωσης επενδυτών
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-05) προς ΕΠΕΥ σχετικά με ταμείο αποζημίωσης επενδυτών
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-06) προς ΕΠΕΥ σχετικά με πιστοποιήσεις στελεχών.
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-06) προς ΕΠΕΥ σχετικά με πιστοποιήσεις στελεχών.
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-07) προς ΕΠΕΥ σχετικά με τροποποίηση διαδικασίας εξέτασης μεταβολών
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-07) προς ΕΠΕΥ σχετικά με τροποποίηση διαδικασίας εξέτασης μεταβολών
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-08) προς ΕΠΕΥ σχετικά με πληρεξούσια
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-08) προς ΕΠΕΥ σχετικά με πληρεξούσια
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-09) προς ΕΠΕΥ σχετικά με τεχνική επιτροπή IOSCO
Εγκύκλιος (ΕΥ2005-09) προς ΕΠΕΥ σχετικά με τεχνική επιτροπή IOSCO
Εγκύκλιος (EY2006-01) προς ΕΠΕΥ σχετικά με MiFID
Εγκύκλιος (EY2006-01) προς ΕΠΕΥ σχετικά με MiFID
Εγκύκλιος (EY2006-02) προς ΕΠΕΥ σχετικά με Οργανόγραμμα ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (EY2006-02) προς ΕΠΕΥ σχετικά με Οργανόγραμμα ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΥ2006-03) προς ΕΠΕΥ σχετικά με Διάδοση Πληροφοριών
Εγκύκλιος (ΕΥ2006-03) προς ΕΠΕΥ σχετικά με Διάδοση Πληροφοριών
Εγκύκλιος (ΕΥ2006-04) προς ΕΠΕΥ σχετικά με κοινή πλατφόρμα
Εγκύκλιος (ΕΥ2006-04) προς ΕΠΕΥ σχετικά με κοινή πλατφόρμα
 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.