Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
E065 ΕΠΕΥ Παραχώρηση ωφελημάτων (trading benefits) σε πελάτες
E065 ΕΠΕΥ Παραχώρηση ωφελημάτων (trading benefits) σε πελάτες
08 Απριλίου 2015
E064 ΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Μέρος Οχτώ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (‘Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα ΙΙΙ’) – Υποβολή των Εντύπων CoRep της CRD IV με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα)
E064 ΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Μέρος Οχτώ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (‘Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα ΙΙΙ’) – Υποβολή των Εντύπων CoRep της CRD IV με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα)
08 Απριλίου 2015
Ε059 ΕΠΕΥ Έκθεση ελεγκτών για την καταλληλότητα των ρυθμίσεων όσον αφορά τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών - προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων
Ε059 ΕΠΕΥ Έκθεση ελεγκτών για την καταλληλότητα των ρυθμίσεων όσον αφορά τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών - προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων
13 Μαρτίου 2015
Ε051 ΕΠΕΥ Πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
Ε051 ΕΠΕΥ Πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
12 Μαρτίου 2015
Ε058 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ Νέα διαδικασία για υποβολή εκθέσεων στη ΜΟ.Κ.Α.Σ (στα Αγγλικά)
Ε058 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ Νέα διαδικασία για υποβολή εκθέσεων στη ΜΟ.Κ.Α.Σ (στα Αγγλικά)
11 Μαρτίου 2015
Ε056 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (στα Αγγλικά)
Ε056 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (στα Αγγλικά)
10 Μαρτίου 2015
Ε053 ΕΠΕΥ χρήση δεδομένων Αγοράς
Ε053 ΕΠΕΥ χρήση δεδομένων Αγοράς
02 Μαρτίου 2015
Ε050 ΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία συμμόρφωσης
Ε050 ΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία συμμόρφωσης
24 Φεβρουαρίου 2015
Ε048 ΚΕΠΕΥ για διαχείριση κινδύνων, εδικά αυτών που σχετίζονται με νομίσματα (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
Ε048 ΚΕΠΕΥ για διαχείριση κινδύνων, εδικά αυτών που σχετίζονται με νομίσματα (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
11 Φεβρουαρίου 2015
Ε046 ΚΕΠΕΥ αρχικό Κεφάλαιο
Ε046 ΚΕΠΕΥ αρχικό Κεφάλαιο
05 Φεβρουαρίου 2015
Ε045 ΚΕΠΕΥ άρθρο 12 του Νόμου 144 ως τροποποιήθηκε με το Νόμο 193
Ε045 ΚΕΠΕΥ άρθρο 12 του Νόμου 144 ως τροποποιήθηκε με το Νόμο 193
28 Ιανουαρίου 2015
Ε044 ΚΕΠΕΥ σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
Ε044 ΚΕΠΕΥ σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
28 Ιανουαρίου 2015
Ε043 ΚΕΠΕΥ ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
Ε043 ΚΕΠΕΥ ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
23 Ιανουαρίου 2015
E037 ΚΕΠΕΥ,ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, αναφορικά με την εφαρμογή του RBS-F- Αίτημα για την ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών
E037 ΚΕΠΕΥ,ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, αναφορικά με την εφαρμογή του RBS-F- Αίτημα για την ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών
23 Ιανουαρίου 2015
Ε042 ΕΠΕΥ γνωστοποίηση μετόχων με Ειδική Συμμετοχή
Ε042 ΕΠΕΥ γνωστοποίηση μετόχων με Ειδική Συμμετοχή
19 Ιανουαρίου 2015
Ε041 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ, ΔΟΕΕ, Ρυθμιζόμενες αγορές Κανονισμός 1351-2014 για την Κριμαία και Σεβαστούπολη
Ε041 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ, ΔΟΕΕ, Ρυθμιζόμενες αγορές Κανονισμός 1351-2014 για την Κριμαία και Σεβαστούπολη
19 Ιανουαρίου 2015
Ε040 ΚΕΠΕΥ πρόσφατη πτώση του Ελβετικού φράγκου
Ε040 ΚΕΠΕΥ πρόσφατη πτώση του Ελβετικού φράγκου
16 Ιανουαρίου 2015
Ε038 ΚΕΠΕΥ προληπτική εποπτεία υιοθέτηση του CRDIV (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
Ε038 ΚΕΠΕΥ προληπτική εποπτεία υιοθέτηση του CRDIV (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
09 Ιανουαρίου 2015
Ε034 ΕΠΕΥ λογαριασμούς εμπόρου (merchant accounts) με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
Ε034 ΕΠΕΥ λογαριασμούς εμπόρου (merchant accounts) με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
18 Δεκεμβρίου 2014
Ε033 ΕΠΕΥ,ΟΣΕΚΑ,ΔΟΕ,ΕΠΔΥ Σχετικά με ετήσια έκθεση AML
Ε033 ΕΠΕΥ,ΟΣΕΚΑ,ΔΟΕ,ΕΠΔΥ Σχετικά με ετήσια έκθεση AML
18 Δεκεμβρίου 2014
E035 ΚΕΠΕΥ σεμινάρια σχετικά με το CRD4 (στα Αγγλικά)
E035 ΚΕΠΕΥ σεμινάρια σχετικά με το CRD4 (στα Αγγλικά)
17 Δεκεμβρίου 2014
Ε032 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (ESMA/2014/1133) – 14/10/2014
Ε032 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (ESMA/2014/1133) – 14/10/2014
16 Δεκεμβρίου 2014
Ε031 Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με πολιτικές και πρακτικές αποδοχών – 04/11/2013
Ε031 Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με πολιτικές και πρακτικές αποδοχών – 04/11/2013
16 Δεκεμβρίου 2014
Ε030 Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης – 08/02/2013
Ε030 Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης – 08/02/2013
16 Δεκεμβρίου 2014
 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.