Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
Εγκύκλιος ΕΓ144-2014-32 προς ΚΕΠΕΥ για θέματα σχετικά με τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος ΕΓ144-2014-32 προς ΚΕΠΕΥ για θέματα σχετικά με τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
10 Δεκεμβρίου 2014
Γ2014-03 σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ (στην Αγγλική γλώσσα)
Γ2014-03 σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ (στην Αγγλική γλώσσα)
30 Σεπτεμβρίου 2014
ΕΓ144-2014-29 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές - Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 959/2014, 960/2014 και 961/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
ΕΓ144-2014-29 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές - Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 959/2014, 960/2014 και 961/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
17 Σεπτεμβρίου 2014
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-27) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές, σχετικά τη Δημιουργία Πλαισίου Εποπτείας με βάση τη διαχείριση των κινδύνων - σύντομη περιγραφή (διαθέσιμη στα Αγγλικά)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-27) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές, σχετικά τη Δημιουργία Πλαισίου Εποπτείας με βάση τη διαχείριση των κινδύνων - σύντομη περιγραφή (διαθέσιμη στα Αγγλικά)
02 Σεπτεμβρίου 2014
ΕΓ144-2014-26 προς ΚΕΠΕΥ,Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορέςαναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
ΕΓ144-2014-26 προς ΚΕΠΕΥ,Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορέςαναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
04 Αυγούστου 2014
ΕΓ144-2014-25 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτόπιων ελέγχων - ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης AML
ΕΓ144-2014-25 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτόπιων ελέγχων - ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης AML
04 Αυγούστου 2014
ΕΓ144-2014-23 προς ΚΕΠΕΥ για Εποπτική λειτουργία ΚΕΠΕΥ – Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης – Διαχείριση Κινδύνων
ΕΓ144-2014-23 προς ΚΕΠΕΥ για Εποπτική λειτουργία ΚΕΠΕΥ – Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης – Διαχείριση Κινδύνων
27 Ιουνίου 2014
ΕΓ144-2014-22 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και χρηματοδοτικά ανοίγματα ΚΕΠΕΥ
ΕΓ144-2014-22 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και χρηματοδοτικά ανοίγματα ΚΕΠΕΥ
20 Ιουνίου 2014
ΕΓ144-2014-21 προς ΚΕΠΕΥ αναφορικά με έκδοση νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών-Κανονισμών
ΕΓ144-2014-21 προς ΚΕΠΕΥ αναφορικά με έκδοση νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών-Κανονισμών
17 Ιουνίου 2014
ΕΓ144-2014-20 Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (Στα Αγγλικά)
ΕΓ144-2014-20 Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (Στα Αγγλικά)
12 Ιουνίου 2014
ΕΓ144-2014-19 σχετικά με EAKAA – Έγραφα προς διαβούλευση για θέματα MiFID / MiFIR (στα Αγγλικα μόνο)
ΕΓ144-2014-19 σχετικά με EAKAA – Έγραφα προς διαβούλευση για θέματα MiFID / MiFIR (στα Αγγλικα μόνο)
29 Μαΐου 2014
ΕΓ144-2014-17 σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-17 σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
16 Μαΐου 2014
ΕΓ144-2014-15 προς ΚΕΠΕΥ αναφορικά με τα άτομ Άτομα που έχουν εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 52(2)
ΕΓ144-2014-15 προς ΚΕΠΕΥ αναφορικά με τα άτομ Άτομα που έχουν εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 52(2)
Άτομα που έχουν εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 52(2)
09 Μαΐου 2014
ΕΓ144-2014-14 σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-14 σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
06 Μαΐου 2014
ΕΓ144-2014-13 σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-13 σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
29 Απριλίου 2014
ΕΓ144-2014-12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Έγγραφο για διαβούλευση σχετικά με xρηματοοικονομικά μέσα με αντικείμενο το συνάλλαγμα (FX) (Ιn English)
ΕΓ144-2014-12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Έγγραφο για διαβούλευση σχετικά με xρηματοοικονομικά μέσα με αντικείμενο το συνάλλαγμα (FX) (Ιn English)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Έγγραφο για διαβούλευση σχετικά με xρηματοοικονομικά μέσα με αντικείμενο το συνάλλαγμα (FX) (Ιn English)
25 Απριλίου 2014
ΕΓ144-2014-11 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 284/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-11 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 284/2014 για την Ουκρανία
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 284/2014 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) Νο. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
28 Μαρτίου 2014
ΕΓ144-2014-10 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
ΕΓ144-2014-10 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
Σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
19 Μαρτίου 2014
ΕΓ144-2014-09 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κινδύνους επενδύσεων σε περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα
ΕΓ144-2014-09 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με κινδύνους επενδύσεων σε περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Σχετικά με κινδύνους επενδύσεων σε περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα
13 Μαρτίου 2014
ΕΓ144-2014-08 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-08 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
Προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
08 Μαρτίου 2014
ΕΓ144-2014-07 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με EMIR - Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία καταγραφής Συναλλαγών - Τελευταίες Εξελίξεις (Στα Αγγλικά)
ΕΓ144-2014-07 προς ΚΕΠΕΥ σχετικά με EMIR - Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία καταγραφής Συναλλαγών - Τελευταίες Εξελίξεις (Στα Αγγλικά)
Προς ΚΕΠΕΥ και Eταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σχετικά με EMIR - Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία καταγραφής Συναλλαγών - Τελευταίες Εξελίξεις (Στα Αγγλικά)
18 Φεβρουαρίου 2014
ΕΓ144-2014-06 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
ΕΓ144-2014-06 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
Προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
03 Φεβρουαρίου 2014
ΕΓ144-2014-04 σχετικά με EMIR – Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία καταγραφής Συναλλαγών – Τελευταίες Εξελίξεις Σχετικά με EMIR – Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
ΕΓ144-2014-04 σχετικά με EMIR – Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία καταγραφής Συναλλαγών – Τελευταίες Εξελίξεις Σχετικά με EMIR – Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
23 Ιανουαρίου 2014
ΕΓ144-2014-03 σχετικά με EMIR - Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία καταγραφής Συναλλαγών - Τελευταίες Εξελίξεις (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
ΕΓ144-2014-03 σχετικά με EMIR - Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 648/2012) για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία καταγραφής Συναλλαγών - Τελευταίες Εξελίξεις (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)
22 Ιανουαρίου 2014
 |<  <  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.